اعلامیه حزب کارایران(توفان)
نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!

طبق گزارش جبهه خلق برای آزادی فلسطین بیش از20 هزار نفراز فلسطینیان درآستانه سالگرد اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیستهای اسرائیل با شعار "راهپیمایی بازگشت" تجمع اعتراضی و تحصنی شش‌هفته‌ای در مرز غزه را آغاز کرده‌اند.ارتش متجاوز وصهیونیست اسرائیل با شلیک گلوله بسوی تظاهرکنندگان بیش از 20 تن را کشته و 900 نفر را مجروح ساخته است.

طبق گزارشات رسانه های بین المللی ارتش اسرائیل با بمب افکنهای خود به سه موضع سازمان حماس درغزه حمله کرده وخساراتی براین سازمان وارد ساخته است. روز 30 مارس، روز اعتراض خلق فلسطین علیه تجاوزبه سرزمین فلسطین است.

تظاهرات‌کنندگان فلسطینی خواستار بازگشت میلیونها آوارگان فلسطینی به خانه‌های اجدادی‌شان هستند که توسط صهیونیستها ازسرزمینشان تارانده شده اند.

 

خلق مقاوم فلسطین بیش از 70 سال علیه متجاوزین صهیونیست جنگیده ودهها هزار قربانی داده وبه نبردش علیه اشغالگران صهیونیست برای کسب استقلال ملی ادامه خواهد داد وآرام نخواهد گرفت.

 

حزب کارایران (توفان) کشتار ملت فلسطین را بشدت محکوم واز نبرد عادلانه جنبش مقاومت فلسطین علیه صهیونیستها واربابان امپریالیستش عمیقا حمایت می کند .

 

حزب کار ایران (توفان) این جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آنرا باید در یک دادگاه خلقی بین المللی به محاکمه کشید.

حزب کار ایران (توفان) از هر جنبش مقاومت یهودیان اسرائیلی بر ضد صهیونیستها و امپریالیستها حمایت می کند و آنرا شرط ایجاد فضائی بدور از سوء ظن برای یک زندگی مسالمت آمیز میان همه مردمان سرزمین فلسطین، مستقل از مذهب، بدور از تجاوز طلبی، نژادپرستی می بیند. زمانیکه مردم خود سخنگو شوند سخنان یکدیگر را خواهند فهمید.


زنده باد همبستگی با خلق فلسطین!
ننگ ونفرت بر رژیم صهیونیستی اسرائیل وحامیانش!
حزب کارایران(توفان)
30 مارس 2018

نقل ازفیسبوک توفان

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

www.toufan.org