مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره پنجم حزب کار ایران.

بخش نخست-اوضاع جهان

ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم

بانک جهانیWB  

بانک جهانی در خدمت سیاست استعماری، نئولیبرالی به اصطلاح جهانی سازیِ تولیدِ سرمایه داری، به نفع سرمایه های مالی امپریالیسم و در رأس آن امریکا، در حال چپاول خلق های جهان است. سیاستهای اقتصادی این موسسه که به همه ممالک جهان تحمیل می شود، عبارتند از خصوصی سازی، حذف مقررات ملی و دولتی برای بازگذاردن دست سرمایه گذاران خارجی در چپاولِ بی نظارت و تجارت آزاد و بی بند و بار و کاهش شدید هزینه های خدمات عمومی دولت. بانک جهانی با دادن وام هدفمند و تخریب در اقتصاد کشورها، این کشورها را به صورت بدهکار در می آورد و هر بار که آنها با درخواست وامهای جدید برای پرداخت بهره وامهای گذشته به بانک جهانی مراجعه می کنند، شرایط غارتگرانه ای را به آنها تحمیل می کند تا در و دروازه کشور خود را بر روی سرمایه های غارتگر خارجی بگشایند و به اوامر بانک جهانی تن در دهند. بانک جهانی یکی از اهرمهای اقتصادی غارت و قدرت امپریالیسم جهانی و بویژه امپریالیسم آمریکاست.

بانک جهانی مامور کنسرنهای جهانی است و هدفش این است که در ممالک بدهکار که قربانی این بانک هستند، نخست با وام دادن  با بهره های کلان، به بنای صنایع زیرساختی پرداخته و تمام زمینه های لازم را برای تامین سود سرمایه گذاران خارجی که به این صنایع زیرساختی نیاز دارند، فراهم آورد؛ تا آنها بتوانند با سرمایه گذاری در عرصه های سودآور برای خود آنها، از زیرساختهای اقتصادی این کشورها که هزینه اش را خود این کشورهای بدهکار می پردازند، بهره برداری کنند. از جمله ساختمان بنادر، فرودگاه ها و یا جاده ها تنها برای ورود ماشین آلات صنعتی و صدور کالاهای تولید شده با دستمزد ارزان به بازارهای جهانی برای رقابت بیشتر و بهتر کنسرنهاست. تولید این کالاها در بدترین و ناامن ترین شرایط بهداشتی و محیط زیستی و ایمنی که موجبات ارزانی کالا را فراهم می آورد، انجام می پذیرد. بانک جهانی ماموریت دارد که این شرایط را نه برای کمک به مردمان این کشورها، بلکه برای کمک به سهامداران خود که کشورهای امپریالیستی هستند و از درِ عقب بانک جهانی به کشورهای نیازمند وارد می شوند، فراهم آورد. بانک جهانی دزدی است که با چراغ آمده تا "گزیده تر برد کالا". بانک جهانی نه تنها زندگی مردمان ساکن مناطق مورد هجوم خود را ویران می کند، سهل است، زمینهای آنها را غصب کرده، آنها را برای مقاومتشان به قتل رسانده و تار و مار می نماید. هرآنچه که نمی شود در اثر مقاومتِ مردمِ غرب، در غرب تولید کرد چون تولیدش برای سلامت عمومی خطرناک است، این بانک در ممالک مدعی کمک به آنها با استفاده از ناآگاهی عمومی و رشوه خواری حکومتی، تولید کرده و خود به اروپا و جهان صادر می کند. به این ترتیب بانک جهانی که به بزرگترین بستانکار جهانی بدل شده است با یکی از اهرمهای استعماری امپریالیستی است.

نا گفته نماند که بانک جهانی با وجود ملزم بودن به رعایت بی‌طرفی سیاسی و اقتصادی که بر روی صفحه ی صبورِ کاغذ درج شده است، عملا در امور سیاسی کشورهایِ آماجِ تهاجمش مداخله آشکار و شریرانه می‌نماید. این بانک در واقع در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران کلان خویش است و به آنها اعلام وفاداری کرده است. امپریالیسم آمریکا که خود بزرگترین سهام‌ دار بانک جهانی است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آن‌ها در تعارض است و همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌نماید. از قدیم گفته اند که چاقو دسته خودش را نمی برد.

 

 بر گرفته از توفان شـماره 196تیر ماه  1395ـ ژوئیه سال 2016

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

www.toufan.org

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts