13 آبان، حماسه شنبه سرخ و هراس رژیم ازحضور مردم در خیابانها

 

 13 آبان، روزدانش آموزبزودی فرا میرسد. این روز یاد آور حماسه خونین هزاران دانش آموزی است که در 1357 به حمایت از اعتصاب آموزگاران، به حمایت از اعتصاب هزاران نفر ار کارگران نفت خوزستان، کارگران و کارمندان شرکت ملی گاز ایران، اعتصاب کارگران و کارمندان دخانیات، اعتصاب کادرپزشکی بیمارستانها، اعتصاب کارکنان آب تهران و به حمایت و همبستگی از تظاهراتهای پر شکوه مردم در سراسر ایران یکپارچه به میدان آمدند و با پیوستن به دانشجویان انقلابی درمقابل دانشگاه تهران با نیروی گارد شاهنشاهی رژیم منفور پهلوی قهرمانانه دست به نبرد زدند. دراثریورش وحشیانه نیروی سرکوبگر،دهها تن از دانش آموزان بخون درغلطیدند. دراین روز تاریخی، جوانان انقلابی میهن ما با توده های رنج و کار پیمان خونین خویش را هرچه مستحکمتر ساختند. فریاد رسای جوانان که توفید:

دانشگاه سنگر ازادی است نه لانه جاسوسان، رژیم سرسپرده شاه را به لرزه درآورد. پی آمد حماسه شنبه سرخ جوانان انقلابی مجسمه شاه را درصحن دانشگاه تهران به خاک کشیدند. شعله های خشم توده ها ی ستمدیده جوانان از فراز دانشگاه هرچه مشتعل تر به آسمان زبانه کشید. عکس درباریان طعمه آتش گشت و شور انقلابی به اوج رسید. تا سرانجام برغم تمامی توطئه ها، سرنیزه ها، حبس و شکنجه و اعدام مخالفین و مبارزین انقلابی و کمونیست، شاه با تاج و تخت فرسوده سلطنت به مزبله تاریخ راهی گشت.

 باروی کارآمدن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، 13 آبان، حماسه شنبه سرخ، به " حماسه مبارزه علیه استکبار جهانی، روز دانشجویان خط امام، روز تسخیر سفارت آمریکا و روز تبعید خمینی بت شکن به ترکیه"، تبدیل گشت. رژیم سرمایه داری ولایت فقیه اسلامی هر ساله تلاش نمود صد ها هزارنفر را به بهانه این روز به میدان آورد تا پایه های حکومت استبدادی خویش را مستحکم نماید. رژیم که هیچ نقشی برای توده ها جز رمه گوسفند قائل نیست برای تفرقه و شستشوی مغزی جوانان و تداوم حکومت خویش به ریسمان مذهب چنگ زد و با فریب و نیرنگ بخشی از جوانان نا آگاه را به عمله سرکوبی و خبر چینی تبدیل ساخت. با این همه دیری نپائید  که بازارفریبکاری رژیم پس مانده اسلامی کساد شد و کفگیر سیاستهای اغواگرانه  وهاله نور احمدی نژادها به ته دیگ خورد و اکنون بعد از سه دهه کشتار و سرکوب خونین مردم ، تجاوز و شکنجه های وحشیانه ،  فقر و فساد و دزدی و تبعیض و دروغ و تقلب و ریا و شکاف و چند دستگی درون حکومتی، او خود رادرمحاصره مردم می بیند ودرآستانه برگزاری  تظاهرات 13 آبان، به عزا نشسته است.

باند نظامی- کودتاچی احمدی نژاد می پنداشت با سرکوب خونین تظاهرات مردم که دراعتراض به نتایج انتخابات شکل گرفت می تواند با توسل به بستن تمام روزنه های تنفسی جامعه، توده ها بویژه جوانان را خانه نشین گرداند و به خلافت جابرانه اش ادامه دهد. لیکن مردم ما نیز با زیرکی و استفاده ازهرفضایی به خیابانها آمده و فریاد خشم خود را علیه رژیم جمهوری اسلامی و باندهای تبهکار و آدمکش  و شکنجه گربی وجدان ابرازداشته اند. روز قدس برای رژیم زهرمارشد. وی در انظار داخلی و بین المللی بیش از بیش افشاء و بی اعتبارشد. مسابقه فوتبال در استادیوم صد هزارنفری نیزموجب نگرانی رژیم گشت. جوانان با شعا مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر دولت کودتا به رژیم و سیاست ورزشی وی تف ریختند. دانشجویان با پرتاب لنگه کفش بسوی  وزیراسبق ارشاد جمهوری اسلامی و فریاد دولت کودتا استعفا استعفا، نشان دادند که برای آزادی قاطعانه می رزمند و هراسی بدل راه نمی دهند. مبارزات کارگران، دانشجویان و جوانان در اشکال مختلف ادامه  داشته و خواب از چشمان ارتجاع ربوده است. مردم ما ،امروزاز هر فرصت و مراسم و یادبودی، هر رخداد تاریخی چه در قالب برگزاری نمایشگاهها فرهنگی اجتماعی، روزدانش آموز، روزدانشجو، سالگرد انقلاب بهمن، روزقدس، نمازجمعه ها... سود می جویند و به صورت توده ای به خیابانها می آیند و با مشتهای گره کرده و شعارهای کوبنده با مزدوران سرکوبگررژیم اسلامی درگیرمیشوند. رژیم نه راه پیش دارد و نه راه پس.جمهوری اسلامی اگربه استقبال این مراسمها و سالگردها برود با تظاهرات و شعارهای کوبنده روبرو میشود و اگر غیر این عمل کند به معنای عقب نشینی و اعلام شکست رسمی وتائید هراس ووحشت ازمردم معترض و خشمگین است. رژیم مافیای احمدی نژاد که بشدت احساس خطر میکند و به مردم دندان نشان میدهد توسط سردارجوکاررئیس بسیج دانش آموزی درمورد 13 آبان تهدید نمود که : « دراین روز سه میلیون دانش آموز بسیجی درمراسم مبارزه با استکبار جهانی درراه پیمایی سراسر کشور حضوری سازمان یافته خواهند  داشت .... عده ای فریب خورده می خواهند ازاین فضا ها سوء استفاده کنند و دشمن سعی دارد  درجنبش های انقلابی انحراف ایجاد کند. اما مردم با بصیرت و هوشیاری که دارند این توطئه ها را خنثی خواهند کرد» .

 علی فضلی فرمانده سپاه استان تهران نیز درجمع بسیجیان کرجگفت:« کانون فته اعلام کرده که درروز 13 آبان شیطنت هایی خواهد داشت. در این زمینه باید هشیارباشیم و غفلت نکنیم».

  اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز درسوم آبان به خبرگزاری ایلنا گفت که« برای برگزاری هرگونه تجمعی در 13 آبان باید مجوز گرفته شود». این درحالی است که درگذشته برای برگزاری چنین روزی هیچ سخن از مجوز نبود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز درهمین رابطه درنماز جمعه 24 مهرماه اشاره داشت: « کسانی که مهره دست دیگران هستند و نقشه هایشان درمراسمی مانند روز قدس خنثی شد، دراین مراسم نیز بی نقشه نیستند هرچند میدانند این بارهم نقشه هایشان بر آب خواهد شد .عده‌ای می‌خواهند نظام را براندازی کنند و عده‌ای هم نمی‌گذارند/عده‌ای در روز 13 آبان اگر «رو» پیدا کنند بدشان نمی‌آید که شعار زنده‌باد آمریکا هم سر دهند/اگر دستگاه قضایی در مقابل فتنه‌گران سست رفتار کند خیانت كرده است»

 اینها همه وحشت روزافزون رژیم امنیتی نظامی احمدی نژاد از روز13 آبان، روز دانش آموزاست ومی خواهد با این عربده کشیها به هواداران و مزدوران خود اعتماد بنفس دهد و با جوانان مبارز و انقلابی مقابله نماید. اما این تازه آغاز جنگ است. جوانان پرشورومبارزبازهم به میدان خواهند آمد و با، شعار های توپ، تانک، مسلسل،  اعدام، شکنجه و تجاوز و اعتراف گیری" دیگر اثر ندارد و" نترسیم نترسیم ما همه باهم هستیم " رژیم را به چالش خواهند گرفت. روز13 آبان ، حماسه شنبه سرخ ، سنت باشکوه ضد استبدادی وهمبستگی و یگانگی دانش آموزان با کارگران اعتصابی جنوب و آموزگاران و سایر زحمتکشان علیه ارتجاع سلطنت پهلوی است واکنون با گسترش اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگران لوله سازی اهواز، پیکارکارگران نیشکر هفت تپه،اعتراضات کارگران شرکت واحد، اعتراضات کارگران ایران خودروصد ها اعتصاب دیگر کارگری، می باید به دفاع روشن ازمطالبات برحق کارگران وآزادی بی قید وشرط فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی پرداخت و برپیوند جنبش اعتراضی با کارگران قهرمان ایران تاکید ورزید.

جنبش توده ای هرروزدامنه وسیعتری می گیرد. ما ایقان داریم با میدان آمدن طبقه کارگرقهرمان ایران و کنارزدن تمام تفاله های ضد انقلاب وجناحهای رنگارنگ بورژوازی که درسرکوب و خفه کردن انقلاب بهمن و دستآوردهای آن سهیم بودند وامروز نیزبرسرقدرت وغارت مردم با جناح غالب درگیرند، کلیت نظام  فاشیستی جمهوری اسلامی رابا تمام سازو برگش سرنگون و یک باردیگررسالت و نقش تاریخی خویش رادربرچیدن استبداد سیاه قرون وسطایی واستقرارآزادی ایفا خواهد نمود وجزاین  نیزنخواهد بود.

 

یاد جانباختگان حماسه شنبه سرخ گرامی باد!

سرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

حزب کارایران(توفان)  

آبان 1388

www.toufan.org