فراخوان حزب کار ایران (توفان) به همه احزاب برادر و بیش از 50 تشکل کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به اعدامهای پنج فعال سیاسی در ایران

 

رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی را محکوم کنید!

 

رفقای گرامی،

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران پنج زندانی سیاسی را در 9 ماه مه 2010 اعدام نمود. فرزاد کمانگر ، علی حیدریان ، فرهاد وکیلی ، مهدی اسلامیان ، و شیرین علم هولی (زن) چند سال در دخمه های رژیم اسلامی زندانی بوده به بهانه های ساختگی به اعدام محکوم شده بودند. رژیم وحشی ایران ،علیرغم کارزار داخلی و بین المللی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها ، حکم اعدام آنها را باجرا در آورد. این زندانیان سیاسی بخاطر مخالفت و ایستادگی در مقابل رژیم اسلامی به اعدام محکوم شده بودند و حکم اعدام آنها بطور مخفی و بدون اطلاع خانواده و وکیل آنها باجرا در آمد.

حزب کار ایران (توفان) این جنایت وحشیانه رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی ایران را شدیدا محکوم نموده و از همه احزاب و سازمانهای مارکسیستی لنینیستی برادر، فعالین سیاسی ، سازمانهای مترقی و دمکراتیک ، فعالین کارگری ، و افراد مترقی درخواست میکند که علیه این جنایت وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی که فرزندان مردم ایران را به کام مرگ فرستاد ، بهر شکل ممکن اعتراض نموده و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ایران را مطالبه نمایند.

 

رفقای گرامی،

کشتار زندانیان سیاسی بخشی از تلاشهای بیهوده رژیم اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است که رژیم برای حفظ قدرت سیاسی خویش به آن متوسل شده است. اعتراضات وسیع توده ای در یکسال گذشته رژیم ایران را بوحشت انداخته و آنرا در انظار داخلی و بین المللی منزوی تر نموده است. جنایات اخیر رژیم تنها خشم و نفرت و اراده و جنبش دمکراتیک مردم را عمیقترمیکند. در سه دهه گذشته ، ده ها هزار مبارز کمونیست و انقلابی و مترقی قربانی ماشین کشتار رژیم جمهوری اسلامی ایران شده اند اما امروز نسلی نیرومندتر از شیر زنان و شیرمردان با فریاد آزادیخواهی و حق طلبی و عدالت جوئی به میدان آمده اند تا بر سرکوب ، فقر ، جنایت سیاسی ، دزدی ، کلاهبرداری ، و استثمار نقطه پایانی بگذارند.

حزب کار ایران (توفان) از حقوق مردم ایران برای دفاع از خود در مقابل قتل و جنایت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی دفاع مینماید.

مرگ بر رژیم قتل و جنایت و تجاوز جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب کار ایران (توفان)

12 ماه مه 2010

 

WWW.Toufan.org

Toufan@toufan.org

 

 

احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی :

 

حزب کمونیست کارگران تونس ، حزب کمونیست انقابی ترکیه ، حزب کمونیست کارگران دانمارک ،

حزب کمونیست کارگران فرانسه ، حزب کمونیست آلمان ، پلاتفرم کمونیستی نروژ ، تشکیلات برای احیای حزب کمونیست یونان ، سازمان برای بازسازی حزب کمونیست ایتالیا ، حزب کمونیست اسپانیا(مارکسیست- لنینیست) ،

حزب کمونیست کار دومینیکن ، حزب کمونیست مکزیک (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست شیلی(مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست اکوادور(مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست انقلابی برزیل ، حزب کمونیست ونزوئلا(مارکسیست- لنینیست) ،حزب کمونیست کار جمهوری دومینیکن و حزب کمونیست انقلابی ولتائیک(بورکینافاسو)

 

 

ترجمه فارسی ازمتن انگلیسی