ازاعتصابات سراسری رانندگان وکامیونداران درایران حمایت میکنیم

رمزموفقیت هراعتصاب، تشکل واتحاد و پیوند آن با مطالبات سایر زحمتکشان است

 

مبارزات کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و بطور خلاصه کلیه اقشار و طبقات زحمتکش ایران بویژه پس از خیزش دی ماه ۹۶ بصورت اعتصابات- اعتراضات- راه پیمایی- راه بندان ها و اجتماع در برابر مجلس،دادگستری، استانداری ها، فرمانداری ها و غیره تجلی داشته، رو بافزایش است. امری که از طرفی حاکی از گرانی سرسام آور و وخیم تر شدن وضع معیشیتی طبقات و اقشار کم درآمد و از طرف دیگر بازگو کننده ماهیت سیاستهای نولیبرالی ،سرکوبگرانه و غارتگرانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است، که اساس و بنیا ن نظامش بر ظلم و زور و تبعیض و چپاول و جنایت بنا گشته است.

اکنون ۱۱ روز است که  ازاعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران میگذرد . این اعتصاب از اول خرداد ماه آغاز گردید وبه تدریج  رو به گسترش گذاشت و به اعتصاب سراسری فراروئید.

مطالبات و خواسته های رانندگان و کاميونداران از دولت چنین اند :

۱-افزایش حداقل 50% کرایه های داخلی و خارجی

۲- افزایش سهمیه سوخت ماهیانه، به گونه ای که راننده مجبور به تهیه گازوییل آزاد نباشد

۳- حذف نصب اجباری سپهتن توسط راهنمایی و رانندگی و احترام به حریم خصوصی رانندگان

۴- تصویب قانون جدید و کاهش درصد نرخ کمیسیون دریافتی باربری و پایانه ها از رانندگان از 14% به 7%

۵- مستقر کردن دفتر نظارت بر کمیسیون دریافتی از رانندگان درپایانه ها، مخصوصا کلان شهرها مانند: تهران ،یزد ،بندرعباس، کرمان، بندرامام و ...

۶- تعیین نرخ کرایه بر اساس تن بر کیلومتر، که در این صورت حق راننده و صاحب بار کاملا رعایت میشود.

۷- کاهش نرخ حق بیمه تامین اجتماعی و تصویب مشمولیت مشاغل سخت و زیان آور برای رانندگان

۸- کاهش نرخ عوارض جاده ای

۹- کاهش نرخ مالیات سالانه کامیون

۱۰- تشکیل فراکسیون حمایت از صنعت بزرگ حمل و نقل جاده ای در مجلس

 

اعتصاب رانندگان وکامیونداران به رغم تهدید سران رژیم نظیر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رانندگان مبنی برانیکه “نظام فقط نظاره‌گر نخواهد بود وبه شدت با آنان برخورد می‌کند”، نه تنها فروکش نکرده بلکه در بسیاری از شهرهای ایران ازجمله در “نیشابور، خسروشهر، بندر انزلی، خوی، یزد، کامیاران، قزوین، تاکستان، کرمانشاه، اراک، مروست، تهران، ارومیه، حسن آباد، دلیجان، چرمهین، اصفهان، بندر امام، تبریز، کنگاور، دهگلان، قهدریجان، علی آباد، بندرعباس، بیجار، شیروان، قاین، پیرانشهر، شهرضا، سبزوار، بروجرد، اردبیل، بوکان، مبارکه، نسیم‌شهر، مهاباد و الیگودرز” ، آمل، قائمشهر ، ایلام، خرم‌آباد، بوشهر، مشهد، کرمان،‌ ساری و همدان..... مورد حمایت و استقبال دیگررانندگان وکامیونداران قرارگرفته و این اعتصابات همچنان ادامه دارد.

 

حزب کارایران(توفان) ازمطالبات رانندگان وکامیونداران حمایت میکند وهرگونه تهدید و سرکوب و بگیرو ببندهای امنیتی نسبت به اعتصاب کنندگان  که نشان از ضعف رژیم  تهبکار سرمایه داری جمهوری اسلامی است را  شدیدا محکوم میکند.

اعتصاب سراسري كاميونداران وپيوستن ديگر أقشار وطبقات زحمتكش بِه اين اعتصاب ،سرانجام رژيم را وادار به عقب نشيني خواهد كردو هرعقب نشيني ولو كوچک روحيه بخش و گامي به جلو خواهد بود.رشد جنبش کارگری که ما در طول سالهای اخیر بوِیژه پس از خیزش قهرمانانه دی ماه شاهد آنیم نیروی بیسابقه ای بمبارزات مردم بر ضد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی خواهد بخشید ورهبری ظفربخش آنها را تامین خواهد کرد. رمزموفقیت هراعتصاب، تشکل واتحاد و پیوند آن با مطالبات سایر زحمتکشان است وجزاین نیست. 

 

پیروزباد مبارزات سراسری رانندگان و کامیونداران ایران!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!
حزب کارایران(توفان)

جمعه ۱۱خرداد ماه ۱۳۹۷

www.toufan.org


٦ - کاهش نرخ بيمه تامين اجتماعی وپرداخت تسهيلات به بازنشستگان ورانندگان
۹ _ کاهش نرخ عوارض جاده ای
٨ _ کاهش نرخ ماليات سالانه کاميون
۷ _ رسيدگی به وضعيت خراب جاده ها ...