خاوران سند جنایت علیه بشریت

مردم ایران مسببین فاجعه کشتار زندانیان سیاسی را هرگز نخواهد بخشید

بیست ویکمین سالگرد کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی را پشت سرمیگذاریم . درتابستان 67، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به رهبری خمینی جلاد که پس از هشت سال جنگ خانمان سوزمجبور به سرکشیدن جام زهر گردید و رسما شکست را پذیرفت، برای ارعاب و دوختن دهان مردم و تثبیت حاکمیت ارتجاعی خویش عفریت مرگ را بر بالای سر زندانیان به پرواز درآورد و با بیرحمی و شقاوتی غیرقابل توصیف هزاران  انسان را در بیدادگاه های چند دقیقه ای محاکمه و به گلوله بست و یا به دارآویخت. چنان حمام خونی به پا داشت که درتاریخ معاصر ایران کم نظیر است. چنان بیرحمانه و جنون آمیز به زندانیان دربند یورش برد که فقط با  اعمال شنیع رژیمهای  فاشیستی و نزاد پرست هیتلر، موسولینی، فرانکو و صهیونیست اسرائیل قابل مقایسه است. رژیم بقای خویش را درپاکسازی زندانها از زندانیان سیاسی و سرکوب و ارعاب جامعه می دید و چنگال خونین خویش را بر گلوی مخالفین و همه آزادیخواهان فروبرد. خمینی خون آشام صریحا فرمان داد : «در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پرونده‏ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گرددهمان مورد نظر است.»

 دراین کشتار شوم رفقا مهدی مهرعلیان(هاشم) و حجت آلیان(کیومرث) از اعضای رزمنده حزب کارایران(توفان) نیز همچون خیل عظیمی ازمبارزین دیگربشهادت رسیدند. رفقا مهدی و حجت جان تسلیم کردند اما تسلیم نشدند.خاوران سند جنایت جمهوری اسلامی است و رفیق قدرت فاضلی عضو رهبری  حزب ما  که  در1362 در زیر شکنجه های وحشیانه به شهادت رسید در کنار هزاران نفر دیگر در این گورستان به خاک سپرده شد.

 اکنون 21 سال از کشتار تکان دهنده تابستان 67 میگذرد. عطش خون ریختن رژیم جمهوری اسلامی و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و پس از کودتای انتخابات تقلبی  22 خرداد شدت یافته است. هزاران نفر به جرم شرکت درتظاهرات آرام و اعتراض  به رئیس جمهور متقلب اسلامی وباند تبهکار سیدعلی خامنه ای  دستگیر شدند. صدها تن در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند و هرروز بر تعداد جانباختگان افزوده میگردد. اینروزها گزارشات تکان دهنده درمورد تجاوز جنسی به دختران و پسران در زندانها  و پخش تصاویر هولناک از بدنهای تکه پاره شده در سایتهای خبری  خشم و نفرت همگان را نسبت به این رژیم بهیمی و ضد بشری برانگیخته است. ابعاد این جنایات شنیع به اندازه ای است که رهبر جمهوری اسلامی دراثر فشار مردم وافشاگریهای جناحی از بدنه رژیم  ناچارگردید برای حفظ آبروی رژیم منحطش،  فرمان مجازات"عاملین "  این جنایات را صادرنماید. رژیم جمهوری اسلامی  که سیلی محکمی از میلیونها مردم ایران خورده است، هم اکنون درباتلاق بحران مشروعیت و بحران اقتصادی و سیاسی فرورفته و تضادهای درونی اش هرروز ژرفتر میگردد. محاکمات نمایشی واعترافات کذایی زندانیان سیاسی نیز نتوانست راهگشا باشد.این اقدامات کثیف و جنون آمیزخشم و انزجارمردم را برانگیخته و برضد طراحان  پشت پرده و کودتاگران حاکم تبدیل شده است.

بیست و یکمین سالگرد فاجعه تابستان 67 را باید به سلاحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان رژیم اراذل و اوباش جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. بررفقای حزبی است که در همکاری با خانواده های زندانیان سیاسی و سایر نیروهای مترقی و برگزاری  جلسات و مراسم متنوع سیاسی فرهنگی خاطره جانباختگان زندانیان سیاسی تابستان 67 را گرامی بدارند و از افشای این جنایت  ضد بشری و عاملین آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. باید به افشای جنایتی که هم اکنون درایران جاری است مبادرت ورزیم و افکار عمومی را علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و برای آزادی فوری و بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی سوق دهیم.

 حزب ما به همه انقلابیون و مبارزانی که جان تسلیم کردند و تسلیم نشدند درود میفرستد. مردم ایران نام فرزندان خود را، فرزندانی که بخاطر آزادی و سعادت  توده های محروم و زحمتکش درمیدان نبرد به خاک افتاده اند هرگز از یاد نخواهد برد. مردم ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و شهریور 67 ، کشتار و سربه نیست کردن مبارزین آزایخواه از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسلامی، چه درکردستان، چه دردانشگاهای ایران، چه درترکمن صحرا و... را هرگز نخواهد بخشید و برای محاکمه کل نظام جمهوری اسلامی  بی تابی میکند.

 

یاد تمامی جانباختگان راه  آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی  گرامی باد !

سرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

حزب کارایران(توفان)

شهریور 1388

www.toufan.org