آخرین سخنرانی دکتر فریبرز رییس‌دانا در دانشگاه امير كبير٣٠ آذر ١٣٩٨

Bildresultat för عکس فریبرز رییس دانا

"ای مردم! مبارزه‌ی شما برای آزادی و برای عدالت جدای از مبارزه ضدامپریالیستی نیست"

رفیق فریبرز رییس دانا در آخرین سخنرانی خود دردانشگاه امیر کبیر 30 آذر 1398که فیلم آن درعرصه مجازی پخش شد به پرشهایی درمورد تجاوزبه سوریه وحضورنیروی ایران دراین کشور، همدستی ناسیونال شونیستهای کرد با آمریکا ، مسئله فلسطین ونقش امپریالیسم ... پاسخ داده که ما به خاطر اهمیت این مسائل چکیده بخشی از سخنان وی را مکتوب کرده ایم تا خوانندگان گرامی توفان الکترونیکی با مواضع مسئولانه وانقلابی این شخصیت برجسته ایران بیشتر اشنا شوند:

"....دیگر اینکه در مورد دخالت جمهوری اسلامی و حضورش در سوریه ودر یمن و در اینجا تقابل جمهوری اسلامی و بشار اسد با داعش "بین خودت و خودم" واقعا مترقی تر از داعش نبود, واقعا نبود, ان داعش چکار ها که نمیکرد, از سربریدنها تا......, اما دوتا ایراد داریم,که برایمان مطرح نکردند, و از ما نپرسیدند(مردم)  که ما میخواهیم برویم در خارج از کشور مداخله نمائیم, من اگر رئیس جمهور بودم میپرسیدم که اقا به من اگر میخواهید رای بدهید ,یادتان نرود, من طرفدار فلسطین هستم, من دوست یاسرعرفات بودم, من تو جبهه خلق برای آزادی فلسطین بوده ام, خوبه؟ من طرفدار خلق فلسطین هستم, من به انها کمک میکنم و این نه کمکی که یک جناحی را علم بکنم علیه جنبش مردم فلسطین ,انهم سکتاریستی بر هم بزند, نه کمکی که آشوب بکنه, ولی خطاب میکنم به مردم, که ای مردم مبارزه شما برای آزادی و برای عدالت اجتماعی جدا از مبارزه ضد امپریالیستی نیست, این هوشیاری را باید داشته باشیم

گفته میشود جمهوری اسلامی رفته انجا "پول خرج کرده",نه اینطور نیست, حقیقت را باید به مردم گفت تا ببینند. 60-70برابر ان پولهایی که انجا خرج کردند اینجا خودشان دزدیده اند, گمراه نکنید, حقیقت را بگوئید

این دفاع ازخلق فلسطین, این دفاع از مردم سوریه که مقاومت کردند, آیا ارتش سوریه مقاومت نمیکرده؟ ارتش سوریه در مقابل انهمه نیرو نایستاده؟ طبیعی است که ایستادگی و مقاومت کرد

کردها در شمال سوریه اشتباه نکردند؟ رفتند به سمت آمریکا؟ بله کردند, الان هم این "پاداشش"را گرفتند

باید حقیقت را به مردم گفت ولو اینکه به زیان باشد, ولو اگر نگوئیم بهتر میشه!!!، ولی باید حقیقت را به مردم گفت

حقیقت اینست که رفتار اقای پوتین, موضع گیری که در ابان 98 کرد غلط بوده, ضد بشری بوده, خائنانه بوده, ولی انچه که ما داریم در باره ان منطقه صحبت میکنیم, ان منطقه را سوریه گرفته بود, که آمریکا و عربستان خواستند که نابودش کنند, و تبدیلش کنند به یک قتلگاه, به محل حکومت و سکونت داعشی ها,  و نگذاشتند و این حرکت در انجا این نتیجه را داده بود"

اينها بيانات روشن وشفاف رفيق فريبرز رييس دانا عليه صهيونيسم و امپرياليسم و تجاوز به سوريه ، فلسطين،لبنان و يمن و خلقهاي منطقه است .این رفیق جسورانه از حقوق ملت سوریه دفاع کرد، از ملت فلسطین دفاع نمود وتجاوزات امپریالیستی را محکوم کرد وچنین مواضعی خاری درچشمان مزدوران امپریالیسم ومنحرفین چپ اندرقیچی بود. فریبرز رییس دانا زندگی خود را در مبارزه با دو رژیم فاسد و تبهکار شاه وشيخ گذارد و از جانب جبهه متحد ارتجاع جهانی مورد نفرت نيز بود. وی یکی از فرزندان شایسته ، قابل احترام و نمونه خلق ایران است. تا دم آخر ایران را دوست داشت، به طبقه کارگر و سوسیالیسم علمی عشق می ورزید و در راه خود پیگیر و استوار بود.يادش جاودان وراهش پررهرو بود

برگرفته از توفان الکترونیکی  شمکاره 165 نشریه الکترونیکی جزب کارایران فروردین 1399

www.toufan.org