ی ییی ی

 

ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ј یی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ǘ یی ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی یی ی ی ی یی . ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ʡ یی ی ی ی ی ی ی Ǎ эی یی یی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی .

Ԙی ی ی ʐ یی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ϡ ی یی ییی ی Ґ ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی Ӂ . ی ی ϡ یѐی ی ʐ ییی ѐ ی ی ی ی ϐی ی . ϡ ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی یی ی ی ѐ ی یی ʐ ی ی ی . ی ی ѐϿ ی ی Ӂ ی ϐی ی ѐ Ґ . ی ѐ ϐی یی . Ґ ی. ی ی ی ϐ ی . ی ی ȍ یی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ. ی ی Ϙی ی ی ی . یی ǘ یی ی یی . ی یی ی ی ی ی ی ی :

" یی ϡ ی . ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی یϡ ی یی یی ј . ی ی ی ی ی 捘ی ی ی . ی Ӂیی ی ی ی ی .

ȡ ی ѡ ی ی ی ی یѡ ϡ Ϙ Ԙی ʺ ی ی ی . ی ی ی ǘ یی : یی ʡ ی ǁیی ی-ی ʘӻ یی یی Ԙ ی ѡ ی ѐ یی ی . ی ی ǁیǡ Ϙ ی ی ی ی . ǁی ی ѫʻ ی ی ی . ی ی ی ѐ 㘻 یی ʡ ی ی . ی ییی ϐ یی ی ی ی ی . ی ی ی ی. یژ ی ی . ی ی Ԙʐ ی . ی یҡ ی ی 捘 ی ییی ی ی ی ی ی ј ی ϡ ی ی ی .".

16000 ی یی ی ی с ی ی. ی . ی ی ی ی с ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی юی . ی ی ی ی ی ی یԐیی ی . یی ʡ ی ی ی ییی ی . یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ǘ . یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ݘی یی ϡ ی Ӂ . یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی Ӂ . ی ی ی ی ی Ș. Ԙ ی ی.

ی ی. ی یی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ϡ ϐی . ی ѐ یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی . ی ی ʡ ǡ ӡ ʡ ʡ ی ی ی ییی ی ی ی ی . یی ی ی ی юیی ی ی یی ی ی ی юیی ی ј ی ی.

ی јی ی ییی یѐی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی юی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ی . ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ژ ی ی ی ی یی ی "یی" ی "یی " ی ی یی Ԙ ی Ǎ یی ی .

ی ی یی ی ییی ی ی .

ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ѐی ی ϐی ی ی ی ی ی . یی .

ی یی ی 2008 "ϐ ی ی" : " ی ی ی ی ۲۰۰۶ ی ۳۵۰ یی ی ی ѡ . ی ǡ ی ی ی ϡ ی ی( )( ی ی -) ی ی ی ی ԡ ی ی ی یی ی . ǐǻ ѐی ی ی یی ی Ȑیی. ǐǻ یی ǡ ǘ . ی ی ی ی Ӂییی یییی ی یی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ѡ ی ݻ ȍ ی ی ... ی 捘ی ی ی ی .

ی ییی ی ی ϐی ی .

ی ی Ϙی ǡ ی ݻ ѐ ی ی јی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ϐی ."

یی ی ی ی ی ϐی ی . یی یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی . یی 捘 ی یی ی . ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی 捘 ی یی ی ی ی یϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ʐی ی یی ی ی "" یی ی ی ی. ی یی ی ی Ͽ.

ی ی ی ǘ یی ی ی . ی ی ی ǐ ی ی ییϡ ی ی ی ی ϡ ی ی . ی ی јی ی ی ی ی. ǘ یی Ϙ ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙی ی Ԙی ی ی ی ی Ϙ ی ی یی ی ی . ی΍ ی ی ی Ԙ ی Ȑی ǡ с ی . یј ی ی ی ی ی یی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی یی The Internatinal Institute for Tropical Agriculture (IITA) یی 2002 284 Ϙ ̡ ǡ ی یی ی ǘ ی . ی ی یǡ ی ی ǘی ی . ی ی ј ی ی ی. ǘ ی ی ی ی ی ی .

͘ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ییی .

ی ی ی ییی ͘ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ǡ . ʘ Frontex یی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ϐ ی یی ǘ یی ی ǘ .

یی Cecilia Malmström ی ی ی ǘ 2010 юی یی ی ی ی " ی یی" ی ی 50 یی юی یی ی ی ی .

юی ی ی یی ی ی ʐیی ی ی ی ʘی ی юی . ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی . ی ی Ԙ ی ی . ی ی Ȑی ی ʘ ی . ی Ԙ ی ی ی ی. ی ǡ 600 ѡ یʘ ی ی ϐ ی یی ی ǘ . ی ی ی ј ϐ ی ʡ یʘ ی . ی ی ی ی ی ی ǘ ی .

ʘ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی یی ی . ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ϐی .

ی یی ی ٢٠٠٨ "ϐ ی ی" ی Jean ZIEGLER ی ی: " ... ǡ ی ی ی ی ی ی ی "ʘ"( ) . ی ی ی ǻ ی .

ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی ی یی ی .

"ʘ" ی ǘ ی یی ی ی ϐ ی ی یی јی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی...ی یϡ . ȡ یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ʘ ی ی ʐی ی ی ی ی ی . ی ʘ ی ی ییی ی ϡ ی ی ی ی ی ."

ی ی . (ی. ی. .) ی ی ی یی یی ی یی ѐ . ی ی ی . ی ی ی ی یی "" ی . ی یی ی یی ی . ǘ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی . ی ی ی ی ی "" ی ی ی ی ی ی . ͘ ʡ ی یی ی . ی ѐ ی эی ͘ ϡ ی ی یی ی یی ی Ϙ ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ϐی ی . ی ی. ی ی ϐی . ی ی یی ی ϡ Әی ی ی ی . ی ی یǘ ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی. ی ی ی ی یʡ ی Ԙ Ԙ ǐ ی یǘی ی ی . ی یی ی .

ی ی یی ǁیی ی ی ی ییی ی ی . ی ϡ ی ی ی یی ی ییی ی ی ǐ ی یی ی ی .

ی ی ی ϡ ǐ ییی ϡ ی یی ی ی یی یʡ ی ژی ی ییی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ϡ ی ی Ȑ ی ی. ی ǁیی یی ی ی ǘ ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ǁیی ی ی ی ی ǁییی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ș . ی ی ی ی Șی یی یی .

*****

136 ی 1390 ی 2011 ѐ јی ی

ی () Ș ی ی. www.toufan.org

ی یی(یی). toufan@toufan.org