سخن هفته

حركات كور تروريستى وجنايتكارانه محكوم است
شنبه ٣١ شهريور. ١٣٩٧

در پی حمله تروریستی امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز، یعقوب، سخنگوی «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز»، که خود را مدافع حقوق اعراب ساکن خوزستان توصیف می‌کند، گفت: «مقاومت ملی الاحواز، که نهاد عام تر و شامل چند گروه است، مسئولیت را قبول می‌کند.... این عملیات جزیی از مقاومت مشروع ما است و هیچ شهروند عادی هدف قرار نگرفت».

سخنگوی گروه تجزیه طلب «الاحوازیه»، كه از عربستان حمایت مالی و نظامی می‌شود، بیشرمانه کشتار غیرنظامیان را انکار می‌کند، اما مسئولیت کل این عملیات تروریستی و نفرت‌انگیز را تقبل كرده است. طبق اخبار منتشر شده، تعداد كشته‌شدگان تاكنون ٢٩ نَفَر و حدود ٦٠ نَفَر مجروح شده‌اند. این عملیات تروریستی شبیه به عملیات تروریستی است كه توسط داعش در مجلس در دوسال گذشته صورت گرفت. آمریكا و متحدین منطقه‌ای‌اش سال‌هاست از جریانات تجزیه‌طلب و سازمان مجاهدین رجوی و تروریست‌های داعشی، علیه ایران حمایت می‌كنند و خواهان جنگ داخلی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی‌اند.

فشارهای اخیر امریكا و خروج آمریکا از برجام و ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز زمینه‌ساز این اقدامات تروریستی و مكمل آنند. شکی نیست هرگونه اقدام تروریستی برای ایجاد ترس و وحشت و بی‌ثباتی در ایران و مرزهای ایران بر ضد منافع عموم مردم ایران است و نمی تواند مورد تأیید نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی قرار گیرد. این اعمال تروریستی و ضدانسانی محکوم باید گردند. این اقدامات تروریستی شرایط سركوب مبارزات كارگری و جنبش‌های مدنی را بیشتر فراهم می‌كند و آنها را به حاشیه می‌راند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی همواره از این اعمال جنایتكارانه نیز بهره جسته به تشدید سركوب جنبش‌های اجتماعی ایران پرداخته است.

مردم ایران، به ویژه كارگران و زحمتكشان، فقط با مبارزه‌ای متشكل و توده‌ای و سازمان‌یافته می‌توانند به مبارزاتشان علیه ارتجاع سرمایه‌داری حاكم در پیوند علیه امپریالیسم و مزدورانش ادامه دهند و این تنها راه صحیح برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است. سوری، لیبی و عراقیزه‌شدن ایران برای مردم میهن ما بزرگ‌ترین مصیبت و فاجعه قرن است و باید هوشیارانه در مقابل آن ایستاد.

 

مرگ برامپریالیسم آمریکا ومزدوران تروریستش!
زنده باد اتحاد وهمبستگی خلقهای ایران علیه ارتجاع وامپریالیسم!
بر گرفته از صفحه فیسبوک حزب کارایران(توفان)

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar?fref=search