هدف امپریالیستها از تروریستی خواندن سپاه پاسداران چیست؟

 

در نشریات ممالک امپریالیستی می خوانیم که نمایندگان پارلمان هلند از اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های “تروریستی“ قرار دهد. باین قطعنامه نیروهای دست راستی در پارلمان هلند رای داده اند.

سپاه پاسداران یکی از ارکان قدرت و سرکوب و ترور رژیم جمهوری اسلامی از همان روز نخست بوده و باقی مانده است. گرچه که این سپاه یکدست نیست ولی اینگونه بنظر می رسد که مهار آن در دست جناح رهبر و احمدی نژاد و انجمنهای سرس و حجتیه و آیت اﷲ مصباح یزدی و نظایر آنها قرار دارد. این نیروی سرکوب رژیم توانسته است خود را بر بالای قانون قرار دهد و به اقدامات فراقانونی دست بزند و از نظر اقتصادی به بخشهای کلیدی اقتصاد ایران چنگ بیاندازد. سپاه پاسداران در واقع دولتی در دولت است. این سپاه به کسی حساب پس نمی دهد. رهبران آن مرتبا برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به ایراد سخنرانی و انجام تهدید مشغولند و خود را حتی تابع قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی دانند. رهبران قد و نیم قد سپاه پاسداران که مانند سردار نقدی که به قمه کشی مشهور است وقت و بی وقت در رسانه های گروهی رژیم ظاهر می شوند و با بی شرمی و دهن دریدگی کشتار مردم بی گناه را توجیه کرده و بدون واهمه از روز “قیامت“ و “دادگاه عدل الهی“ و  “پل صراط“ به مردم دروغ تحویل می دهند. این سپاه حامی شکنجه گران و تجاوز وحشیانه و حیوانی به زنان در زندانهاست. سپاه پاسداران که باید اساسا پاسدار منافع انقلاب و دستآوردهای آن می بود علیرغم توصیه امامش آیت اﷲ خمینی با آشکاری و وقاحت در سیاست دخالت می کند و در نتایج انتخابات تقلبی رژیم جمهوری اسلامی به نفع جناح احمدی نژاد دست می برد. سپاه پاسداران به عنوان قدرتی غیر قابل نظارت بیک طرف دعوا بدل شده است. بطوریکه سخن از کودتای نظامی سپاه و نیروهای امنیتی در کار است.

در قطعنامه نمایندگان پارلمان هلند به عنوان نخستین دولت اروپائی سپاه یک سازمان تروریستی معرفی شده و حمایت سپاه از حماس و حزب اﷲ و گروههای نظامی ضد آمریکائی در عراق و نیز نقش سپاه در برخورد به معترضان انتخاباتی محکوم شده است. در اینجا مسئله سپاه با ریختن اشک تمساح برای مبارزات مردم ایران بیک مقوله جهانی بدل می گردد.

در مطبوعات می خوانیم سرویسهای اطلاعاتی نیروی دریائی آمریکا فاش ساختند جمهوری اسلامی به منظور رویارویی با حملات احتمالی آمریکا تغییراتی در ساختار نیروی دریائی خود داده و مسئولیت تامین امنیت خلیج فارس را به یگان های دریائی سپاه پاسداران واگذار کرده است. هر چه نقش سپاه مهمتر می گردد برنامه ریزی دسیسه سازانه امپریالیستها نیز گسترده تر و عمیقتر می گردد.

در این قطعنامه موذیگرانه حمایت سپاه از حماس و حزب اﷲ و گروههای ضد آمریکائی و برای خالی نبودن عریضه و دستآویز و پوشش مناسب  نقش سپاه در برخورد با معترضان انتخاباتی در ایران نیز محکوم شده است. قرار است این قطعنامه در ماه دسامبر در نشست شورای اروپا طرح و بحث شود. در این قطعنامه از سازمان جهانی دریانوردی خواسته شده است که “اتا“، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را از عضویت در شورای عمومی این سازمان محروم کند. دولت هلند در توجیه این اقدام تحریک آمیز و مغرضانه خویش مدعی می شود که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در صادرات غیر قانونی سلاح به کشورها و گروهای خارجی، نقش دارد. این دنباله روی استعمارگران هلندی از امپریالیست آمریکاست با این هدف است تا اروپا را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. قبل از هلند آمریکا در کنگره خویش سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده بود که کسی برایش تره هم خورد نکرد. کار آمریکا مصداق بزی را داشت که به تمسخر به گوسفندی که از جوی پریده بود و دنبه اش بالا رفته بود و ماتحتش پیدا شده بود می گفت: اوه نگاه کنید ماتحتتش پیداست. کشوری که همه کارهایش غیر قانونی، ضد قانونی و در عرصه جهان نژادپرستانه و آمرانه است محق نیست زبان اعتراضش به دیگران را دراز کند. کسی حرفهایش را جدی نمی گیرد.

مطابق این قطعنامه اسلحه هائی که امپریالیستها کشتی کشتی برای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، پاکستان، مصر، مسیحیان سودان، ترکیه، کلمبیا، هندوراس و... قبل از همه و بیش از همه  برای صهیونیستهای اسرائیل و... می فرستند نه با اهداف تروریستی و نه بشکل غیر قانونی صورت می گیرد. ظاهرا کشتیهای آنها صادرات غیر قانونی ندارند زیرا قانون را خود آنها گذرانده و تعریف می کنند. زیرا کنترل راه های دریائی و راهزنی دریائی را خود آنها بعهده دارند، زیرا که کشور جیبوتی جرات ندارد کشتیهای اسلحه های آمریکائی را کنترل کند. قلدری و تفسیر خودساخته و خود رایی، صفاتی است که باین اقدامات مشتی اوباشان و جاهلهای جهانی برازنده است. منطق آنها این است مال من قانونی است چون مال من است و مال تو غیر قانونی چون من می گویم غیر قانونی است و بر ضد تو قانون تصویب می کنم. حال من می گویم پاسداران تروریست اند تا فردا یقه کره شمالی، چین و روسیه را هم اگر به ایران اسلحه صادر کردند بگیرم. اتهام آنها این خواهد بود که بیک گروه تروریستی اسلحه فروخته اند. امپریالیستها تنها در فکر سند سازی حقوقی و اختراع ابزار شانتاژ و تحت فشار گذاردن ممالک و خلقهای جهان هستند. این مسئله ربطی به ایران ندارد، آنها همین روش را قرنهاست که در جهان اعمال می کنند. اگر کسی تسلیم این زورگوئی شود هرگز کمر راست نخواهد کرد. باین جهت این اقدام تروریستی از جانب حزب ما محکوم است زیرا دخالت آشکار در امور داخلی سایر کشورهاست، زیرا هدفش توطئه علیه حق حاکمیت ملی کشورها، تمامیت ارضی آنها، لگدمال کردن حق حیات و تعیین سرنوشت مردم جهان بدست خویش است. این نظریات حقوق دولتها و ملتهای ضعیف را بزیر پا می گذارد و قانون جدید و قاعده تراشی خاصی در جهان برای کنترل جهان، تحمیق مردم و سرکوب مردم و سلطه بر کشورهاست. تروریست خواندن سپاه پاسداران تنها بهانه پوچی بیش نیست. هلند کیست که مدعی شود سپاه پاسداران تروریستی است یا نیست، رئیس جمهور ونزوئلا،، کوبا، بولیوی، گواتمالا، برزیل، سوریه، کره شمالی و.. تروریست هستند یا نیستند. همین القاعده که امروز تروریستی شده است تا دیروز همدست آمریکا بود که برای “آزادی“ می جنگید و اساسا ربطی هم به مردم افغانستان نداشت. آنها مسلمانان وهابی و بنیادگرای ارتجاعی بودند که به صورت وارداتی به افغانستان با حمایت عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا وارد می شدند. آنها از همین حیوانات در چچن و در بوسنی هرزه گوین نیز در زمان بیل کلینتون استفاده کردند و در تیرانا پایتخت آلبانی برایشان اردوگاه آدمکشی راه انداختند. حال تاریخ مصرفشان تمام شده و در قهرست اسامی تروریستها قرار گرفته اند.   

تروریست خواندن این سازمانها و از جمله سپاه پاسداران و یا حتی سازمان مجاهدین خلق و در کنارشان همه احزاب انقلابی و مارکسیست لنینیست جهان توسط امپریالیستها یک عمل سیاسی و با اهداف دراز مدت سیاسی است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت.

 در بعد از انتخابات خرداد ماه گذشته، نیروهای سپاه کنترل شهرها را در دست داشتند و نیروهای بسیج را رهبری می کردند. در اینکه سپاه پاسداران یک مافیای قدرت است حرفی نیست. در اینکه این سپاه ماهیت ارتجاعی دارد حرفی نیست، در اینکه کل رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی است و مخالفین خویش را با ترور و سرکوب از بین می برد حرفی نیست، در اینکه... ولی دراینکه دولت استعمارگر هلند که در تمام جنایتهای تروریستها شرکت داشته مدعی شود که باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریستها قرار داد سخن فراوان است که باید در باره اش بسیار گفته شود. اتحادیه اروپا ظاهرا دارد نقش پلیس جهانی شدن را تمرین می کند.

بزرگترین تروریست قرن بیست و یکم رژیم جمهوری اسلامی نیست، امپریالیستها و در راسشان امپریالیست آمریکا و صهیونیستهای اسرائیل هستند. این جرج بوش بود که با دروغ و دغل با جعل سند با بی شرمی بی نظیر دولت قانونی عراق را به بهانه تروریست و صاحب بمب اتم مورد اتهام قرار داد و صدها هزار نفر را در عراق به قتل رسانید و هنوز هم میرساند. این دولت جرج بوش بود که به افغانستان تجاوز کرد، از طریق ناتو به یوگسلاوی تجاوز کرد و بر همه جنایتهای صهیونیستها صحه گذارد. این دولت جرج بوش بود که دادگاه کیفری جهانی را فاقد ارزش دانست و تهدید کرد که اگر یک نظامی آمریکائی به اتهام جنایت دستگیر شده و در مقابل دادگاه لاهه قرار داده شود و محکوم گردد ارتش آمریکا به هلند حمله خواهد کرد و نظامی آمریکائی را نجات خواهد داد. این نیروی دریائی تررویست آمریکا بود که هواپیمای مسافربری ایران را با موشک زد و بیش از 300 نفر از هموطنان ما را به قتل رسانید و به زور قدرت تبلیغاتی همه چیز را لاپوشانی کرد. این تروریستهای آمریکائی و اروپائی بودند که به صدام حسین گازهای سمی تحویل می دانند که بر سر ایرانیان فرو ریزد و آنها را که از تمامیت ارضی کشورشان، از استقلالشان دفاع می کردند به قتل برسانند. آنها حتی ممانعت کردند که این حقایق در دادگاه ساختگی صدام حسین طرح شود و دست امپریالیستها رو گردد. آنها در مقابل موشک باران شهرهای بزرگ ایران که جنایت جنگی محسوب می شود زیرا تنها کشتار مردم غیر نظامی را هدف خود قرار داده بود سکوت کردند و در اخبار رسانه های گروهی خویش برای فریب مردم مدعی بودند که: “هر دو طرف از سلاح گاز و موشک“ برای تخریب و آدمکشی استفاده می کنند. این چهره جنایتکاران “دموکرات“ و “لیبرال“ و “هواداران حقوق بشر“ نباید از خاطره ما برود. این تروریستهای سیاسی نان را به نرخ روز می خورند و فاقد اصولیت هستند. اصولیت، انسانیت و شرافت آنها فقط کسب سود حداکثر بهر قیمت است. این تروریستهای اسرائیلی هستند که دیواری به طول چند صد کیلومتر بدور فلسطینیها کشیده اند و آنها را زندانی کرده و سرزمینهایشان را غصب می کنند و چند ده برابر دیوار برلن است. این صهیونیستهای تروریست اسرائیل هستند که به نوار غزه حمله کرده اند و تمام زیربنای هستی مردم را نابود کرده اند. هیچکس از این تروریستها، به این همه بی وجدانی و جنایات ضد بشری ایراد نمی گیرد. هیچکس نمی خواهد که این تروریستها در پارلمان اروپا محکوم شوند. سراپای این سیاستها سیاست ریاکارانه و دودوزه بازی است. خانم “آمیرا هاس“ خبرنگار مترقی یهودی مقیم فلسطین پس از تماس با فلسطینیها در نوار غزه نوشت: “هر روز جان بدربردگان در نوار غزه حکایت می کنند که آنها حسرت خویشاوندانشانی را می خوردند که در زمان تجاوز نظامی اسرائیل جان دادند“. چقدر این اعتراف دلخراش است. کار جنایت تروریستهای اسرائیل بجائی رسیده است که مردم نوار غزه مرگ را به ادامه حیات ترجیح می دهند. این ارتش جانی و رهبران سیاسی آنها در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بر مبنای گزارش یک قاضی مشهور یهودی به جنایت علیه بشریت محکوم شدند و در مجمع عمومی سازمان ملل علیرغم رای مخالف نماینده هلند و همدستانشان قطعنامه ای برای محکوم کردن جنایت اسرائیلیها بنام جنایتکاران علیه بشریت به شورای امنیت سازمان مل متحد ارجاع شد. خوانندگان توفان مطمئن باشند که این تروریستها و جنایتکاران علیه بشریت هرگز مجازات نخواهند شد و نامشان در فهرست تروریستهای تاریخ قرار نخواهد گرفت. 

هلند نقش توله سگ صهیونیستها و  امپریالیستها را بازی می کند. تمام بازار الماس جهان در دست تجار صهیونیست یهودی تبار هلندی در آمستردام است. آنها می خواهند افکار عمومی را از جنایات صهیونیستها در نوار غزه منحرف کنند. دولت تروریستی اسرائیل در فردای محکومیتش با آموزش از جرج بوش یک سند جعلی علیه ایران ساخت و یک کشتی حامل اسلحه برای حزب اﷲ لبنان را در آبهای مدیترانه توقیف کرد و عربده کشید که این سلاحها برای کشتار مردم اسرائیل یعنی جنایت علیه بشریت است. اگر کسی بخواهد اسرائیل را در شورای امنیت محکوم کند باید ایران را نیز محکوم کند. سند جعلی و صحنه سازی بقدری خنده دار و بی شرمانه بود که تنها حزب اﷲ برای اینکه این دسیسه بی پاسخ نماند این عمل مسخره را بعنوان یک راهزنی دریائی محکوم کرد و ادعاهای دروغین اسرائیل را تکذیب نمود. دول امپریالیستی از ترس بی آبروئی حتی حاضر نشدند پشتش را بگیرند و در این بی آبروئی شریک شوند. مسئله به این “بزرگی“ بیکباره به فراموشی سپرده شد. مطبوعات “دموکرات“ جهان بیکباره خفقان گرفته اند و مسئله به این مهمی را دنبال نمی کنند، به پرس و جو بر نمی خیزند، به اسرائیل سفر نمی کنند تا با نتانیاهو در این مورد مصاحبه کنند، با دبیرکل سازمان ملل متحد و یا رئیس شورای اروپا و... وارد بحث و جدل نمی شوند تا به کنه مسئله پی برند و افکار عمومی را روشن کنند. ولی دروغ باین بزرگی را عنوانهای بزرگ نشریات خویش کردند.

هیچ کدام از ممالک جهان حاضر نشدند در این بازی مسخره و جعل سند بجز کیهان لندنی که در آرزوی تجاوز آمریکا به ایران می سوزد شرکت کنند.

هدف از این سیاست امپریالیست هلند چیست؟ امپریالیست هلند در کنار امپریالیست آمریکا یکی از امپریالیستهائی است که توسط وزارت امور خارجه اش 15 میلیون دلار به اپوزیسیون خود فروخته ایران و برای برپا کردن “انقلاب مخملی“ در ایران هزینه می کند. این دولت در تمام جنایت آمریکائیها و اقدامات تروریستی آنها در عراق و اسرائیل شرکت دارد چنین تروریستهای آلوده ای مشروعیت ندارند سایرین را تروریست خطاب کنند. سپاه پاسداران چه خوب و چه بد ارگان رسمی یک کشور رسمی و مستقل است و از هویت قانونی در ایران برخوردار است. معرفی کردن ارگان رسمی یک کشور مستقل و ثبت آن به عنوان تروریست به معنی تدارک برای بهانه گیریهای جنگی و اقدامات تروریستی بعدی است. آنها می خواهند سیاست تجاوز به ایران را از هم اکنون تحت عنوان مبارزه با تروریسم استتار نمایند. دل این جنایتکاران برای جان باختگان 22 خرداد نسوخته است. این جانباختگان فرزندان ایران بودند که با هر تجاوز خارجی به ایران مخالف بودند، آنها از دروغ و دغل تنفر داشتند و این نه تنها از دروغهای احمدی نژاد بلکه بیشتر از دروغهای جرج بوش و نتانیاهو و اوباما و... امپریالیستها امروز تنها فضا را آماده دیده اند که از دستآوردهای مبارزه مردم ما سوء استفاده خودشان را بکنند. تا تنور داغ است باید نان خودشان را بپزند، تا خشم محقانه مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی چه در ایران و چه در خارج فروکش نکرده است باید سنگهای بنای تجاوز آتی را روی هم بگذارند. تجاوز به ایران باید بنام “رهائی مردم ایران از دست سازمان تروریستی سپاه پاسداران و در خدمت حقوق بشر“  صورت گیرد.

سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی دشمنان مردم ایران هستند و این وظیفه مردم میهن ماست همانگونه که تا کنون نشان داده اند علیه این دستگاههای سرکوب برزمند و آنها را سرنگون کنند. ملتی لیاقت آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را دارد که در عرصه پیکارهای بی امان حق خویش را با فداکاری بدست آورده باشد تا قدر حفظ آنرا در آینده نیز بداند. مردم ایران که انقلاب مشروطیت، مبارزات ضد دیکتاتوری زمان رضا شاه، مبارزات دموکراتیک مردم آذربایجان و کردستان، قیام افسران خراسان، مبارزات پرشکوه ضد استعماری دوران ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، قیامهای تاریخی سی تیر، مبارزات 16 آذر، 15 خرداد، انقلاب شکوهمند بهمن، 18 تیر، 22 خرداد و.. را پشتوانه خویش دارند و بر این سنتهای انقلابی تکیه می کنند با تکیه به نیروی خویش بنیاد این نظام ستمگر و ارتجاعی را جارو خواهند کرد و به دخالت موذیانه امپریالیستها نیازی ندارند. امپریالیستها و صهیونیستها که مجددا بر طبل جنگ می کوبند دشمنان مردم ایران هستند و در تلاش اند تا فضای تجاوز را در خارج برای افکار عمومی کشورشان بسازند. آنها می دانند که اپوزیسیون انقلابی ایران ضد ابزارهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی و ضد این رژیم در تمامیت خود است و باین جهت هرگز پرچم حمایت از پاسداران را علم نمی کند ولی اپوزیسیون انقلابی ایران دخالت اجانب خون آشام را در سرنوشت ملت ایران محکوم می کند. مردم ایران به دوستی های خاله خرسه نیاز ندارند و این تاکتیک کثیف امپریالیستها و صهوینیستها را می شناسند. استقلال ایران توسط امپریالیستها و صهیونیستها تهدید می شود. آنها هیچوقت زمانیکه منافعشان ایجاب می کرده است هوادار تحقق حقوق بشر نبوده اند و در آینده نیز نخواهند بود. امپریالیستها دانشگاههای شکنجه دارند و در جهان به آدمربائی و شکنجه آنها مشغولند. آنها حتی شکنجه را قانونی کرده اند و اسرای جنگی را به عنوان آدمهای بی حقوق در قفس نگهمیدارند. این عده نمی توانند به ما ایرانی ها درس ادب و اخلاق و رعایت حقوق بشر دهند. در بهترین حالت تنها می توانند درس ریاکاری و سنگدلی و وقاحت را عرضه کنند که بهترین شاگردان آنها امثال احمدی نژادند.

اپوزیسیون انقلابی ایران باید دخالت اجانب را در امور داخلی ایران محکوم کند. سرنگونی رژیم استبدادی سرمایه داری جمهوری اسلامی وظیفه مردم ایران است و نه قوای خارجی. دلسوزی امپریالیستها نیز تنها اشک تمساح است و مردم میهن ما گول آنها را نمی خورند. نباید فریب امپریالیستها را خورد و با آنها همدهان شد. 

 

بر گرفته ازتوفان شماره  118  دی ماه  1388  ارگان مرکزی حزب کارایران

www.toufan.org

toufan@toufan.org