شکست امپریالیستهای غرب به سرکردگی آمریکا ومتحدینشان در سوریه و بن بست سیاست تجاوزکارانه آنها

 

مزدوران وارداتی به سوریه حدود پنج سال است که با حمایت امپریالیستها به غارت و تجاوز و تخریب مشغولند. آنها در مراکز شهرهای بزرگ نظیر حلب و دمشق بمب می گذارند و خانه های مردم را ویران می کنند. این مزدوران وارداتی را سازمانهای امنیتی امپریالیستی از طریق عربستان سعودی و قطر بسیج کرده و به سوریه برای جنایتکاری ارسال کرده اند. امروز دیگر هویت آنها به نحو غیر قابل انکاری تا حدود زیادی روشن شده است. آنها ترکیبی از القاعده، اخوان المسلمین، سلفیستها، اتباع افغانستان، لیبی، اردن، عربستان سعودی، قطر، دوبی، مصر، چچن، چین، لبنان، مجاهدین ضد خلق از ایران و... هستند. نقش دولت ترکیه درحمایت مادی ومعنوی از داعش واپوزیسیون ارتجاعی وخود فروخته سوریه  بر کسی پنهان نیست، اظهرمن الشمس است. اوضاع بقدری بلبشو و غیر قابل کنترل شده است که حتی پاره ای از دول امپریالیستی از ارسال اسلحه به دست اپوزیسیون خود فروخته سوریه هراس دارند، زیرا خودشان هم دیگر نمی دانند که "کی به کی" است و این اسلحه ها به دست چه کسانی می رسد و به چه منظوری از آنها در آینده استفاده خواهند کرد.

آنها تلاش کردند که با اشغال مناطقی در داخل خاک سوریه به خیال خودشان "مناطق آزاد" خلق کنند و با استقرار در آنجا و معرفی خویش به عنوان "دولت مشروع سوریه" پایگاهی برای تخریب و جنایت درمنطقه شوند. دول اردن و ترکیه بسیار به آنها برای تحقق این سیاست یاری رساندند که با شکست کامل روبرو شد. حتی وضعیتِ مسخره به صورتی است که پاره ای از دولتهای دست نشانده و ارتجاعی، این اپوزیسیونِ خودفروخته و بی پایگاه را به عنوان "دولت قانونی" بی تاج و تختِ سوریه برسمیت شناخته اند.

"ارتش آزاد سوریه" در همه مناطق سرکوب شده است. دولت سوریه با بسیج مردم و ایجاد گروه های مسلح مردمی دمار از روزگار مزدوران اجانب در داخل سوریه در آورده است. وضعیت روز به روز بیشتر به نفع حکومت سوریه که در مستبد بودن آن نباید شک کرد، بر می گردد. دولت اسد از استقلال ملی سوریه و اصل حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورش دفاع می کند و این دفاع از نظر همه نیروهای دموکرات و انقلابی مشروع است. اجانب حق ندارند از خارج برای کشوری حکومت تعیین کنند.

امپریالیستها به این پندار واهی گرفتار بودند که با ایجاد رعب و ترور و قتل معترضان در سوریه و صحنه سازیهای انقلاب مخملی و ایجاد آشوب توسط ماموران نفوذی خویش، قادر خواهند بود یکشبه دولت سوریه را که مانند صدام حسین متکی بر حزب بعث بود و با روش استبدادی حکومت می کرد، سرنگون کنند. این سیاست به چند دلیل با شکست روبرو شد. تجاوزات صهیونیستها و امپریالیستها و ارتشهای خارجی به صورت نظامی و غیر قانونی به خاک سوریه به مصداق "آب که از سر ما گذشت چه یک نی چه صد نی" ناشی از این شکست است.

مقاومت بشار اسد و ارتش سوریه و استقامت دستگاه اداری وی، علیرغم وجود جاسوسان و عوامل نفوذی در دولت، محکم باقی ماند و از تهدیدات و ترورها، خریدن مزدوران نهراسید و فرونپاشید. هرچه تروریسم امپریالیستی جهادیستها بیشتر طول کشید، به همان نسبت به قدرت و اعتماد به نفس دستگاه حاکم افزوده شد و از اعتماد به نفس اپوزیسیون خود فروخته که در بین خودش نیز وحدت ندارد کاسته گردید. حملات اخیر روسیه به پایگاههای تروریستی  دولت آدمخوار خلافت اسلامی  داعش ومزدوران وارداتی  که بنا به درخواست دولت سوریه صورت گرفته و می گیرد برای حفظ موجودیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور مثبت است و نقشه های شوم  امپریالیستهای غرب برای سرنگونی رژیم بشاراسد  و تقویت عربستان و اسرائیل و ترکیه در منطقه را  نقش بر آب می کند. تبلیغات دروغین رسانه های غربی درمورد حملات هوایی روسیه به پایگاه های تروریستی وارداتی و "کشتار مردم بیگناه " دیگر کارساز نیست باعث بی آبرویی بیشتر ممالک مدعی حمایت از حقوق بشر بوِیژه امپریالیسم آمریکا می شود.این جانیان آدمخوار که خود را مخالف تروریسم و آدمکشی جا می زنند امروز دستشان در سوریه رو شد و به مخالفت به حملات هوایی روسیه  دست زده اند. زیرا قرار نیست مبارزه با داعش و تروریستهای وارداتی با دخالت دولت قانونی بشاراسد  و همکاری با همه ممالک و نیروهای مخالف با تروریسم صورت گیرد. غرب امپریالیست هدفش مبارزه با تروریسم و ریشه کن کردن این وحوش آدمخوار عهد عتیق نیست، بلکه سرنگونی دولت مستقل و سکولار سوریه است. روزنامه ها فاش ساختند که مراکز آموزش تروریستها توسط نیروی هوائی روسیه بمباران شده است. این حقیقت را حتی سازمان جاسوسی سیا نیز مورد تائید قرار داد. دولت روسیه فاش ساخت که با تمام نیروهای تروریستی با هر نقابی که باشند مبارزه می کند. تروریسم، "خوب" و "بد" ندارد. امپریالیسم آمریکا از تروریستهای "خوب" به عنوان کاتالیزاتور استفاده می کند. آنها را در اردوگاههای سازمان سیا در غرب سوریه آموزش نظامی و خرابکاری می دهد، آنها را با اسلحه مجهز می کند و آنها پس از اتمام دوره های آموزشی، بعدا دسته دسته به تروریستهای "بد" می پیوندند. این دسیسه با بمباران مناطق تروریست خیز و تروریست ساز آمریکائی متلاشی شد.

 

شایان توجه است که بخشی از اپوزیسیون ملی سوریه که مخالف رژیم اسد بودند به مخالفت با دخالت خارجی برخاستند و خط خویش را از مزدوران بیگانه که هدفشان فقط ایجاد رعب و وحشت و آشوب است جدا کردند. این اپوزیسیون مترقی و دموکرات بدرستی تشخیص داد که امر دفاع از استقلال ملی در درجه نخست اهمیت قرار داد و سایر تضادها را تحت الشعاع قرار می دهد. عقربه ساعت به ضرر استعمارگران کهنه کار غرب به گردش درآمده است. وظیفه نیروهای آگاه و مترقی است که نوک حمله را بسوی آدمخواران  ضد بشر داعش و تروریستها، این لشگریان پیاده نظام غرب به سرکردگی امپریالیسم آمریکا نشانه گیرند واز حق حاکمیت ملی سوریه و تمامیت این کشور حمایت کنند.  کمونیستهای واقعی سوریه در این شرایط نه با توسل  به تز ارتجاعی و ترتسکیستی  “مبارزه علیه دو قطب ارتجاعی اسد و داعش” بلکه برافراشتن پرچم مبارزه علیه اجانب و دفع دشمن خارجی  می توانند به حل تضادهای طبقاتی داخلی بپردازند. با آموختن از فجایع  کشورهای لیبی و عراق و افغانستان  می توان جلوی فاجعه ضد بشری در سوریه را گرفت و طبقه کارگر و زحمتکشان را قدم به قدم  برای  انقلاب  کارگری و سوسیالیستی آینده آماده کرد.

اپوزیسیون خودفروخته ایران نیز همین سیاست را دنبال می کرد و برای مردم ایران آرزوی سرنوشت مردم سوریه را داشت. آنها مدعی بودند در صورت تجاوز آمریکا، اسرائیل و ناتو به ایران باید "جبهه وسیع سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی" را بر افراشت و درکنار امپریالیستها قرار گرفت. خوب است که مردم ایران این خودفروختگان را بشناسند.

 

دستها ازسوریه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴

www.toufan.org