درونزوئلاچه میگذرد؟

سال ۲۰۱۴، سالی سرنوشت ساز برای ونزوئلا

مقاله ای ارزشمند از ارگان مرکزی حزب کمونیست-  مارکسیست لنینیست ونزوئلا

http://pcmlv.blogspot.se      

 

چند سالی است که در ونزوئلا کشمکش بین نیروهای مترقی وانقلابی و بورژوازی وابسته به امپریالیست آمریکا ، بین انقلاب و ضد انقلاب در جریان است و این جدال بعد از مرگ هوگوچاوز تشدید شده است. سرمایه داران کمپرادور در ونزوئلا هنوز قدرت اقتصادی وسیعی در اختیار خود دارند ، هنوز رسانه های وسیعی را کنترل میکنند، هنوز با هزاران وابستگی به بورژوازی جهانی توسط این جهانخواران حمایت شده و کمک دریافت میکنند ، هنوز امید برگشت به بهشت گذشته را از دست نداده اند.....

در چنین شرایطی ، هدایت جنبش توده ای در ونزوئلا در مسیر انقلاب و سوسیالیسم  بر دوش نیروهای کمونیست و انقلابی ونزوئلا و آمریکای لاتین گذاشته شده است. منطق وجودی سرمایه داری و تجارب تاریخی نشان میدهند که بورژوازی مغلوب تمام توان خود را ، هزاران بار بیشتر از گذشته  بکار میگیرد تا آنچه را که از دست داده است مجددا بدست آورد.  همه تجارب تاریخی نشان میدهند که رفرمیسم و آشتی طبقاتی نمیتوانند تضاد بین توده های سرکوب شده و سرمایه داران را بنفع توده ها حل کنند. تجارب گرانبهای خلقهای اندونزی دردوران سوکارنو ، ایران در دوران دکتر محمد مصدق، شیلی در دوران آلنده ، نیکاراگوئه در دوران سندانیستا و ....همه گواه بر این مدعاست که کوچکترین لغزش وگذشت  نسبت  به دشمنان سوگند خورده مردم ووابستگان به امپریالیسم  که برای نابودی دست آوردهای خلق کمین کرده اند، سیاستی کشنده و غیر قابل بخشش است.

حزب ما فعالیت ضد انقلابی نیروهای راستگرای وابسته به امپریالیسم و طرح کودتای ضد مردمی در ونزوئلا را شدیدا محکوم میکند و بر این باور است که تنها راه حل  تضاد بین نیروهای انقلابی و بورژوازی از قدرت سیاسی رانده شده در ونزوئلا  ، تعمیق جنبش انقلابی و بسیج کارگران و زحمتکشان و خلع ید تمام عیار از سرمایه داران از تمامی عرصه های  اقتصادی-سیاسی- ایدئولوژیک  میباشد.حزب کمونیست، مارکسیست – لنینیست ونزوئلا که بطور پیوسته در صحنه این مبارزات حضور داشته است در سر مقاله  نشریه   "Acero Revolucionario" ارگان مرکزی حزب  شماره 25  که اوائل  فوریه   2014  و قبل از اتفاقات اخیر انتشار یافته به  مردم و نیروهای انقلابی در مورد فعال شدن ضد انقلاب در ونزوئلا هشدار داده و رهنمود های اصولی برای پیشبرد مبارزه توده های زحمتکش و دست یابی به آزادی و زندگی بهتر را بر شمرده است. حزب ما بنابر وظیفه انترناسیونالیستی و ابراز همبستگی با مبارزات مردم ونزوئلا مبادرت به ترجمه این مقاله کوتاه اما پرمحتوا و ارزشمند می نماید به این امید که خوانندگان گرامی توفان الکترونیکی اطلاعات صحیحی درمورد مبارزه طبقاتی در ونزوئلا و نکات قوت و ضعف این جنبش کسب نمایند .

هئیت تحریریه توفان

اسفند ماه 1392

*****

 

سال ۲۰۱۴، سالی سرنوشت ساز برای ونزوئلا

سالی‌ که آغاز شده است حاکی از تغییر در وضعیت مبارزه در ونزوئلا است.  ، تغییراتی که از  سال ۲۰۱۳،  هنگامی که بورژوازی کارزار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را برای دلسرد کردن توده‌ مردم و دوری و بیگانگی آنها از پروژه بولیواری تشدید کرد، در حال رشد بوده است.

 تشدید تضادها  به تغییر در شیوه مبارزه  منتج میشود و بیانگر یک  دوره جدید مبارزه در مرحله بورژوا دمکراتیک است . عوامل این تغییرات شامل اثرات بحران سرمایه داری در اقتصاد ونزوئلا ، بیماری و مرگ چاوز،  و نیاز هر چه سریعتر برای ایجاد یک رهبری جدید هستند.  وظیفه  این دوره به نیکلاس مادورو واگذار شد، کسی‌ که باید بر موانع سنگین چیره شود، موانعی که امپریالیسم از آن برای ضربه زدن و ضعیف و نابود نمودن  پروسه بولیواری استفاده می‌کند.

این دوره در سال ۲۰۱۴ به دو دلیل با شورشهای بزرگ توده‌‌ها و درگیریهای علنی همراه خواهد بود:

 ۱- بدلیل انتخاباتی که در  پیش روست ، انتخاباتی که باعث تشدید درگیریهای سیاسی خواهد شد،  اما نه در میدان انتخابات بلکه در کشمکشهای  اقتصادی و درگیریهای خیابانی

۲-  تخریب اقتصادی با ایجاد کمبودها و احتکار و گمانه زنی که موجب سخت شدن زندگی‌ مردم میشوند

این واضح است که دولت با این واقعیات در گیر است و سعی‌ در ایجاد یک تعادل بین مطالبات مردم و خواستهای بورژوازی دارد که کسب آنرا می‌توان در چهارچوب ۳ سناریو مورد بحث قرار داد .

۱- سازش ‌ با بورژوازی از طریق اقدامات کاملا رفرمیستی به امید کاستن  فشارهای اقتصادی

 ۲- ایجاد تعادل ناپایدار با دادن بعضی‌ امتیازات به منظور جلوگیری از حاد شدن اوضاع

 ۳- یورش انقلابی تحت رهبری بخشهای چپ دولت یا توسط خود مردم در صورت مواجهه شدیدتر با مشکلات اقتصادی

باید این را درک کنیم که نیروهای راستگرا حملات خود را تشدید خواهند کرد و باعث ایجاد کمبودها، گمانه زنی،   و تردید در میان مردم خواهند شد.  عملکرد سال گذشته آنها شامل  احتکار محصولات، ایجاد کمبود مصنوعی از طریق کاهش عرضه کالاها، تحریک مردم به خرید اضافی  بعلت نگرانی از کمیابی ، و افزایش قیمتها بوده است . دولت ، هر چند با تردید ، پاسخی قدرتمند و موفق به این وضعیت داد و کالاهای انحصاری را با قیمتی ارزان عرضه کرد که با استقبال شدید مردم مواجه شد.

به دلیل تاثیرات مثبت این سیاستهای قاطع و عادلانه دولت که باعث محبوبیت مردمی آن شد، سرمایه داران امروز کمر به توقف تولید بسته اند. با استفاده از اخراج دسته جمعی‌ کارگران، واردات را کاهش داده  وبرای ایجاد کمبود نقشه مند و بشکل  پیچیده تر امروزی آماده میشوند ،  به شکلی‌ که تداعی کننده کمبود سهمیه ارزی و کوتاهی‌ دولت در عرضه ارز مورد نیازشان باشد ، همان ارزی که در گذشته  متقلبانه از آن استفاده میکردند.

کارخانجاتی در یک محوطه خالی،  بدون آنکه تولیدی داشته باشند یا  مواد خامی در آنها باشد و یا حتی وارداتی از یک شرکت خارجی داشته باشند، ثبت شده اند تا از ارز دولتی استفاده کنند و این باعث کاهش ارزش پول بولیوار  شده است .  تهاجمی تر شدن رسانه های بورژوازی  به همراه نگرانی ایجاد شده در طبقه کارگر بدلیل تعطیل شدن مراکز کسب و کار و درخواستهای مردم برای چاره جویی نیازهای اقتصادیشان میتواند صحنه ای بسیار پیچیده ای را ایجاد کند.

ما در فضایی بسیار ملتهبی بسر میبریم . باید طبقه کارگر و مردم را برای شرکت و رهبری در حرکت علیه دشمن طبقاتی خود یعنی بورژوازی و امپریالیسم آماده کرد. باید سیاستهای سازشکارانه و رفرمیستی که در نهایت باعث شکست خلق و تسلیم در مقابل قدرت اقتصادی بورژوازی میشود کنار گذاشته شوند ،  قدرت باید از آنها گرفته شود تا تمام ظرفیتهای تولیدی که تاکنون تنها به صورت خصوصی در دست گروه کوچک الیگارشی متمرکز شده اند برای توده و  برآورده شدن نیازهایشان به خدمت گرفته شوند .

در این وضعیت پیچیده ، سازمان یابی ،  بسیج توده ها ، و انرژی انقلابی لازم است تا تهاجم  بورژوازی را متوقف نموده و آنرا در خیابان شکست داد. رفرمیسم را باید کنار گذشت و بدون هر گونه ملاحظه  با مشت آهنین در جهت دیکتاتوری پرولتاریا به پیش رفت و توطئه گران را به تسلیم واداشت و همه توان ها را برای تامین نیاز در تمامی حوزه های تولیدی و بدون هر گونه محدودیت ناشی از خودخواهی شخصی طبقه سرمایه دار متمرکز کرد.

سوسیالیسم تنها با اتحاد کارگر و دهقان در قدرت و خلق مسلح ساخته میشود !

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 92 نشریه الکترونیکی حزب کارایران  اسفند ماه 1392

www.toufan.org