درحاشیه پیروزی حزب دمکراتیک خلق ترکیه

"حزب دموکراتیک خلق" که جبهه ای متشکل از نیروهای سیاسی گوناگون ومترقی وانقلابی درترکیه است درانتخابات اخیر پارلمانی ترکیه با بیش از 13 درصد آرا به پیروزی بزرگی دست یافته است.این پیروزی موجب جشن وسرور خلق کرد و سایر خلقهای ترکیه و نیروهای مترقی وانقلابی گردیده است. شایان توجه است که حزب کار ترکیه قوی ترین حزب چپ این کشوربا حزب کارگران ترکیه در چهارچوب یک ائتلاف سیاسی بر سر نکات مشترکی جهت به شکست کشاندن سیاستهای اردوغان که دررویای احیای امپراطوری عثمانی بسر می برد به توافق رسیدند واین سیاست بی تردید موجب تحکیم وحدت نیروهای انقلابی وترقیخواه ترکیه گردیده است. پیوند مبارزات خلق کرد با جنبش سراسری ترکیه ومبارزه مشترک علیه ارتجاع داخلی وامپریالیسم ضامن پیروزی جنبش دمکراتیک در سراسر ترکیه است.


ما این پیروزی را به تمامی نیروهای دمکرات وضد امپریالیست ترکیه و منطقه تبریک می گوئیم وبرای رفقای ترکیه وهمه مردم این کشور آرزوی پیروزی روز افزون داریم. درهمین رابطه برای آگاهی و شناخت بیشتر از اوضاع ترکیه وبطور مشخص پیروزی حزب دمکراتیک خلق وتاثیر این پیروزی برجامعه و حکومت مستبد و ارتجاعی اردوغان به ترجمه بیانیه حزب کار ترکیه که یک روز پس از پیروزی انتخابات انتشار یافته مبادرت میورزیم به این امید که گامی ولو کوچک در تنویر افکار وهمبستگی با مردم ترکیه برداشته باشیم.


هئیت تحریریه توفان

11 ژوئن 2015

......................................

اردوغان شکست خورد, مردم سد را  شکستند

یک انتخابات مهم که بطور بالقوه  نتایج سیاسی مهمی را در ترکیه به همراه دارد به پایان رسید. حزب حاکم عدالت ترکیه با ۴۰.۷ درصد آرا و ۲۵۸ کرسی  در رتبه  اول  باقی مند اما از رسیدن به اکثریت بازماند. حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق   ۲۵ درصد رای خود را دوباره بدست آورد و صاحب ۱۳۲ کرسی  شد. حزب فاشیست  ملی گرایان   ۱۶.۵ درصد آرا را کسب نمود و ۸۰ کرسی کسب کرد در حالیکه حزب دمکراتیک خلق, که نتیجه یک اتحاد انتخاباتی است که حزب ما عضوی از آن میباشد, ۱۳.۱ درصد آرا  و ۸۰ کرسی را کسب نمود.  قانون حد نصب ۱۰ درصد که بعد از کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ وضع شد در ابتدا  با هدف جلوگیری از ورود نمایندگان خلق کرد و کارگران به پارلمان بوده است. در انتخابات گذشته در سال ۲۰۱۱ کاندیداهای اتحاد که حزب ما هم عضو آن بود برای آنکه بتوانند ۱۰ درصد حد نصاب را دور بزنند بصورت منفرد در انتخابات شرکت کردند که توانستند ۶.۵ درصد آرا و ۳۵ کرسی را بدست آورند. چهار سال بعد حد نصاب انتخابات که احزاب بورژوایی در پشت آن مخفی شده بودند در هم شکسته شد.

با در هم شکسته شدن سد حد نصاب, رویای طیب اردوغان رهبر حزب عدالت برای ایجاد یک دیکتاتوری خاور میانه ای از راه  تغییر در قانون اساسی و ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری اجرایی نیز در هم شکسته شد. ما در روزهای آینده در مورد نتایج این   " شکسته شدن سد"  و تاثیرات این نتایج بر گفتمان سیاسی در کشور و اینکه چه دولتی از این پارلمان بیرون خواهد آمد یا نخواهد آمد بحث خواهیم کرد.  در حال حاضر میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱- به وضوح تعداد قابل ملاحظه ای از افراد برای اولین بار به حزب دمکراتیک خلق رای دادند. یک بخش بزرگ از جامعه به این شناخت رسیدند که رای دادن به این حزب تنها راه توقف حزب عدالت است و به آن عمل کردند. این نشان میدهد که آگاهی سیاسی مردم از آن احزاب فرا تر رفته است و  از محدوده ان طبقه اجتماعی خارج شده  است.  این مساله مهم است زیرا نشان از امکان  باز سازی ساختار سیاسی در کشور را دارد.

۲-  کشور به "ریاست جمهوری اجرایی" نه گفت. حزب رفاه توسط اردوغان همانند ملک شخصی خود به همه جا کشیده شده بود, به کاخ باشکوه ریاست جمهوری, رشوه خواری و فساد, گستاخی و حکومت خودسرانه, استفاده ابزاری از فرقه گرایی مذهبی و قرآن, اشتیاق برای دیکتاتوری , تلاش برای خفه کردن رسانه ها و رفتارهای دیکتاتور منشانه ای که اردوغان به نمایش میگذاشت.

۳- این نتیجه نشان از احتمال ایجاد یک ترکیه سکولار و دموکراتیک , یافتن راه حل برای مساله کردها و علویون, گسترش آزادیها, و همچنین نشان از خواست مردم برای مبارزه  با رویای مذهبی کردن آموزش, مذهبی کردن جوانان و ایجاد یک جامعه محافظه کار مذهبی  در خط نزدیک  به اخوان المسلمین را دارد.

۴- این نتیجه نه تنها یک نه به سیاستهای حزب عدالت در خاورمیانه است همچنین یک شکست بود برای سازمانهای اسلامگرا و حلقه های نزدیک به آن که از طرف دولت حزب رفاه پشتیبانی مالی, سیاسی و ایدولوژیک میشدند. در عوض این نتیجه یک منبع دلگرمی و انگیزه برای تمام کسانی است که برای یک خاور میانه سکولار, دموکراتیک و بر ضد قوانین شریعه و تروریسم مذهبی مبارزه میکنند.

۵- با توجه به اینکه بر آمدن یک دولت از این پارلمان غیر محتمل است, بحث بر سر "انتخابات زودرس" در یک فاصله زمانی کوتاه غیر قابل اجتناب میباشد. انتخابات ۷ ژوئن پایان دوره حزب عدالت را به همراه آورد. صرف نظر از احتمال یک دولت ائتلافی با احزاب دیگر یا ایجاد یک دولت اقلیت, دوره قدرتی که میتوان آنرا "دوره اردوغان" یا "دوره حزب رفاه" نامید به سر آمده است.

۶- یا اینکه اردوغان مجبور است به فرم ریاست جمهوری مانند آنچه که در گذشته  قبل از او بوده رضایت دهد یا اینکه مقام ریاست جمهوری خود به یک مشکل (برای کشور-مترجم)تبدیل میشود که باید آنرا حل کرد.

ترکیه یک کشور مطبوع برای کسانیکه در انتخابات برنده میشوند نیست. زیراکه حزب عدالت و اردوغان حتی اگر در دولت نباشند با تمام قدرت از طریق ریاست جمهوری یا اعضا حزب در استانها تلاش خواهند کرد که به حاکمیت خود ادامه دهند. زوال حزب عدالت به این معنی نیست که  بخش دشوار کار به پایان رسیده است.

خلاصه انتخابات ۷ ژوئن این است که این انتخاباتی بود که در آن اردوغان و حزب عدالت شکست خوردند و مردم در آن  پیروز گشتند.

از وب سایت حزب کار ترکیه

http://emep.org/en/erdogan-has-lost-people-have-demolished-the-threshold/