20اطلاعیه          

اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین درمورد بیانیه دونالد ترامپ

نه دونالد ترامپ ، بلکه مبارزه ما سرنوشت اورشلیم را رقم خواهد زد!

http://pflp.ps/english/wpeng/wp-content/uploads/2015/09/pflp-logo-345x350.png

جبهه خلق برای آزادی فلسطین، بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به عنوان بیانیه اعلام جنگ علیه مردم فلسطین و حقوق آنها ارزیابی میکند . این بیانیه ، موضع  آمریکا را به عنوان یک موجودیت خصومت گر نسبت به مردم ما و یک شریک کشور صهیونیستی در جنایاتش علیه مردم فلسطین و سرزمین آن مشخص می سازد و باید بر این اساس مورد نظر قرار گیرد.

علاوه بر این، آقای ترامپ  "گلوله ترحم"  ( تیر خلاص- توفان)  را بر روی راه حل به اصطلاح دوکشور مستقل ، پروژه حل و فصل مناقشات وشهرک سازی ها، و توهم نسبت به روند صلح را شلیک نمود. جبهه خلق از رهبری فلسطین میخواهد که از تجربه ویرانگر وابستگی به مذاکرات و سلطه گری ایالات متحده درس های لازم را بگیرد و سریعا از توافق اسلو و تمام تعهدات وابسته به آن  خارج شود.

جبهه حلق برای آزادی فلسطین از توده های فلسطینی و تشکلهای آنها  میخواهد تا  مبارزه خود را متحد کرده و با اکسیون و دادن شتاب به جنبش توده ای ، به این تصمیم  بطور جمعی و عملی و قدرتمند پاسخ دهند.

نبرد برای اورشلیم ( شهر قدس – توفان)  نبردی برای همه فلسطین است. برای ما، اورشلیم ، حیفا است  ، صفد، یوفا، غزه، رام الله و هر شهر و روستای فلسطین است.

علاوه بر این، جبهه بر ضرورت مقابله با مثلث توطئه - امپریالیسم، صهیونیسم ، و ​​رژیم های ارتجاعی عرب -  توطئه کنندگان علیه اورشلیم و فلسطین و حقوق مردم آن  و حقوق اعراب، تاکید میکند و لازم میداند که برای مبارزه با این توطئه ها ، درها  بر روی گزینه های مناسب باز شوند.

توده های اعراب نیز تصمیم  دولت ترامپ را به روشنی رد می کنند. این تصمیم ، کردار امپریالیسم آمریکا به عنوان حامی اصلی تروریسم صهیونیست در منطقه  و و همچنین ماهیت آنرا بیشتر روشن میکند ، امپریالیستی که به طور مداوم تلاش میکند  که برای حفظ سلطه خود منطقه را به آتش بکشد.

اورشلیم همیشه پایتخت مردم فلسطین و دولت فلسطین باقی خواهد ماند و تلاش اتحاد امپریالیستی - صهیونیستی برای از بین بردن هویت عربی و موقعیت آن در جهان عرب و اسلام  موفق نخواهد بود.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین PFLP))

 6  دسامبر 2017

ترجمه وتکثیر ازدفتر بین المللی حزب کارایران(توفان)

www.toufan.org