اطلاعیه حزب کارایران(توفان)

 

اعدام ۳ زندانی سیاسی را شدیدا محکوم میکنیم

 

رژیم ددمنش سرمایه داری جمهوری اسلامی شنبه ۱۷ شهریور‌ماه سه زندانی سیاسی “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی  که مدتها در شکنجه گاههای رژیم بسر میبردند را اعدام نمود. علیرغم اعتراضات داخلی و بین المللی و بدون اطلاع به خانواده و وکلای آنها ، رژیم جمهوری اسلامی حکم اعدام آنها را باجرا در آورد.

 

این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکلای آنان اطلاع داده نشده بود و هیچ‌یک از آنان امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام گردیده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شده‌اند. همین‌طور خانواده‌های این افراد برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید به زندان ومرگ شده‌اند. این اعدام‌ها اما واکنش‌های دیگری در بین نهادهای بین المللی و وکلای آنان نیز در پی داشته است . طبق اظهارات وکلای آنان، زانیار مرادی و لقمان مرادی هیچ نسبت فامیلی با هم ندارند و شباهت نام فامیلی آنها تنها یک تصادف است. اتهام آنها قتل فرزند امام جمعه مریوان است. زانیار و لقمان در مردادماه ۱۳۸۸ در مریوان دستگیر شدند. این دو پس از اطلاع از صدور حکم اعدام نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته‌اند.گواهان زیادی تائید کردند که متهمان در زمان وقوع قتل در محل حادثه حضور نداشتند.

در خبری دیگر حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی از اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد. او روز شنبه ۱۷ شهریور (هشتم سپتامبر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «ما وکلای آقای رامین پناهی هیچ گونه اطلاعی نداریم اما از منابع موثق اطلاع دادند که حکم اجرا شده است.»

رامین حسین‌پناهی ۲۴ ساله و متهم به عضویت در حزب "کومله" بود. او سوم تیر ۱۳۹۶ در حالی بازداشت شد که از سوی نیروهای سپاه پاسداران هدف گلوله قرار گرفته بود. او پنجم بهمن ۱۳۹۶ در دادگاه "انقلاب" سنندج به اعدام محکوم شد. این حکم ۲۰ فروردین ۹۷ به تایید دیوان‌عالی کشور رسید.وکلای رامین روند دادگاه را ناعادلانه خواندند و گفتند او در طول دوران تحقیقات مقدماتی و بازجویی در سلول‌های انفرادی، از دسترسی به وکیل و خانواده‌ محروم بوده، برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است.

 

حزب کار ایران (توفان) این جنایت وحشیانه توسط رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکند. ماشین سرکوب و سلاخی رژیم جمهوری اسلامی قریب به چهاردهه است که دهها هزار نفر را قربانی کرده است.  اعدامهای دسته جمعی اوائل  دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای ۶۷ -۶۸ نمونه های بارزی از این سلاخی است که رژیم با هدف خاموش نمودن مبارزات بر حق توده ها و ایجاد فضای ارعاب آنرا بکار گرفت .

 

حال رژیم درمانده تر از گذشته، ماشین سلاخی خویش را روغن کاری کرده و تصمیم دارد آنرا مجددا برای تهدید و ارعاب جامعه بکار گیرد تا بتواند بر بحرانهای گسترده درون جامعه سرپوش گذاشته و چند صباحی بر عمرنکبت بار خود بیافزاید. اما این سیاست رژیم گندیده جمهوری اسلامی پوسیده تراز آن است که بتواند موثر واقع شود.  زنان ، جوانان ، معلمان ، کارگران و ... از فارس  و کرد و بلوچ و آذری و ترکمن و عرب و ..... همگام و متحد  در تدارک سازماندهی یک مبارزه متشکل و یکپارچه بر علیه تمامیت رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی سرمایه داری اند.  در چنین شرایطی ، اعدام سه زندانی سیاسی ومحروم ازهرگونه حقوق انسانی ،دست و پا زدن در منجلابی است که هر روز رژیم را بیشتر در خود فرو میبرد و آن را به پرتگاه سقوط میکشاند.

 

طبعا دفاع حزب کارایران(توفان) ازحقوق انسانی زندانیان سیاسی به معنای تایید ایدئولوژی ویا وابستگی حزبی وسازمانی زندانیان سیاسی نیست. محکوم کردن دادگاههای قرون وسطایی سران رژیم گذشته دراوان انقلاب ویا کشتارزندانیان سیاسی مجاهدین در تابستان ۶۷ تاییدی برماهیت ارتجاعی این جریانات سیاسی نبود ونخواهد بود.

 

امروزاما این نیزحقیقت دارد که امپریالیستها و صهیونیستها نیز تلاش کرده و همچنان میکنند تا با نفوذ درجنبش مردم ایران وکمکهای مالی وتسلیحاتی به برخی ازاحزاب وسازمانهای سیاسی آن را به مسیری سوق دهند که  درنهایت منافع آنها رادرایران و منطقه تامین نماید.کمک مالی امپریالیسم آمریکا، اسراییل وعربستان به اپوزیسیون ارتجاعی و ناسیونال شونیستهای رنگارنگ برکسی پنهان نیست.حزب ما بارها تاکید کرده است که جنبش مردم ایران باید درمسیر پیشرفت خود درخدمت راهبردی انقلاب و درخدمت استقرار نیروهائی باشد که دمکراسی را با مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی پیوند زند و ایران را در عرصه مبارزه اجتماعی گامی به جلو سوق دهد. درغیر این صورت نیروهای مترقی باید از حرکت سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین و احزاب کرد پنتاگونی نظیر حزب دمکرات کردستان وحزب کومله که خواهان براندازی رژیم اسلامی هستند تا امپریالیستها و صهیونیستها که برای غارت بیشتر مردم با جمهوری اسلامی در افتاده اند حمایت نمایند.عدم مرزبندی با امپریالیسیم و صهیونیسم و تکیه به شعار همه با هم حول محور سرنگونی جمهوری اسلامی فرجامی جزشکست و سرخوردگی نخواهد داشت.

 

تحرکات اخیر مسلحانه احزاب ناسیونال شونیست کرد که باکمکهای مالی عربستان واسراییل درنواحی مرزی ایران صورت میگیرد درخدمت امپریالیسم و بر ضد منافع مردم ایران است.رژیم جمهوری اسلامی با سوء استفاده ازاین عملیات مسلحانه به تشدید سرکوب و میلیتاریزه کردن شهرها می پردازد و جنبش دمکراتیک واعتراضات کارگری را ازروند رشد طبیعی وسازمانیابی خود بازمیدارد. لذا وظیفه همه نیروهای مستقل و ضد امپریالیست و دمکرات است که ضمن  پیکار علیه جمهوری جهل و جنایت اسلامی به افشای این اپوزیسیون ضد انقلابی و خودفروخته نیز بپردازند و در خنثی کردن توطئه های  مزدوران امپریالیست کمر همت بندند.

 

رژیم سرکوبگر و سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را باید با نیروی عظیم توده ها و با برپائی انقلابی  دیگر بزیر کشید تا بتوان سرکوب و قتل و جنایت ، فقر وفساد و غارت و استثمار ، جادو و جنبل و خرافات و .... را برای همیشه به تاریخ سپرد.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران !

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

حزب کار ایران (توفان)

۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷

www.toufan.org

toufan@toufan.org