فلسطین ودوقطب ارتجاع!؟

 

https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10330415_850159305002153_8537399798233087365_n.jpg?oh=cb08c0bfdcb27ca6cfe3ef05c1b11475&oe=54333DB0

کنفرانس مطبوعاتی مشترک سازمانهای فلسطینی در نوار غزه

 

در مورد جنایتکاری صهیونیستها همه نیروهای مترقی جهان هم نظرند. در مورد تبهکاری آنها که سرزمین یک ملتی را طلبکارانه و بی شرمانه اشغال کرده اند و در پی نسل کشی در فلسطین هستند، همه نیروهای مترقی و انساندوست هم نظرند، در مورد همدستی امپریالیستهای آمریکا و اروپا و استرالیا و کانادا و... همه این مدعیان کذاب حمایت از حقوق بشر، در پشتیبانی بی برو برگرد از جنایات اسرائیل، همه انسانهای صمیمی و روشن بین اتفاق نظر دارند. در مورد اینکه ملت فلسطین حق دفاع از خود و دفاع از سرزمین اباء اجدادیش را دارد، همه انسانها متفق القولند، در مورد اینکه صهیونیستها باید گور خود را از منطقه بکنند و بروند به کشورهائی که در آن ساکن بوده اند، همه مردم جهان هم نظرند. در مورد اینکه هولوکاستِ نازی ها در مورد یهودیان را نمی شود در تاریخ با دست صهیونیستهای نازی تکرار کرد، همه نیروهای مترقی همداستانند. فلسطین سرزمین لیلا خالدهاست و نه سرزمین گلدامایر و آریل شارونها. در مورد اینکه اخبار انحصارات فکری امپریالیستی دروغ پخش می کنند و سیاه را سفید جلوه می دهند و از تجاوزکار جنایتکار، مظلوم می سازند و از مورد ظلم و تعدی، جنایتکار علم می کنند، همه نفرت دارند و حالت تهوع نسبت به این مدعیان دروغگوی "آزادی افکار و بیان" در خود احساس می کنند. ولی هستند گروه هائی در جهان که از آخور امپریالیستها و صهیونیستها نشخوار می کنند و دست دراز شده آنها در نهضتهای استقلال طلبانه و انقلابی اند. این گروه ها تئوری های صهیونیستی منصور حکمت را بازتاب داده و مبارزه ای را که در فلسطین در گرفته است، مبارزه بین "دو قطب ارتجاع جهانی" جا می زنند. البته هدف آنها در ماهیت و در عمل حمایت از اسرائیل است. هدف آنها تکفیر جنبش مقاومت مردم فلسطین در مقابل اسرائیل است. هدف آنها حفظ وضع موجود است تا سرزمینهای فلسطینی همانطور که هست در اشغال صهیونیستها باقی بماند. هدف آنها تضعیف حمایت بین المللی از جنبش مردم فلسطین است که چه بخواهند و چه نخواهند حماس را نماینده قانونی و منتخب خود می دانند. هدف آنها جنگیدن در جبهه جنگ روانی صهیونیستها و امپریالیستها برای خلع سلاح روحی نیروهای مترقی در زیر شعارهای کاذب و ارتجاعی با لفاظی "انقلابی" است. آنها تنها بر ضد اسلام بنیادگرای حماس شمشیر می کشند و جنایات اسرائیل و بمباران نوار غزه و گرسنگی دادن به مردم فلسطین و تحریم اقتصادی را تائید می کنند. آنها از حق دفاع صهیونیستها و امنیت آنها دفاع می کنند.

وقتی آنها از "دو قطب ارتجاعی" صحبت می کنند، منظورشان تنها فلسطینی ها هستند. این ایرانی های مرتجع که نقابشان در کارزار مسخره امپریالیستی ایران تریبونال افتاد و منابع مالی آنها رو شد و سر شهرزاد نیوز از آخور وزارت خارجه هلند در آمد، مردم فلسطین را فرا می خوانند که در نوار غزه بر ضد جنایات اسرائیلی ها مبارزه نکنند، بلکه برای اینکه "انقلابی" باشند خوب است مسلح شوند و در پارکابی صهیونیستها با "اسلام سیاسی" حماس بجنگند. آنها مردم فلسطین را به جنگ داخلی و برادر کشی دعوت می کنند تا خیال صهیونیستها و امپریالیستها راحت شود. البته آنها به این وضوح که ما دستشان را رو می کنیم، حرف نمی زنند. همه نیروهای ضد انقلاب و همدست صهیونیست و امپریالیست حرفهایشان دو پهلو است، زیرا از مردم می ترسند. آنها به مردم فلسطین توصیه می کنند، وقتی اسرائیلی ها به نسل کشی فلسطینی ها اقدام کردند، نیروهای "مترقی" در فلسطین باید با اسلحه خود هر دو طرف را "نابود" سازند. جنگ داخلی راه بیاندازند و در نوار غزه سوسیالیسم!!؟؟ را مستقر کنند. یک تیر هوائی به صهیونیستها و یک تیر خلاص به حماسی ها..!!به این میگن یکسیاست چپ اندرقیچی به نفع صهیونیسم وامپریالیسم.

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 97 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مرداد ماه 1393

www.toufan.org

*****

تصویری را که درفوق ملاحظه میکنید کنفرانس مطبوعاتی مشترک سازمانهای فلسطینی در نوار غزه است که اخیرا در زیر بمبارانهای وحشیانه صهیونیستها برگزارگردید تا به جهانیان وحدت سیاسی وملی همه رزمندگان ملت فلسطین را به نمایش بگذارند..دراین کنفرانس که رزمندگان مسلح جبهه خلق برای آزادی فلسطین، سازمان حماس، جهاد اسلامی والفتح....وچند سازمان دیگر حضور داشتند بر ادامه نبرد علیه متجاوزین صهیونیست تاکید ورزیدند.

 

 این سازمانها دروغهای تبلیغاتی جبعه جادوئی شستشوی مغزی غرب را که"حماس کودکان را سپر بلا کرده"...!! برملا ساخته و پرده از چهره استعمارگران غرب این حامیان رژیم آپارتاید اسراییل رادریدند.این کنفرانس موردحمایت همه مردم غزه وفلسطین قرارگرفته است.

مرگ بر صهیونیستها وهمه دشمنان ملت فلسطین که وحدت ملی سازمانها واحزاب فلسطینی خاری در چشمشان است وبطرق مختلف قصد تخریب ونابودی آن را دارند. آن محافل چپ اندر قیچی وبیمار وطنی که اکنون بر طبل "دوقطب ارتجاع" می کوبند ظاهرا درحرف "دوستان ملت فلسطین" اما درعمل همدست صهیونیستها وبر ضد  جنبش مقاومت قهرمانانه سازمانهای فلسطینی اقدام میکنند، چه بدان آگاه باشند یا نباشند.عمل اجتماعیشان یکی است، تضعیف جنبش مقاومت ملت فلسطین.