هجوم وحشیانه مزدوران رژیم به زندانیان در بند اوین را قویا محکوم می کنیم

 

صبح روز پنج شنبه، ٢٨ فروردین، گروهی ازماموران اوباش لباس شخصی که از عوامل سازمان اطلاعات رژیم بودند، به صورت وحشیانه ای به قصد بازرسی به داخل بند ٣۵٠ زندان اوین، ریختند، و زندانیان را مورد ضرب وجرح قراردادند.

طبق گزارش سایت کلمه، "براثر تهاجم امروز صبح به بند ۳۵۰ اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت زندانیان بند ۳۵۰ با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند. تهاجم امروز در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه خشن بازرسی به وقوع پیوست و بیش از پنج ساعت به طول انجامید. ماموران از کلیه عملیات خود فیلم و عکس تهیه کرده اند.

شدت برخورد و خونریزی در بند ۳۵۰ به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آنها خونین شد. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.

پارگی رگ دست امید بهروزی، شکستگی دنده اسماعیل برزگری، شکستگی سر اکبر امینی، یک مورد حمله قلبی منجر به اعزام به سی سی یو، چندین مورد شکستگی و جراحت انگشتان دست و پا، جراحت و خونریزی صورت و آثار کبودی ناشی از باتوم بر روی بدن تعداد زیادی از زندانیان وجود دارد، از جمله آثار تهاجم پنجشنبه در بند ۳۵۰ است. براساس این گزارش، زندانیانی که به انفرادی منتقل شده اند پس از انتقال از تونل سربازان باتوم به دست و ضرب و شتم شدید با دستبند و چشم بند به انفرادی ۲۴۰ و یا مکان دیگری منتقل شده اند؛ از وضعیت سلامتی این افراد اطلاعی در دست نیست .بخشی از ضرب و جرح زندانیان که تنها رفتار اعتراضیشان سرودخوانی بود، در هواخوری بند و بخش دیگری نیز در اتاقها و سالن ها صورت گرفت. سربازان و لباس شخصی ها عمدتا سر زندانیان را از بالای پله ها هدف باتوم قرار داده اند. سرهنگ امانیان مسول کل حفاظت زندانهای تهران و قبادی مسول حفاظت زندان اوین از نزدیک شاهد و آمر این رویداد یوده اند .عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، سعید متین پور، بهنام ابراهیم زاده، بهزاد عرب گل، هوتن دولتی در میان ۳۲ انتقال یافته به انفرادی هستند".

رژیم انسان ستیز جمهوری اسلامی در تاريخ جنايات خود نشان داده زندانیان سیاسی را گروگان خود می پندارد که هر زمان اراده کرد همانند رژيم خود فروخته و جنايتکار پهلوی  می تواند کابوس مرگ را برفراز زندان به پرواز در آورد وآنان را بصورت فردی و يا جمعی به قتل برساند. ليکن اراده مبارزين را با هيچ سلاحی و ازهمه مهمتر با سلاح شکنجه و قتل وهجوم بربرمنشانه نمی توان درهم شکست. درمبارزه امروز عده ای ازپای در می آيند، فردا عده ای ديگر جای آنان را پر می کنند و نبرد تا پيروزی نهايی ادامه می يابد. رژيمی که پاسخ آزادی و بيان وانديشه را با زندان، شکنجه و مرگ ميدهد محکوم به نابودی است و جز اين نيز نخواهد شد.

حزب کارایران(توفان) این اقدام وحشیانه وفاشیستی رژیم را بشدت محکوم میکند وهمگان را به اعتراض علیه این اقدام ضد انسانی فرا می خواند. باشد تا با افشای گسترده و بی امان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وجلب افکارعمومی مردم آزاده ومترقی جهان نقش شایسته ای در حمایت اززندانیان سیاسی دربند و آزادی فوری وبی قید وشرط تمامی زندانیان ایفا کنیم.

مرگ بر رژیم تبهکار سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)

جمعه 29 فروردین ماه 1393