به ياریهموطنانمان بشتابيم !

 

طغيان سيل و طوفان در بسياري از شهرهاي ايران دهها كشته و مجروح بجا گذاشته است .طبق رئیس سازمان اورژانس ایران تعداد کشته‌های سیل در شیراز به ۱۷ نفر رسيده و آمار مجروحان ۶۸ نفر مخابره شده است.

باران و برف و سیلاب در شمال ایران همچنان ادامه دارد و خسارت‌های سنگيني در استان‌های گلستان و مازندران با خود به‌همراه داشته است. در استان گلستان ارتباط ۷۰ روستا و در مازندران بیش از ۲۰۰ روستا قطع شده است. ۲۰ روستا نیز در گلستان تخلیه شده‌اند.

... پیش از این تصاویر تکان‌دهنده‌ای از جاری شدن سیل در منطقه دروازه قرآن شیراز منتشر شده بود. بارندگی شدید در نقاط مختلف ایران از شمال تا جنوب باعث جاری شدن سیل شده که در مجموع طبق رسانه هاي رسمي كشور ٢٧ کشته به جا گذاشته و خسارات بسیار سنگینی وارد کرده است.

 

هنوز آمار دقيقي از تلفات جاني و مالي دردست نيست .فقدان برنامه ريزي و عدم سرمايه گذاري كافي براي مقابله با چنين حوادثي ، عدم اطلاع رساني شفاف وبسيج عمومي مردمي جهت كمك رساني به هموطنان آسيب ديده ما ....بيش از پيش بي تدبيري و ماهيت پس مانده حكومت فاسد جمهوري اسلامي را بر ملا ساخته است.

تشكيل كميته هاي مستقل مردمي و بسيج افكار عمومي درداخل و خارج جهت كمك رساني به مردم مصيبت ديده كشور ما امري ضروري و ميهني است و بايد با استفاده از تجربيات كمك رساني فاجعه زلزله رشت و بم و ساير شهرهاي ايران ابتكار عمل را دردست گيريم .

 

دراين شرايط سخت و بحراني كه مردم ميهن ما مورد خشم و غضب آسماني و زميني و بي تدبيري و جنايت و فقر گراني و تحريم قرار گرفته اند بايد هوشيار بود و از سوء استفاده دشمنان خارجي ووطنفروشان مزدور ازاين وضعيت مصيبتباروپخش اطلاعات نادرست و ايجاد ترس ووحشت درميان مردم غافل نماند و براي خدمت به آسيب ديدگان بويژه محرومان كشورمان كمر همت بنديم .

 

رفقا ودوستان وياران ميهندوست!

 

درهركجايي كه هستيد مستقلا براي تشكيل كميته هاي كمك رساني و مردمي اقدام كنيد .در چنين شرايطي است كه مي توانيم با اتكأ به نيروي مردمي كاري كنيم كارستان.

بي توجه اَي و خرابكاري رژيم درامر همياري به مردم آسيب ديده را افشا سازيدوخودراسا ابتكار عمل را دردست گيريد!

 

زندباه باد اتحادوهمبستگي !
پيش بسوي تشكيل كميته هاي مستقل كمك رساني !
به ياري قربانيان فاجعه سيل وطوفان بشتابيم !

حزب كارايران(توفان)
٥ فروردين ١٣٩٨

https://t.me/totoufan