اطلاعیه حزب کارایران(توفان)

درمورد "سازمان پیشگامان آزادی ملت ایران"

 

اخیرا عده ای ازدوستان در شبکه مجازی فیسبوک پرسشی را درمورد جریانی به نام"سازمان پيشگامان آزادی ملت ایران" و رابطه اش با حزب کار ایران(توفان) طرح کرده و خواهان پاسخ از حزب کارایران(توفان) درمورد هویت و تاریخچه مبارزاتی این سازمان شده اند. حزب کارایران(توفان) بنابر احساس مسئولیتی که در قبال جنبش مبارزاتی مردم ایران و شفافیت در امر مبارزه ضد رژیمی و ضد امپریالیستی می کند، پاسخ زیر را به اطلاع همگان می رساند:

 

1- حزب کار ایران(توفان) در شبکه مجازی با این وضعیت روبرو شده که سازمان نامبرده از پاره ای مواضع حزب کار ایران(توفان) بدون ذکر نام حزب ما به دفاع بر می خیزد و خود را حامی حزب کار ایران(توفان) معرفی می کند.

 

2- این تشکل ظاهرا جمعی را به عنوان حامی بدور خود با همین مواضع گرد آورده است که ربطی به حزب کار ایرن(توفان) ندارند.

 

3- حزب کارایران(توفان) اعلام می دارد که هیچ شناختی از تاریخچه مبارزاتی و هویت سیاسی این سازمان در داخل و یا خارج از کشور ندارد، هویت و سابقه شان بر ما ناروشن است و از برنامه و اساسنامه آنها به جز برشماری چند نکته سیاسی به عنوان خط مشی آنها، اطلاعی نداریم.

4-اخیرا نیز دیده شده است که مقالاتی ازنشریات توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران و نشریه توفان الکترونیکی، در فیسبوکهای هواداران این سازمان(" پیشگامان آزادی ملت ایران") که جملگی دارای پروفایل های زن و نامها و تصاویر غیر واقعی هستند، بدون امضاء حزب ما و تحت نام خود آنها، نصب می شوند. حزب ما چنین شیوه ای را نکوهیده دانسته و مخالفت شدید خود را با آن ابراز می دارد. این شیوه که سرباز گیری و جلب هوادار و چه بسا عضو با استفاده از تحلیلهای حزب کار ایران(توفان) را مد نظر دارد، نمی تواند حمایت از سیاستهای حزب کار ایران به حساب آید، بلکه بیشتر در خدمت جلب کسانی است که بالقوه به نظرات حزب کار ایران(توفان) تمایل دارند. حمایت از حزب کار زمانی معنا خواهد داشت که این تشکل به همه اطلاع دهد که مواضعی که مبلغ آن است، متعلق به تشکلی به نام حزب کار ایران(توفان) است که دارای تاریخچه روشن، با مواضع ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی و ضد رژیم جمهوری اسلامی بوده و خواهان سرنگونی این رژیم سرمایه داری در ایران می باشد.  

 

حزب کارایران(توفان) اعلام می دارد که کلیه مقالات و ادبیات حزب ما برای نصب و پخش در صفحات فیسبوک و نشریات سیاسی ایرانی و غیر ایرانی با حفظ نام و امضاء حزب مجاز و بلامانع است. در غیر این صورت روشی ناپسند در میان کاربران شبکه اینترنت باب خواهد شد که حتما مورد سوء استفاده جریانات مشکوک و آلوده قرار خواهند گرفت. باید با این شیوه کار انتقاد کرد تا سره از ناسره تشخیص داده شود. از این گذشته حزب ما بر آن است که هر تشکلی که خود را علنا به جامعه اپوزیسیون ایرانی معرفی می کند، باید سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی خویش، زمان پیدایش، دلایل و ضرورت پیدایش، هویت سیاسی و خط مشی سیاسی و اساسنامه و اهداف خود را بیان کرده و در خدمت شفافیت و پاکیزگی جنبش عمل کند. در غیر این صورت فقط به ابهام و سردرگمی دامن می زند و مشوق مشوب کردن افکار است.

 

حزب کارایران(توفان)

16 مارس 2014

www.toufan.org

 

 

اطلاعیه شماره 2 پیرامون سازمان جعلی وزارت اطلاعات

"سازمان پیشگامان آزادی ملت ایران" سازمان وزارت اطلاعات جمهوریست

هنوز چند ساعتی ازانتشاراطلاعیه افشاگرانه حزب کارایران(توفان) درمورد جریان جعلی " سازمان پیشگامان آزادی ملت ایران" نگذشته بود که عمال جمهوری اسلامی با سراسیمگی دستشان را با عکس العملهای شناخته شده ساوامایی که هیچ ابهامی در مورد ماهیت کثیفشان باقی نگذاشته است روکرده ،پا به فرار گذاشتند.

سازمان پیشگامان ملت ایران" یک سازمان جعلی ودست ساخته وزارت اطلاعات مخوف جمهوری اسلامیست.اگر چنین نبود،  این سازمان حداقل یک نفر را درطول" سی سال سابقه سیاسی" خود به جنبش انقلابی وچپ ایران معرفی میکرد که  سلامت سیاسی اش را تائید کنند. اما چنین نیست. سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی، که سابقه طولانی در تولید گروههای آدمکش حرفه ای بنام "سازمان و گروه مبارزه" برای سرنگونی رژیم اسلامی"!!دارد ، اینبار نیز در عرصه فیسبوک تحت نام "اپوزیسیون سرنگونی طلب" و پروفایلهای زنان جوان و بی حجاب" به خرابکاری و توطئه مشغول است

 حزب کارایران(توفان) با قاطعیت اعلام می دارد که این جریان وابسته به سازمان جهنمی اطلاعات جمهوری اسلامی است وهمگان را به هوشیاری و مبارزه وطرد این مزدوران که سودایی جز جاسوسی ،تهدید وارعاب وترور مخالفین در سرندارند، فرامی خواند. باید هوشیار بود، فریب تائیدات ظاهری این روباه صفتان درگاه خلیفه را نخورد و شگردهای رنگارنگ ضدبشریشان را قاطعانه خنثا ساخت.

 اگر ساواک پهلوی توانست با شیوه های آدمکشی مانع سرنگونی رژیم شاه گردد، ساوامای اسلامی هم خواهد توانست با شیوه های جاسوسی وجولان دادن درفیسبوک و خرابکاری مانع سقوط رژیم  منفورملایان گردد.

ننگ ونفرت برمزدوران رژیم تبهکار جمهوری اسلامی!

حزب کارایران(توفان)

شنبه 22 مارس دوهزار وچهار میلادی

www.toufan.org