مبارزه با حجاب اسلامی بهانه حمایت از صهیونیسم بی حجاب

در شهر نورنبرگ در آلمان فدرال از طرف شهرداری با هدف تبلیغ برای ایجاد تفاهم و دوستی و پذیرش تنوع فرهنگی میان آلمانها و مهاجرین و مهمانان خارجی پلاکات(آفیشی) چاپ شد که بر روی آن تصاویری سمبلیک از ملل و تنوع فرهنگی آنها نقش بسته بود. زیر آن نوشته بودند به شهر نورنبرگ خوش آمدید.  بر روی پلاکات تصاویر زنان بی حجاب از قاره های گوناگون همراه با مردان در لباسهای ملی دیده می شد. در میان این تصاویر چهره زنی به چشم می خورد که چادر با نقاب بر سر دارد و در میان سایرین ایستاده است. این چادر با نقاب باعث شد که دشمنان بی نقاب مردم قهرمان فلسطین به میدان آیند و چهره ننگین و خود فروخته خویش را باردیگر برملا سازند. این پلاکادت وسیله ای شد تا مجددا تبلیغات ضد خارجیان و ضد اسلام و ضد مبارزات مردم جهان علیه استعمارگران اوج بگیرد و جریانات صهیونیستی در لباس “چپ“ که شگرد جدید صهیونیستها می باشد به میدان آیند. این جریانهای “چپ“ باید همان نقش کثیفی را اجراء کنند که پیروان منصور حکمت در ایران و عراق اجراء کردند و شکست خوردند.  اینان نسخه های دوم حزب کمونیست کارگری با همان نظریات ارتجاعی هستند و این خود نشانه آن است که سرمنشاء همه آنها جهانی و واحد است. یکی از این جریانات صهیونیستی سازمانی بنام “ضد آلمانی Anti Deutsche می باشد که در تحت لوای انترناسیونالیستی سیاستهای اسرائیل را در آلمان تبلیغ می کند و از پرچمداران مبارزه ضد اسلام است. در این مبارزه، صهیونیستها در کنار فاشیستها قرار گرفته و مشترکا بر ضد خارجیان متحد شدند. این عمل را هم در برلین بر ضد مبارزات مردم مسلمان فلسطین، هم در کلن بر ضد ساختن مسجد مسلمانان و هم در نورنبرگ بر ضد انتشار یک پلاکات همراه با یک زن محجبه انجام دادند. سخنگوی فارسی زبان اداره تبلیغات اسرائیل که پول خوبی خرج می کند و رسانه های گروهی در خدمتش هستند یکی از چهره های دست راستی شناخته شده ایرانی است.

خانم مینا احدی که معرف حضور همه ایرانیان است و خود را مسلمان سابق معرفی می کند(معلوم نیست که ایشان از کی تا بحال مسلمان بوده که حالا مسلمان سابق از کار در آمده است-توفان) از جانب این محفل در تاریخ 7 ماه مه 2009 دعوت شده بود تا در مورد پلاکات شهرداری نورنبرگ سخنرانی کند و نظریات ضد اسلامی خویش را در مورد “اسلام سیاسی“ بیان نماید. مدیر جلسه نخست سخنرانی بلند بالائی بر ضد اسلام که مظهر بربریت و خشونت و ترور است ایراد کرد و آن را در قیاس با سایر ادیان که مظاهر صلح و آشتی و دموکراسی هستند مذهبی غیر دموکراتیک دانسته و محکوم نمود و سپس سری به صحرای کربلا زد و در خاور میانه پس از حمله به سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی در مورد فلسطین و لبنان نتیجه گرفت که اسرائیل قربانی “اسلام سیاسی“ است و تنها کشور دموکراتیک در منطقه می باشد که دارد فعالانه در سرزمینهای فلسطینی با تروریسم مبارزه می کند. بر اساس گزارشی که بدست ما رسیده است یکی از برگذار کنندگان این جلسه خانم شناخته شده ای در میان نیروهای مترقی شهر نورنبرگ است که از روابطش با محافل صهیونیستی اسرائیل و نقش مخربش در این شهر همه آگاهند.

عده ای از ایرانیان که در جلسه شرکت داشتند در میانه کار متوجه شدند که این نشست اساسا برای حمایت از اسرائیل و حمله به فلسطینیها به عنوان تروریستها برگذار شده و تصویر یک زن با حجاب بر روی پلاکات شهرداری نورنبرگ تنها وسیله ای شده است تا سیاستهای جنایتکارانه اسرائیلیها توجیه شود. آنها به اعتراض برخاستند و جلسه را ترک کردند. عمال حزب کمونیست کارگری تلاش کردند تا مانع رفتن آنها شوند و نسبت به اعتراض آنها که می گفتند این جلسه مربوط به اسرائیل و موساد است بیان می کردند ما با موساد مشکلی نداریم. البته این نخستین اقدام صهیونیستی این تشکل پیرو منصور حکمت نیست. ما نمونه دیگری از فعالیت شرم آور این تشکل را در بیانیه زیر به نظر خوانندگان می رسانیم.

در روز جهانی آزادی بیت المقدس از دست صهیونیسم جهانی که بانی آن آیت اﷲ خمینی بود و هر سال در ایران و پاره ای شهرها و کشورهای جهان برگذار می شود در شهر برلین آلمان جریانات صهیونیستی به مقابله برخاستند و تحت نام “علیه اسلام گرائی و یهود ستیزی متحد شویم“ نمایشات اعتراضی و بیانیه های پشتیبانی از صهیونیستها منتشر کردند. آنها با یهودی ستیزی بدرستی مخالفند ولی مفهومی بنام اسلام ستیزی نمی شناسند. بنظر آنها یهودی ستیزی مجاز نیست ولی اسلام ستیزی مجاز است. آنها برضد اسلام گرائی اند ولی بر ضد یهودی گرائی نیستند و بهمین جهت ریاکارانه یهودی ستیزی را نه در کنار اسلام ستیزی بلکه در کنار اسلام گرائی قرار می دهند و اشغال سرزمینهای فلسطینی را توسط نژادپرستان اسرائیلی تائید می کنند و مبارزه مردم فلسطین را مانند جرج بوش و آریل شارون تحت عنوان تروریسم تخطئه نموده و هر حمایتی از مردم و جنبش فلسطین را اخلال در کار صلح قلمداد می کنند. در حالیکه همه می دانند این اسرائیل است که موجب جنگ و خونریزی است و باید سرزمینهای اشغالی را ترک کرده و به کشتار بی شرمانه ملت فلسطین خاتمه دهد. حال به منطق حامیان اسرائیلی ایرانی تبار توجه کنید: “حاكمان جبار ایران این روز را(منظور روز قدس است-توفان) وسیله ای جهت استقرار حكومت و منافع خود قرار داده و آنرا به روز تبلیغ و تشدید اختلافات میان فلسطینی ها و اسرائیل تبدیل كرده اند. آنها می كوشند با پشتیبانی مادی و معنوی خود از گروه های ترور حزب الله، جهاد اسلامی و حما س، عملا جلوی هرگونه چشم اندازی كه منجر به حل سیاسی مسالمت آمیز این معضل گردد را مسدود نمایند(تکیه از توفان)(نقل از بیانیه ضد روز قدس که توسط گروههای اسرائیلی منتشر شده بود).

این بیانیه را از جمله آقای Jochen Feilcke رئیس انجمن آلمان و اسرائیل در برلین.

خانم مینا احدی از طرف کمیته ضد سنگسار در کلن(عامل جزب کمونیست کارگری ایران و مرید منصور حکمت-توفان).

انجمن همبستگی با اسرائیل و آلمان و اسرائیل در برمن.

آقایProfessor Dr. Roland Hornung رئیس محفل دوستی اسرائیل در رگنزبورگ.

آقای Bernhard Krane عضو ریاست انجمن دوستی آلمان و اسرائیل در برلین.

آقای Dr. Klaus Thörner رئیس انجمن آلمان و اسرائیل در اولدن بورگ.

آقای  Dr. Werner Transierرئیس انجمن آلمان اسرائیل کار مشترک در فالتس، اشپایر.

خانم Maya Zehden انجمن همکاری مسیحیان و یهودیان در برلین.

اتحادیه دانشجویان یهودی در آلمان.

و تعدادی دیگر امضاء کرده اند.

می بینید بهترین از این نمی شود از اسرائیل و صهیونیسم جهانی و استعمار و امپریالیسم دفاع کرد. بهتر از این نمی شود به قتل عام انسانها صحه گذارد و شکنجه را تائید کرد. بهترین از این نمی شود جای علت و معلول را عوض نمود. بهتر از این نمی شود مبارزه مردم فلسطین را تخطئه نمود و اسرائیل متجاوز و اشغالگر و فاشیست را تبرئه کرد. از چه موقع تا بحال حمایت از مبارزه مردم فلسطین بهر صورت و با هر پرچم و انگیزه ای که صورت گیرد مفهوم دامن زدن به اختلافات فلسطین و اسرائیل و ماهیت تفرقه طلبانه و تروریستی دارد. مبارزه مردم قهرمان فلسطین بر ضد صهیونیستهای اسرائیلی و همدستان ایرانی آنها “تشدید اختلاف“ نیست مبارزه ای رهائی بخش برای اخراج آدمخواران صهیونیست از وطن فلسطینی است. فقط مزدوران می توانند واقعیت را چنین معیوب و مغرضانه بیان کنند. از کی تا بحال حمایت از مبارزه مردم فلسطین “عملا جلوی هرگونه چشم اندازی كه منجر به حل سیاسی مسالمت آمیز این معضل گردد را مسدود“ می گیرد؟. عامل جنگ، فلاکت، بدبختی، بی خانمانی و جنایت در فلسطین صهیونیستهای اسرائیلی هستند که حاضر نیستند سرزمینهای اشغالی را ترک کرده و به راه حل مسالمت آمیز تن در دهند. آنها به زور در فلسطین مانده اند و مردم فلسطین را از وطن خویش اخراج می کنند. فقط یک مزدور اسرائیلی می تواند تا به این حد بی شرمانه قلب حقیقت کند و شرم نداشته باشد. دارو دسته های صهیونیستی منصور حکمت که ماموریت دارند از صهیونیستها دفاع کرده و در جنبش کمونیستی ایران اخلال کنند این وظیفه را به عهده گرفته اند. تئوریهای ارتجاعی و غیر طبقاتی این جریان چون ویروسی در میان اپوزیسیون مالیخولیائی و آنهائی که چشمشان به مال و کمکهای مالی امپریالیستهاست دوخته است رخنه کرده است. این تئوریها از مبارزه طبقاتی بوئی نبرده است و نمی تواند با منطق دیالکتیکی دمخور باشد. تفکر بانیان آن متافیزیکی بوده همه چیز را ایستا می انگارند. برای آنها همه چیز ابدی است و غیر متحرک. مغزشان اجازه نمی دهد پدیده ها را در سیر تحولات خویش مورد ارزیابی قرار دهند. آنها دشمنان دیالکتیک اند. همه آنها که هراس دارند از مبارزه مردم لبنان و فلسطین به بهانه حضور حماس و حزب اﷲ حمایت کنند و یا خواهان خروج بی قید و شرط امپریالیستها از عراق و افغانستان باشند از این قماشند. همه آنها که می خواستند و می خواهند در صورت تجاوز امپریالیست آمریکا و صهیونیستهای اسرائیل به میهن ما بجای مبارزه برای حفظ استقلال سیاسی ایران و تمامیت ارضی آن و دفع دشمن خارجی و نیروی امپریالیستی در دو جبهه موهومی بجنگند از این قماشند. همه آنها که با چک بی محل احساس میلیاردری می کنند و با پز عالی جیبشان خالیست از این قماشند. و حزب ما از افشاء آنها دست بر نمی دارد.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره 112  تير ماه  1388  ارگان مرکزی حزب کارایران

www.toufan.org

toufan@toufan.org