اطلاعيه 

 

با كمال تاسف با خبر شديم رفيق دكتر فريبرز رييس دانا ، عضو قديمي كانون نويسندگان ايران و يكي از اقتصاد دانان برجسته ، پرشور و جسور چپ مقيم ايران در بيمارستان تهرانپارس درگذشت .

 

قلبي از تپش افتاد كه مالا مال عشق بِه كارگران و زحمتكشان و همه رنج ديدگان بود و در شب قيرگون استبداد زده ايران هراسي بِه دل راه نمي دادو سخنانش چون خورشيدي  گرمابخش رهروان راه آزادي ، استقلال و عدالت احتماعي بود.

حزب ما كه سالها درتماس با دكتر فريبرز رييس دانا بود، همكاريهاي صميمانه ورفيقانه اين شخصيت دانا و شجاع را در مبارزه عليه ارتجاع  داخلي ، دشمنان رنگارنگ خارجي  و حمايت از كارگران و فرودستان جامعه  از ياد نخواهد بردو يادش را همواره گرامي ميدارد .

حزب ما اين ضايعه بزرگ را بِه خانواده ونزديكانش ، به كارگران  وزحمتكشان ،بِه جامعه روشنفكري وبِه همه آزاديخواهان ايران صميمانه تسليت مي گويد .

يادش جاودان باد!

 

حزب كارايران(توفان)

٢٦ اسفند ١٣٩٨

www.toufan.org

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎https://t.me/totoufan

كانال رسمي تلگرام وابسته به 

حزب كار ايران  - توفان