پیام نوروزی حزب کارایران(توفان) بمناسبت سال نو                               

           بهار با همه زیبائی اش برشما مبارک باد                          

 بار دیگر نوروز این عید همیشه بهارملی مردم ایران فرا میرسد. نوروزی که مردم باید همانند طبیعت جامه نو برتن کنند و خود را با آن هماهنگ سازند. اما امسال نیز مانند سالهای پیش، سفره اکثر مردم زحمتکش ایران از برکت رژیم تاریک اندیش جمهوری اسلامی خالی تر ازگذشته است و نوروزشان همانند هرروزشان شده است. فقر و گرانی بیداد میکند و حلقوم  مردم را میفشارد. حزب ما در آستانه سال نو فرصت را مغتنم شمرده  به همه کارگران، به همه زحمتکشان، به همه فرهنگیان، به همه دانشجویان، به همه خلقهای ایران، به همه زنان مبارز ایران، به همه خانواده های جانباختگان سیاسی  و به همه کسانیکه در راه آزادی و سعادت  ستمدیدگان میرزمند..... شاد باش می گوید  و برایشان درپیکار علیه رژیم سرمایه داری  جمهوری اسلامی  پیروزی آرزومند است.

 

سالی که گذشت سال پیشروی در فقروعمیقتر شدن شکاف طبقاتی بود واین روند با توجه به  سیاستهای  ارتجاعی وسرمایه دارانه  رژیم  ادامه خواهد داشت. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران درسال آینده را 389 هزار و 754 تومان تعيين و تصويب کرد.این درحالیست که تورم نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته و قیمت ارزاق ومایحتاج پایه ای مردم نظیر گوشت وبرنج،و میوه و حبوبات ولبنیات.... بطور سرسام آور سیر صعودی داشته است. با توجه به افزا.یش قیمتها ورشد تورم حداقل حقوق کارگران باید دومیلیون تومان باشد.اما رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که به اجرای سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول مشغول است جز فقیر تر کردن سفره فقرا و پر کردن شکم اغنیا هنر دیگری ندارد. طبق گزارشات منتشره در رسانه های خود رژیم  جمهوری اسلامی بیش از 80 درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می کنند.هم زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهﻫﺎ،به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شدهﺍند. مرکز آمار ایران اخیرا گزارشی انتشار داده  که شمار شاغلان ایران 800 هزار نفر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.با توجه  به تحریمهای اقتصادی  و نوسانات شدید ارزی، فشار اقتصادی بر زحمتکشان ایران نیز فزونی یافته است.

 

سال 1390 را باید سال اختلاسهای بزرگ ، سال نوسانهای شدید ارزی و رشد روزافزون تورم نامید. اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و فرار مدیر عامل بانک ملی ایران به کانادا  یکی از بزرگتریترین  پرونده های فساد و دزدی دستگاه حاکمه  درتاریخ حیات ننگین رژیم  بوده و این امر یک باردیگر نشان داده است  که رژیم جمهوری اسلامی مظهر دزدی و فساد و ارتشاء است و مردم ما هیچ امید به بهبودی وضعیت خود درچهارچوب نظام ارتجاعی مافیائی حاکم ندارد.


سال نو ونوروز درشرایطی فرا میرسد که امپریالیسم جنایتکار آمریکا و متحدینش تحریمهای غیر قانونی بیشرمانه ای را علیه مردم میهن ما به اجرا درآورده و با تهدیدات نظامی، گستاخانه بر طبل جنگ می کوبد . جمهوری اسلامی که تنها به منافع سرمایه داران و تجار" محترم" و آقازاده های نورچشمی و حفظ موقعیت خود می اندیشد ازوضعیت موجود سوء استفاده کرده و تهدیدات و زورگویی های امپریالیستی را وسیله زورگویی و استقرار خفقان و تشدید سرکوب آزادیخواهان کرده است. جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و انتخابات، حقوق زنان  و کارگران را حق و حقوق مسلم  مردم ایران نمی داند وهمسو با امپریالیسم و صهیونیسم حقوق بشروابتدایی ترین مطالبات توده ها را زیر پا میگذارد.در آستانه سال نو بسیاری از کارگران شریف ایران در زندانهای رژیم اسیرند و تنها جرمشان خواست حق تشکل مستقل صنفی ودریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد است.رژیمی که با کارگران و زحمتکشان ایران چنین وحشیانه برخورد کند به امپریالیسم و صهیونیسم خوشخدمتی میکند و جاده صاف کن استعمارگران است و جزاین نیست.

 

کارگران و زحمتکشان و بطورکلی عموم مردم ایران امید و روشنایی به بهبودی وضعیت خود درچارچوب رژیم جمهوری اسلامی نمی بینند و چاره ای جز تشدید مبارزه علیه مستبدان حاکم و هوشیاری و پیکار متحد علیه امپریالیستها و نوکران استعمار ندارند. راه نجات مردم ایران اعم از کارگران، زحمتکشان، معلمان، زنان و دانشجویان و.. راه برانداختن قهرآمیز رژیم جمهوری اسلامی است. این سی و سومین  نوروزی است که ملا های مفتخور و ارتجاعی بر مردم ایران تباه میگردانند.

حزب ما ایقان دارد که نوروزخلقهای ایران از سرپنجه کارگران و زحمتکشان  دربند طلوع خواهد کرد، نوروزی که در آن از ظلم و ستم و فقر و تنگدستی اثری نیست . پیکار کنیم تا نوروز 1391 سرآغاز دوران جدید اعتلا مبارزه ضد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد. بامید فراز آمدن نوروز مردم ایران.

 

 

نوروزتان پیروزباد!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

مرگ بر امپریالیسم آمریکا و نوکران ریز ودرشتش!

 

حزب کارایران(توفان)

27 اسفند ماه 1390

www.toufan.org