جان رفیق حما همامی در خطر است

Tunesien: Hamma Hammami und Radhia Nasraoui


طبق اخبار رسیده از سوی رفقای حزب کارگران تونس، دولت تونس تیم محافظان امنیتی رفیق حما همامی را حذف کرده است.

رفیق حما همامی سخنگوی جبهه خلق تونس و همچنین رهبر حزب کارگران تونس(POT) است، که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در رده سوم قرار گرفت. وی شخصیتی شناخته شده و محبوب بین زحمتکشان و جوانان تونسی است. این تصمیم که تیم محافظان امنیتی وی را حذف کنند، تصمیمی سیاسی است، چه اینکه او بارها از جانب دستیاران امپریالیسم به مرگ تهدید شده است. قبل از وی شکری بالعید و محمد ابراهیمی از پایه گذاران و سخنگویان جبهه خلق از جانب همین نیروهای فاشیستی–اسلامی به قتل رسیده¬اند. برای دستگیری قاتلان آنها تا به امروز هیچ اقدام جدی از جانب دولت تونس صورت نگرفته است. حزب کارگران تونس به رهبری رفیق حما همامی نقش عظیمی در انقلاب دموکراتیک مردم تونس ایفاء کرده است. هرگونه حمله به جبهه خلق و رفیق حما همامی با چنین نیتی صورت میگیرد که وی را هدفی آشکار برای نیروهای ضد انقلابی و امپریالیستی گردانند.

تمامی نیروهای دموکراتیک و مردمی تونس خواهان امنیت جانی برای رفیق حما همامی اند. همسر وی خانم راضیه نصراوی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر از تاریخ 11 ماه ژوئیه 2017 در اعتصاب غذا به سر می برد. وی خواهان حفاظت جان حما همامی است.


یک هیات نمایندگی حقوق بشر که در اول ماه اوت 2017 ملاقاتی با رئیس جمهور تونس و در تاریخ هشتم اوت با وزیر امور داخله تونس برای حفظ جان حما همامی و پایان موفقیت آمیز اعتصابات غذای راضیه نصراوی داشت، بدون نتیجه مانده است، دولت تونس مسئولیت هرگونه حمله به جان حما همامی و همسر وی را به عهده خواهد داشت. ما از تمام نیروهای انقلابی، پیشرو و سازمانهای دموکراتیک می طلبیم، که برای حفظ جان حما همامی و همسر وی خانم راضیه نصراوی به دفاع برخیزند.

زنده باد همبستگی بین المللی!

مرگ بر ارتجاع وامپریالیسم!

حزب کارایران(توفان)
اوت 2017
www.toufan.org
****
خواهشمندیم که نوشته اعتراضی خود را به آدرس های سفارتخانه های تونس در خارج از جمله به آدرسهای زیر ارسال دارید:
آلمان:
Tunesien Botschaft Berlin
Lindenallee 16
14050
Berlin
Deutschland

Telefon: 030 – 364107-0
Fax: 030 – 30820683
at.berlin@tunesien.tn
فرانسه:

l'Ambassade du Tunisie
25,
Rue Barbet de Jouy
75007
Paris
Frankreich

Telefon: LOKALE: (01) 4555.9598
Fax: LOKALE: (01) 4556.02
atn.paris@wanadoo.fr

سوئد:
Tunisiens ambassad i Stockholm
Narvavägen 32
11522
Stockholm
Schweden

Telefon: LOKALE: (08) 5458.5520
Fax: LOKALE: (08) 662.1975
at.stockholm@swipnet.se


هلند:
Gentsestraat 98
2587
HX Den Haag
Niederlande

Telefon: LOKALE: (070) 351.2251
Fax: LOKALE: (070) 351.4323
ambassadetunisie@wanadoo.nl

فنلاند:
Las Embajadas del Mundo
Liisankatu 14 B 31
00170
Helsinki
Finnland

Telefon: LOKALE: (09) 6803.9614
Fax: LOKALE: (09) 6803.9610
at.helsinki@kolumbus.fi

اتریش
Tunesien Botschaft Wien
DIRECCIÓN 187, Sieveringerstrasse
1190
Wien (Viena)
Austria
TELÉFONO LOCAL: (01) 440.2144
FAX LOCAL: (01) 581.5592
EMAIL at.vienne@aon.at

بریتانیا
Embassy of Tunisia in London
29,
Princes Gate
London SW7 1QG
United Kingdom
PHONE LOCAL: (020) 7584.8117
FAX LOCAL: (020) 7584.3205
EMAIL London@tunisianembassy.co.uk