فراخوان به ایرانیان آزاده و انسانهای صلح دوست:

 

در تظاهراتهای سراسری روز شنبه 4 فوریه شرکت کنیم!

 

علیه  تحریم  اقتصادی، علیه تجاوزنظامی وعلیه عملیات تروریستی  درایران

 

مردم شریف و انسان دوست ،

کنگره آمریکا و به همراه آن اتحادیه امپریالیستی اروپا تصمیم به محاصره اقتصادی ایران گرفته و تحریم های چند ساله علیه مردم ایران را گسترش داده اند . تحریم های جدید بر علیه مناسبات بین المللی با بانک مرکزی ایران، مسدود کردن دارائی های ایران در چند کشور ، تحریم چندین بانک و موسسه اقتصادی و صنعتی  کشور ، جلوگیری از خرید نفت ایران توسط کشورهای اروپائی و ... مجموعه اقداماتی است که بمنظوربانقیاد درآوردن ایران صورت میگیرند. این تحریم ها بهمراه ترور و تهدید ایران به تجاوز نظامی  و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور اقداماتی ضد انسانی و مغایر با قوانین بین المللی اند . این اقدامات قلدر منشانه و غیر قانونی دارای ماهیتی ارتجاعی بوده که در صورت تحقق آن ایران را به ویرانه ای مانند عراق تبدیل خواهد کرد. امپریالیستهای غربی بسرکردگی آمریکا خواهان ایجاد کشورهای مطیع در سراسر خاورمیانه اند تا بتوانند به اهداف غارتگرانه و هزمونی طلبانه خود دست یابند. هر انسان شریف و آزاده ای میتواند ماهیت جنگ طلبانه ، استیلا طلبانه ، و ضد انسانی امپریالیست آمریکا و دولت اوباما را در اقدامات ببیند.

غارتگران امپریالیست آمریکا به نمایندگی اوباما با قلدری و تهدید سعی میکنند که کل خاورمیانه را در حیطه سلطه خود گیرند و منابع انرژی منطقه را غارت کنند . خاورمیانه منطقه ای حیاتی برای  این راهزنان بین المللی است و برای اهداف استراتژیک و دراز مدت امریکا نقش کلیدی دارد. کنترل آمریکا بر ایران در واقع کنترل بر منابع وسیع انرژی کل خاورمیانه است که به آمریکا این امکان خواهد داد تا اراده خود را بر کل جهان تحمیل کند.

 تا کنون بیش از ده سال است که قدرتهای غربی و صهیونیست های اسرائیلی در یک جنگ روانی بر علیه ایران هر ساله  مرتبا اعلام کرده اند که ایران تا 6 ماه و یا یک سال دیگر دارای بمب هسته ای خواهد بود و وای که چه باید کرد که ایران اتمی خطری برای کل بشریت است! .بعد از گذشت بیش از ده سال هنوز از بمب اتمی موهومی ایران خبری نیست و در حقیقت این صدها و هزاران  بمب اتمی و فسفری و بیولوزیک آمریکا و اسرائیل و امپریالیستهای اروپائی است که  امنیت را در جهان بهم زده است. " بمب اتمی ایران " دروغی است که ساخته و پرداخته امپریالیست ها و صهیونیست ها بوده و از آن بعنوان بهانه برای  تهدید ، تحریم ، و تجاوز به ایران و در نهایت برای تسلط بر منطقه بکار میگیرند.

در اعتراض به تحریم ایران ، به جنگ افرزی دولت آمریکا ، و به مداخله در امور داخلی ایران  تظاهراتهای سراسری در آمریکا  و کانادا در شهرهای سانفرانسیسکو , لوس آنجلس ,  سیاتل ,  تمپا فلوریدا , آتلانتا فلوریدا ,  واشنگتن , بالتیمور , نیویورک ,ریچموند  ویرجینیا , شیکاگو بوستون , دیترویت  , کلمبوس اوهایو , فیلادلفیا , ونکوور کانادا , لتبریج کانادا .... برای روز شنبه 4 فوریه تدارک دیده شده اند.

ما فعالین حزب کار ایران (توفان) در آمریکا و کانادا همه ایرانیان آزاده و صلح دوست را  به شرکت در این تظاهرات ها فرامیخوانیم. باید مردم را بر ضد تحریم ها و جنگ افروزی امپریالیست ها بسیج نمود و بهمراه  نیروهای مترقی و فعال در جنبش آمریکا وکانادا صدای اعتراض خود را به مجموعه اقدامات قدرتهای استعماری در خاورمیاته رساتر نمود. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ارتجاعی سرمایه داری و مافیائی است که مورد نفرت اکثریت مردم ایران قرار دارد ولی سرنگونی  این رژیم جنایتکار و فاسد وظیفه مردم ایران است و نه قوای متجاوز امپریالیستی که تنها و تنها منافع غارتگرانه خویش را در نظر داشته و به هدف مستعمره کردن کشورها به آنها تجاوز میکنند. آمپریالیست ها هرگز خواهان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر نبوده و نخواهند بود.

 

فعالین حزب کار ایران (توفان) در آمریکا و کانادا

29 ژانویه 2012

Hezbekarusca@gmail.com