سخنی کوتاه درمورد نتایج انتخابات تقلبی

یکشنبه نهم اسفند

 

وزارت کشورایران روزشنبه هشتم اسفند میزان مشارکت دردوانتخابات مجلس و خبرگان را حدودا۶۰ درصد اعلام کرد وگزارش داد که انتخابات روز جمعه در "امنیت کامل" برگزارگردید.

 

طبق گزارشات رسمی قریب به چهل درصد از واجدین شرایط دراین انتخابات شرکت نکردند وآن را دراشکال مختلف تحریم نمودند.ابعاد تحریم باتوجه به تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی وتهدیدات وبگیر وببندهای امنیتی و همینطور تشویق رسانه های امپریالیستی برای شرکت وسیع مردم درانتخابات وریختن آرا به جیب "اصلاح طلبان" پروغرب بسیار گسترده بود. بخش قابل توجه ای از مردم میهن ما جسورانه این نمایش مسخره را تحریم کردند.تازه‌ترین نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می‌دهد که محمد یزدی، رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به دور بعدی بازمانده است. آیت الله تقی مصباح یزدی، منفورترین روحانی عضو مجلس خبرگان پدر معنوی "جبهه پایداری" نیز در مجلس خبرگان دوره پنجم حضور نخواهد داشت.

 

ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که پس از شمارش ۵۹۴۶ صندوق در استان تهران، ۱۵ نفر از نامزدهای فهرست معروف به «امید» وارد مجلس خبرگان شده‌اند. در نتایج اعلام شده از ۱۶ نفر اول لیست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رده پانزدهم قرار گرفته است.

سه نفر اول نتایج اعلام شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقاامامی (معروف به امامی کاشانی) و حسن روحانی تشکیل می‌دهند.

 

عاليجناب خاكستري /عاليجناب سرخ پوش ، علی اکبر هاشمي رفسنجانی مرد شماره 1 صندوقهای تهران، مرد شماره 1 قتل های زنجیره ای، مرد شماره 1 دزدی اموال مردم ایران وعامل سرکوب آزادیخواهان ازهمان اوان انقلاب ....بعنوان "محبوب ترین نماینده مردم " انتخاب گردید!! میر حسن موسوی و همسرش زهرا رهنورد نیزبه هاشمی رفسنجانی وشرکاء رای دادند واز نتایج این مضحکه ابرازرضایت نمودند وازقضا شرایط رفع حصرخانگی کروبی وموسوی رهنورد نیز درشرف تکوین است.

 

با توجه به سیاست "نرمش قهرمانانه"و عقب نشینی خفتبار هسته ای وبیماری سید علی خامنه ای وموضوع جانشینی او ،اکنون بیش از هرزمان نیاز سران رژیم به یک وحدت جمعی درقالب سازش ومدارا با یکدیگر و اجرای تغییرات نازک اجتماعی برای حفظ کل نظام سرمایه داری اسلامی امری حیاتی است. خروج مصباح یزدی و برخی دیگر از عناصرمنفور رژیم از مجلس خبرگان ویا مجلس شورای اسلامی بسود کل حاکمیت اسلامی است و این امر مردم را تا مدتی امیدوار به تغییراتی از بالا میکند که هاشمی رفسنجانی پرچمدار آن است!روشن نیست علی اکبر هاشمی رفسنجانی وحسن روحانی این حامیان سرسخت سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی وضدکارگری این بار چه تاج گلی بر سر بخشی از مردم فریب خورده ایران که به آنها پناه برده اند ،خواهند زد؟ ازانتخابات مهندسی شده سید علی خامنه ای که حرف اول وآخر سیاسی را بعنوان رهبر میزند و از ماشین سرکوب سپاه و بسیج وصدها کمیته ضد انقلابی وارتجاعی برخوردار است چه انتظار تحول مثبت بسود ملت میرود؟ زمامداران چماق بدست حاکم با اشاره به لولوی دشمن خارجی وفشار فزاینده بر مردم ، طبق معمول به مرگ گرفتند تا" امت همیشه در صحنه" به تب راضی شود."امتی" که درزیر بیرق ورشکسته "اصلاح طلبان " ناظر بر ادامه فقر وفلاکت خود خواهد بود. بقول مارک تواین نویسنده سرشناس آمریکائی که می گفت دولتها اگر مطمئن بودند در انتخابات آزاد انتخاب نمی شوند انتخاباتی برقرار نمی کردند. پس انتخابات آزاد در جائی صورت می گیرد که خیال حاکمیت از نتایج آن از قبل آسوده باشد. در ایران خیال حاکمیت آسوده نیست زیرا مردم از این رژیم سرمایه داری نفرت دارند و امکان ندارد در یک انتخابات آزاد این خودفروخته های دزد را انتخاب کنند این است که در ایران انتخابات تقلبی و سَرَند شده است. فقط خودی هایِ از قبل تعیین شده به داخل مجلسی فرمایشی وارد می شوند که هرگز جرئت بازخواست از دولت و رهبر را ندارند. آنها جرات ندارند در مورد "برجام" بحث کنند و نظر دهند. مجلس ایران نقش مولفه کنترل کننده از جانب مردم را ندارد. عامل فریب است.نتیجه انتخابات تا این تاریخ نشان میدهد که همه جناحهای رژیم از رهبر گرفته تا آنها که درحصرخانگی اند و اصولگرایان و اصلاح طلبان رنگارنگ و ..... از اینکه همه چیز بروفق مراد پیش رفت واین نمایش به نفع کل نظام خاتمه یافت مسرورند و برای همه شرکت کنندگان دراین مضحکه دعای خیر دارند.

 

راه رستگاری مردم ایران راه تشکل وآگاهی وسرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم است تا بتوان براینهمه سرکوب وریاکاری ،دزدی وفساد وفقروبیکاری پایان داد.جزاین مباد!

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 116 نشریه الکترونیکی حزب کارایران اسفند 1394

www.toufan.org