اطلاعیه حزب کارایران(توفان)

 درمورد انفجار بمب در مهاباد

عملیات تروریستی  درمهاباد را محکوم میکنیم

 

انفجار یک بمب ساعتی در جایگاه تماشاگران در جریان رژه نظامی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج در شهر مهاباد ، بامداد روز چهارشنبه (۳۱ شهریور، ۲۲ سپتامبر)  ۴۵ نفر کشته و زخمی برجای نهاد. رژیم جمهوری اسلامی این اقدام را به "صهیونیسم و آمپریالیسم و عوامل آن " آن نسبت داد و برای نیروهای اپوزیسیون کردستان وجنبش اعتراضی مردم خط و نشان کشید. احزاب کردستان ایران یک روز پس ازاین رخداد با صدور اعلامیه مشترکی این عمل را محکوم نمودند و چنین اقدامی را به زیان جنبش مردم ارزیابی کردند.

 

حزب کارایران(توفان) عملیات تروریستی درمهاباد را محکوم میکندو چنین اقدامی از سوی هر گروه و جریان سیاسی و با هر انگیزه سیاسی باشد به نفع ارتجاع و امپریالیسم است و بهانه ای دردست رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب مخالفین وگسترش چتر اختناق خواهد بود. حزب ما اینگونه عملیات را در هر گوشه ای از ایران که رخ دهد محکوم میکند و بر این باور است که راه رستگاری  و نجات مردم ایران از دیو استبداد و دست یافتن به حقوق دمکراتیک راه متشکل شدن و اتحاد و همبستگی درپیکار با رژیم جمهوری اسلامی است و هرگونه تلاشی برای به انحراف بردن جنبش و به انفعال کشاندن آن  ، خدمت به ارتجاع  و امپریالیسم است و باید درمقابل آن ایستاد. راهی جز این راه برای تحقق حقوق دمکراتیک مردم ایران متصور نیست.

 

    سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

 زنده باد آزاد و سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)

مهر ماه 1389