تهدیدات جنون آمیزوسیاست جنگ افروزانه امپریالیسم آمریکا علیه کره شمالی محکوم است

در روزهای اخیر تنش میان آمریکا وجمهوری دمکراتیک خلق کره شدت یافته است.دونالدترامپ رییس جمهور چاقوکش ووحشی ایالات متحده آمریکا  کشور کره را تهدید به بمباران  وتجاوز نظامی کرده است:

"کره شمالی بهتر است که دیگر ایالات متحده را تهدید نکند. آنها با آتش و غضبی مواجه خواهند شد که دنیا تا کنون به خود ندیده است و صراحتا بگویم قدرت، قدرتی که مشابهش را دنیا قبلا ندیده است"

این عربده کشیها با محمل وبهانه اینکه کره شمالی به آزمایش موشکهای قاره پیما دست زده است مجددا آغاز شده است.امپریالیسم آمریکا با قلدری و درنده خویی که درسرشت اوست، خلق کره را با بمب اتمی تهدید کرده وبرای به زانودرآوردن این کشور که به زیر بار زورگوئیهای این ابرجنایتکار نمی رود، ازهیچ دروغ وریاکاری دریغ نمی کند.  حزب کارایران(توفان) دفاع جمهوری دمکراتیک خلق کره ازحق حاکمیت ملی وتمامیت ارضی اش را مشروع و عادلانه می داند و ازآن دفاع میکند.

یکم اینکه امپریالیسم آمریکا همراه با متحدان  کانادائی، انگلیسی، استرالیائی و... قریب به ۶۶ سال است که  به جنایاتی در کره برای نابودی استقلال کشورکره  متوسل شد که در تاریخ بی سابقه است. دراثر حملات وحشیانه آمریکا بین ۳ تا ۴ میلیون کره ای قتل عام شدند. بخش بزرگی ازشهرها وروستاهای کره درآتش پرتاب  بمبهای ناپالم و سلاحهای مخرب شیمیایی ومیکروبی سوختند وبه خاکستر تبدیل شدند. ورود کمونیستهای داوطلب چینی در متن مبارزه انترناسیونالیستی و کمک برادرانه آنها به امر استقلال ملی کره، ارتش آمریکا را به عقب نشینی بازداشت که تا امروز حاضر نشده است به قرار داد صلح با کره شمالی تن در دهد، و خاک کشور کره جنوبی را که بخشی از سرزمین آزاد شده کره است ترک کند و اجازه دهد که مردم کره خودشان در مورد سرنوشتشان تصمیم بگیرند. سیاست امپریالیسم آمریکا در کره سیاست جنگ افروزی و تحریک و نقض همه شرایط آتش بس و ریاکاری و استعماری است. آنها این سیاست تحریک آمیز نظامی و جاسوسی و خرابکارانه را تا به امروز نیز ادامه می دهند و کوهی از تبلیغاتِ دروغ و ریاکاری چاشنی آن می کنند. جنگ آمریکا علیه کره  بیش از۶۶  سال پیش آغاز شد وموافقتنامه آتش بس در سال ۱۹۵۳ هرگز به یک توافق صلح دائمی نیانجامیده است.


 دوم اینکه جمهوری دمکراتیک خلق کره خطری برای صلح جهانی  نبوده ونیست وتا کنون به هیچ کشوری تجاوز نکرده است. این را همه کس دانسته است که کره شمالی بخاطر حفظ استقلالش  مجبور گشته است درمقابل محاصره نظامی واتمی آمریکا وبه منظور دفاع از موجودیت خود به تقویت نیروی نظامی و تولید وتوسعه سلاح بازدارنده و چند کلاهک اتمی مبادرت ورزد. این اقدامات نظامی که جنبه تدافعی دارند درمقابل کشوری صورت میگیرد که بزرگترین نیروی نظامی واتمی جهان محسوب میشود.ابرقدرت آمریکا بیش از ۶۰ سال است که با مستقر کردن  بیش از۴۰۰۰۰ نیروی نظامی وانواع واقسام سلاحهای مرگبار اتمی درخاک کره جنوبی مدام به تهدید وتحریک کره شمالی پرداخته و ازهیچ دروغ وریاکاری برای شستشوی مغزی افکار عمومی دریغ نمی کند وکشور کوچک کره شمالی رابا محمل" یاغی ودیکتاتوری وخطری برای صلح جهانی" که نه اهل مذاکره است ونه گفتگو ونه صلح محکوم میکند.

 

سوم اینکه جمهوری دمکراتیک خلق کره  طبق روزنامه وال استریت ژورنال  در شرایط کنونی دارای  ۱۰ تا ۱۶کلاهک اتمی است. درحالی که آمريكا صاحب ٨٠٠٠ كلاهك اتمي و ۷۳۷ پایگاه نظامی در ۱۳۰ کشور خارجی درجهان است. سایر ممالک امپریالیستی نظیر فرانسه وچین وروسیه نیز دارای صدها کلاهک اتمی اند وازاین روی حق ندارند کشور کره وهر كشور ديگري كه تحت محاصره نظامي وًاقتصادي هستند را ازحق داشتن سلاح اتمي منع و يا آن را محكوم كنند و به تاييد سياست جنگ افروزانه إبر جنايتکار امپرياليسم آمريكا بپردازند.

هر۱۵عضو شورای امنیت، از جمله چین و روسیه، بيشرمانه به قطعنامه اخیر سازمان ملل عليه كره شمالي رای مثبت داده‌اند. درحالی که کره شمالی با توجه به توان نظامی اش نه تنهاخطری برای صلح  منطقه وجهان نیست بلکه برای صلح وثبات منطقه و یکی شدن خلق کره همواره کوشیده است و لذا دفاعش در مقابل زورگوييها نظامي امپرياليسم آمريكا ،مشروع و عادلانه  وصلحجویانه است و جز اين نيست.

 

 

چهارم اینکه تمام صلحدوستان و نيروهاي ترقي خواه جهان بايد از سياست خلع سلاح اتمي ونابودی سلاح کشتارجمعی دفاع كنند و طبیعتا چنین امری باید ازآمريكا بعنوان خطرناكترين كشورجهان كه تأكنون اين سلاحهاي مخرب و ضد انساني را در ژاپن بكار برده و هم اكنون نيز كشورها و امنيت جهان را با تهديد اتمي به خطر انداخته است آغاز گردد.نبايد فراموش كرد كه اگر كره شمالي دست به تولید وتوسعه همين تعداد كلاهك اتمي هم نمی زد ،امروز سرنوشتش بهتر از عراق و ليبي نبود. تحریمهای اقتصادي عليه ايران و سپس تحميل برجام در قالب ٥ بعلاوه ١ بر ايران ، تحریمهای مشابه علیه سوریه وونزئولا وکوبا و  سایر کشورها نيزاز همين جنسند وباید محکوم گردند.جمهوری دمکراتیک خلق کره نمی خواهد به سرنوشت غم انگیز کشورهایی مانند لیبی، افغانستان و عراق وسوریه ویمن ...گرفتارشودووازهمین روی تسلیم قلدری آمریکا نمی شود.حزب کارایران(توفان) ضمن ابراز همبستگی با خلق کره ، خلقی که تحت محاصره نظامی واقتصادی امپریالیسم آمریکا قرار دارد و هرروزتهدید به تجاوزبربرمنشانه میشود،عربده کشیهای امپریالیسم آمریکا را شدیدا محکوم میکند واز همگان می خواهد تهدیدات نظامی علیه خلق کره را محکوم کنند.

کره سرزمین اشغالی است، ارتش امپریالیسم آمریکا در این کشور حضور دارد و بیش از ۶۰ سال است که فقط  آتش بس موقت در کره اجراء می شود وقرارداد صلحی وجود ندارد. امپریالیسم آمریکا باید به اشغال کره خاتمه دهد وخاک کره را بدون قید و شرط ترک کند.بدون خروج بی قید و شرط ارتش متجاوز آمریکا ازخاک  کره جهان رنگ صلح و آرامش دراین منطقه  به خود نخواهد دید وهمواره خطر جنگ وجود خواهد داشت.

 

دست امپریالیسم جنایتکارآمریکا ازجمهوری دمکراتیک خلق کره کوتاه بود!حزب کارایران(توفان)
۲۲ مرداد ماه ۱۹۹۶

www.toufan.org