اطلاعیه حزب کارایران(توفان)

این یک قتل عمد سیاسی است ونه یک" مرگ طبیعی"

 

https://i2.wp.com/www.akhbar-rooz.com/wp-content/uploads/2022/01/001-11.gif?resize=790%2C525&ssl=1

 

طبق بیانیه کانون نویسندگان ایران ،بکتاش آبتین (۱۳۵۳-۱۴۰۰)، شاعر، فیلم‌ساز، وعضوبرجسته‌ی این کانون مستقل فرهنگی توسط حاکمان آزادی‌کُش عامدانه به قتل رسید.

 

بکتاش آبتین که دوران محکومیت پنج سال حبس خود را" بخاطر عضویت درکانون نویسندگان ایران واتهامات بی اساسی ازقبیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور دربازداشتگاه اوین سپری می‌کرد، دوباردرزندان به کرونا مبتلا شده بودکه سرانجام بخاطربی مسئولیتی وتعلل عامدانه جانش را گرفتند. این یک مرگ طبیعی نیست.بقول برتولت برشت، " قتل انواع گوناگون دارد ،می‌شود با چاقو شكم كسی را پاره كرد،يا نانش را بريد،يا بيماری‌اش را علاج نكرد".جمهوری اسلامی نیزاین بارنه با طناب دار وچاقو و گلوله بلکه با حبس طولانی، بی توجه ای به سلامت بکتاش آبتین ودراوجِ بحرانِ کرونا وبا رها کردن اودرچنگال بیماری جانش راگرفت. رژیم بکتاش راکشت زیرا وی مظهر مقاومت وایستادگی بود وسرسازش با ارتجاع حاکم نداشت.

 

هم‌اکنون سلامت چند عضو دیگر کانون نویسندگان ایران رضا خندان مهابادی، کیوان باژن وآرش گنجی وبسیاری اززندانیان سیاسی وعقیدتی درخطر است و بیم آن می رود که هرآینه با تداوم سیاست‌های جنایت‌کارانه، فاجعه‌ای دیگر به بارآید

حزب کارایران(توفان) رژیم تبهکار جمهوری اسلامی رامسئول مرگ بکتاش آبتین می داند وقویا این اقدام جنایتکارانه را محکوم می کند.

حزب کارایران(توفان) ضمن ابرازهمدردی با خانواده بکتاش آبتین ویاران اودرکانون نویسندگان ایران وجامعه مستقل فرهنگی کشور،برای آزادی بیان وقلم واجتماعات وآزادی فوری وبی قید وشرط همه زندانیان سیاسی وبرچیدن استبداد واختناق سیاسی وفرهنگی وهرگونه ظلم وستم طبقاتی قاطعانه می رزمد ودمی نخواهد آسود.

 

یاد بکتاش آبتین گرامی باد!

مرگ بررژیم سرمایه داری وجنایتکار جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم این تنها پرچم رهایی بشریت!

 

حزب کارایران(توفان)

شنبه 18 دی 1400 خورشیدی

www.toufan.org