اطلاعیه حزب کارایران(توفان) پیرامون جانباختن ستاربهشتی    

                                          مسئول مرگ ستار بهشتی رژیم جنایتکارجمهوری اسلامیست

طبق گزارشات منتشره ، ستار بهشتی کارگر 35 ساله "وبلاگ نویس جوان و از فعالان شبکه‌های اجتماعی" زیر شکنجه های بربرمنشانه ماموران امنیتی رژیم جانباخته است. مادر ستار بهشتی روز سه‌شنبه ۱۶ آبان  در مصاحبه ای با  سایت "سحام‌نیوز" اظهارداشت: «از ما خواسته اند فردا صبح پس از هماهنگی با ماموران به کهریزک مراجعه کنیم و جنازه را تحویل بگیریم". عموی ستار حسینی نیز گفته است: «تا امروز هیچ خبری از وی نداشتیم. تا اینکه امروز دامادمان را احضار کرده‌اند و به وی می‌گویند که ستار فوت کرده و به مادر و خواهر وی اطلاع دهید. هنگامی که علت فوت را جویا شدیم به ما گفتند خفه شوید و به شما ربطی ندارد.»

سایت "بازتاب" نیز در گزارشی با عنوان "درگذشت یک وبلاگ‌نویس حین بازجویی، نگذارید به سرنوشت پرونده کهریزک تبدیل شود" نوشته است، درگذشت تاسف‌بار این جوان که احتمالا به دلیل قصور یا تقصیر عوامل دخیل در پرونده وی صورت گرفته است، یادآور خاطرات تلخی نظیر مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین، مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشکی در همدان، مرگ هاله سحابی و پرونده کهریزک است که تا کنون، هیچ یک به نتیجه قطعی نرسیده است."

رژیم سرمایه داری فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی از آنجا که بنا بر ماهیتش نمی تواند به خواستهای دمکراتیک و حقوق عموم مردم و نیروهای سیاسی پاسخ دهد و از دامنه گسترش این مبارزات هراسناک است به این جهت تلاش مذبوحانه میکند تا با اعمال خشونت، با سرکوب و به زندان انداختن و شکنجه و قتل و یا تعهدات سنگین مالی ازآنها از تداوم مبارزه ممانعت بعمل آورد. لیکن تا زمانیکه ظلم و زور، تبعیضات، فساد، فقر و بی عدالتی و سرکوب و اختناق وبربریت .... درجامعه حاکم است زمینه بروز و رشد این جنبشها و اعتراضات نیزاجتناب ناپذیر است و رژیم لرزان و پوسیده قرون وسطائی را توان مقابله با آن نخواهد بود. قتل ستار بهشتی و بگیر وببندهای سیاسی که درایران جریان دارد آخرین دست و پازدنهای رژیمی است که دربحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بسر می برد وهیچ آینده روشنی برای بقای خود نمی بیند. رژیمی که تحمل حداقل فعالیتهای اجتماعی و مدنی  آرام  مردم را ندارد و از حضور مردم در صحنه اجتماع  بشدت می هراسد و به سرکوب آنها می پردازد، به آخر خط رسیده و محکوم به فروپاشی است.جمهوری جنایتکار اسلامی که از مردمش بیش از اجانب می ترسد دیر یا زود درسته درکام امپریالیسم و صهیونیسم فرو خواهد رفت.حزب کارایران(توفان) ضمن دفاع قاطع ازحقوق دمکراتیک و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و احزاب وسندیکا و...رژیم جمهوری اسلامی را مسئول و مسبب مرگ ستار بهشتی  می داند و بشدت آن را محکوم میکند. ما ازهمه نیروهای مترقی و مردمی و سازمانها و تشکلات بین المللی مترقی می خواهیم به جمهوری اسلامی اعتراض کنند واین عمل ضد انسانی و بربرمنشانه را محکوم نمایند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جهموری اسلامی بدست مردم ایران!

آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی!

زنده باد آزادی وسوسیالیسم!

حزب کارایران (توفان)

هیجده آبان ماه 1391 خورشیدی

www.toufan.org