پشتیبانی از مبارزات انقلابی کُردهای کوبانی الزاما مخالفت با داعش نیست

 

"...یعنی جنایاتی که اگر گروه های تروریستی از سوی دولت ها و دولت های عضو همین سازمان بین المللی در زمینۀ رسانه های همگانی، دیپلماسی، مالی، جنگ افزار، آموزش نظامی از آنها پشتیبانی نمی کردند، و فرودگاه هایشان به سالن پذیرائی از این قاتلان و سپس هدایت آنها برای عبور از مرزهای کشور من تبدیل نمی شد، هرگز روی نمی داد."

                                                                                       مستخرج از نطق دکتر بشار الجعفری

                                                                                       نمایندۀ دائمی سوریه در سازمان ملل متحد

 

تمام رسانه های گروهی از محاصره کوبانی و نقش مخرب ترکیه و تزویر اوباما خبر می دهند. شما کسی را پیدا نمی کنید که از مبارزه قهرمانانه مردم کوبانی که کُردهای اتباع سوریه هستند، به حمایت بر نخیزد. ولی اینهمه ریاکاری در حمایت از این مبارزه حقیقتا بی نظیر است. مخدوش شدن مرزها و تشدید تضادهای عمده و غیرعمده وضعیت پیچیده ای ایجاد کرده که زمینه را برای ریاکاری بسیار فراهم می کند. خوب است که جلوی گرد خاک کردن ها را بگیریم و مسایل را تاریخا ارزیابی کنیم تا نقش امپریالیستها، ارتجاع منطقه و سازمانهای اپوزیسیون ایران بهتر روشن گردند.

 

فجایعی که در کوبانی در شرف وقوع است از آسمان نیفتاده است، محصول امروز و دیروز نیز نیست، نتیجه دسیسه ها در روندی چندین ساله است که از تجاوز به حقوق ملل و از جمله با تجاوز به سوریه توسط امپریالیستهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ارتجاع عربستان سعودی، قطر، ترکیه  و... آغاز شده و در تکاملش به امروز رسیده است. امپریالیستها که در پی تجاوز به ایران، لبنان، نوار غزه و سوریه و تغییر جغرافیای خاور میانه بودند و هستند، به سوریه که کشوری مستقل، قانونی، عضو سازمان ملل متحد بوده تجاوز کرده و با اجیرِ مزدورانی که از خارج وارد کرده بودند، تلاش کردند تا تحت لوای "دموکراسی" و "حمایت از حقوق بشر" یک حکومت قانونی را ساقط کرده و حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه را از بین ببرند. تجاوز به حقوق ملل به بهانه دفاع از حقوق بشر، برای استقرار نظم نوین جهانی و تغییرات جغرافیای سیاسی منطقه است. هر کس این سیاست راهبردی امپریالیسم را در منطقه نفهمد طبیعی است که به آلت فعل امپریالیسم بدل می شود. سپاه داعش هرگز ارتش آزادیبخش و نیروی ملی نبوده مشتی مزدوراند و برای آدمکشی دستمزد ماهیانه دریافت می کنند. آنها در اثر دشمنی با شیعه و سیاست نادرست مالکی بوجود نیامده و عوامل حزب بعث نیز نیستند تا بعد از قتل عام شیعیان به خانه های خود باز گردند. این استدلالِ سازمانهای جاسوسی آمریکا در منطقه است. مگر کُردهای کوبانی شیعه مذهب هستند؟ مگر مسیحیان عراقی و یا سوری شیعه مذهب هستند؟ مگر وزیر امور خارجه صدام از مسیحیان عزیزی نبود که با بعثی ها کار می کرد؟  پس چرا داعش مسیحیان عراقی را قتل عام می کند؟ این جانیانِ امپریالیست ساخته با یاری سازمانهای جاسوسی ممالک امپریالیستی و عربستان سعودی و قطر از طریق ترکیه که فرودگاه هایش را به سالن پذیرائی آنها بدل کرده است، بطور مستمر برای آدمکشی و تخریب و ویرانگری به صورت سازمانیافته به سوریه گسیل می شوند. آنها را به صورت غیر قانونی به عنوان اپوزیسیون سوریه، از مرز مشترک با سوریه، بر خلاف همه موازین جهانی و منشور ملل متحد عبور می دهند. قلدری و زورگوئی و اجرای قانون جنگل، به اصل اساسی سیاست دیپلماتیک آمریکا و سایر امپریالیستها و ترکیه و.. تبدیل شده است. بیش از دو سال است که از دسیسه اخراج سوریه از مجامع کشوری عربی به زور عربستان سعودی و قطر می گذرد. بیش از دو سال است که تلاش می شود تا نماینده قانونی سوریه را از سازمان ملل اخراج کنند، بیش از دو سال است که اپوزیسیون ساختگی تحت نام نشستهای جهانی دوستداران و حامیان سوریه در جهان برپا می کنند، ولی به علت حمایت مردم سوریه از بشار اسد، این اپوزیسیون مرتجع و قلابی هیچوقت نتوانست پا بگیرد. داعش نقش این اپوزیسیون قلابی را بعهده گرفت است. امپریالیستها تلاش داشتند با آزاد سازی و جدا کردن بخشی از سوریه به عنوان "سوریه آزاد" و به رسمیت شناساندن تحمیلی این "سوریه آزاد" به سازمان ملل متحد، دست خود را برای اعزام داعش و اسلحه و سرباز ناتو برای تجاوز به سوریه باز کنند تا به صورت رسمی مدعی شوند دولت "قانونی" سوریه از آنها خواسته است تا رژیم مستبد بشار اسد را سرنگون کنند و سوریه را "آزاد و دموکراتیک" نمایند. این دسیسه امپریالیستها که بر روی "تجزیه طلبی" کُردهای سوریه حساب کرده بودند و جای خاصی برای جنگ شیعه و سنی گشوده بودند با شکست مفتضحانه روبرو شد. کردهای قهرمان سوریه به مقابله با ارتجاع منطقه برخاستند و از تمامیت سوریه به دفاع برخاستند. اپوزیسیون داعشی سوریه و تمام ارتجاع منطقه کینه حیوانی خاصی نسبت به کُردهای سوریه در دل داشتند. آنها هرگز این وفاداری و قهرمانی آنها را نبخشیدند و مصمم شدند با دسیسه، همه آنها را قتل عام کنند. تهاجم ناگهانی و گسترده داعش که با حمایت آشکار آمریکا و اسرائیل و ترکیه  صورت گرفت، مسعود بارزانی کُرد را مسرور کرد که با کنار آمدن با داعش و تکرار خیانت به منافع خلقهای منطقه، حساب کردستان بزرگ یعنی اسرائیل دوم را از حساب همه خلقهای منطقه جدا کرده، خویش را در کنار اسرائیل قرار داده، از کمکهای این گرگهای صهیونیستی بر ضد ملل عرب و ترک و فارس و... سود جسته و تسلیحاتی را که در اختیارش همراه با پول فراوان قرار داده بودند با یک صحنه سازی مصنوعی و مسخره ی عقب نشینی در اختیار نیروهای داعش قرار دهد. تنها نیروئی که در مقابل داعش به مقاومت قهرمانانه دست زد تا دست آنها از سوریه کوتاه شود کُردهای انقلابی کوبانی بودند.

اقای نویدی کرمانی مخبر آزاد نشریه هفتگی اشپیگل آلمان در شماره 39 خود در سال 2014 مصاحبه ای با سخنگوی مرجعیت شیعه در نجف انجام می دهد. در مقابل پرسش وی از سخنگوی مرجعیت که دلیل پیشروی های داعش را چگونه توضیح می دهند وی اظهار می دارد: "من فقط در این حدود می توانم بگویم: چنانچه داعش از جانب محافلی در درون دولت و ارتش مورد حمایت قرار نمی گرفت، هرگز نمی توانست شهر موصل را تسخیر کند. مرجعیت، اسناد اطلاعاتی امنیتی در دست دارد که ثابت می کنند که تسخیر موصول یک عملیات هماهنگ شده و متمرکز با بخشی از حکومت مرکزی بود. مدت کوتاهی قبل از هجوم داعش، به موصل تسلیحات ارسال شد. و معذالک داعش موصول را بدون اینکه گلوله ای شلیک شود، تسخیر کرد. سلاحها نیز مانند سربازان بی دفاع شیعه که در دوران آموزشی بسر می برند و توسط داعش سلاخی شدند از جانب ارتش در هنگام فرار بجای گذاشته شدند. این امر اتفاقی نبود".  

امپریالیستها و ارتجاع منطقه فکر نمی کردند که با اعلام جهاد آیت ﷲ سیستانی که به بسیج دو میلیون شیعه منجر شد و مقاومت کُردهای افتخار آفرین و انقلابی کوبانی روبرو شوند. تجاوز به کوبانی برای قتل عام کردهای انقلابی که موی دماغ دولت اسلامیست، پان ترکیست و عثمانیست ترکیه بودند و هستند، جزء برنامه امپریالیستها قرار گرفت. بمبارانهای ساختگی آمریکا همراه با انگلستان، عربستان سعودی و قطر و... که با صحنه سازی و سر و صدای زیاد برای عوامفریبی صورت می گیرد، هدفش تقویت داعش و هدایت و کنترل آنها از راه دور است تا تنها در جهت سیاست راهبردی آمریکا عمل کنند. آمریکا هرگز قصد ندارد از تجاوز آنها به کوبانی ممانعت کند. ترکیه نیز با آمریکا در این امر هم آواست. مسعود بارزانی که با اسرائیل و آمریکا همدست است، به کشتار کردهای کوبانی نظاره می کند و کردهای عراقی را برای یاری به آنها همراه با اسلحه های جدید دریافتی از آلمان گسیل نمی دارد. این بخش از کردهای ارتجاعی که همدست امپریالیستها در تجاوز به عراق بودند، حال به همدست آنها برای نابودی کُردهای انقلابی بدل شده اند. دولت ترکیه که بارها اعلام کرده است خواهان تجاوز به سوریه برای سرنگونی رژیم بشار اسد است، شرط یاری و دخالت در کوبانی را دخالت در کل خاک سوریه دانسته است و به کوبانی ها گفته که آنها باید حمایت از دولت سوریه را بکناری نهند و به متحد داعش بدل شوند تا ترکها از آنها حمایت کنند. ولی حمایت ترکها از کوبانی، یعنی عقب نشینی داعش و ورود ارتش ترکیه به سوریه برای تحقق سیاستهای راهبردی امپریالیست آمریکا، اشغال دائمی سوریه مانند اشغال دائمی شمال قبرس، جدا کردن مناطق ساحلی سوریه در دریای مدیترانه و انضمام آنها به خاک ترکیه برای دستیابی و ادعای مالکیت و کسب سهم بیشتر نسبت به منابع گاز عظیمی که در دریای مدیترانه میان نوار غزه، قبرس و لبنان و سوریه و اسرائیل پیدا شده است.

 

ماهیت تجاوز به کوبانی ناشی از دسیسه های امپریالیستی برای نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ممالک و نابودی استقلال آنها است. کردهای کوبانی حاضر نشدند به زیر این سند ننگین امضاء بگذارند و اعلام کردند که تا آخرین قطره خون برای حقوق خود مبارزه می کنند.

 

به این جهت است که همه آن جریانهای سیاسی ایرانی که از تجاوز به سوریه وبا هدف سرنگونی رژیم بشار اسد به بهانه مستبد بودن وی دفاع می کردند، همه آن جریانهای ایرانی که تجاوز جرج بوش به عراق را مورد حمایت قرار دادند و با کردهای مسعود بارزانی و جلال طالبانی که همدستان امپریالیسم وصهیونیسم در منطقه بودند، نمی توانند مدافعان واقعی مردم کوبانی و کردهای انقلابی آنجا باشند. کوبانی ها می رزمند تا به دخالت امپریالیستها در منطقه خاتمه دهند، آنها هودار جنبش فلسطین بوده، تجاوز به عراق و لیبی را محکوم می کنند و دقیقا به خاطر همین مواضع است که مورد کین و توز دشمنان خلقهای منطقه هستند. در این گیر و دار همان ایرانی ها  و کردهای ارتجاعی که از تجاوز آمریکا به ایران حمایت می کردند، تجاوز اسرائیل به نوار غزه را چون منجر به کشتار حماس  می شد می ستودند، در مقابل همدستی مسعود بارزانی با اسرائیل سکوت کرده و "استقلال کردستان بزرگ" را تبریک می گفتند، بیکباره مدافع کوبانی ها شده اند تا رد خیانتهائی را که به جنبش ملی و کمونیستی در ایران می کنند کتمان کنند. این است که باید دست این ایرانی های ضد انقلابی را رو کرد. تنها کسانی در حمایت از کردهای انقلابی کوبانی صداقت دارند که بر ضد تجاوز به عراق و همدستی اکراد عراقی و ایرانی با امپریالیستها به اعتراض دست زدند وآنها رافاشئ کردند. تنها کسانی در حمایت از کوبانی های انقلابی صداقت دارند که با کردستان بزرگ و مستقل مخالفند     

 

 

بر گرفته از توفان شماره 176 آبان ماه 1393 نوامبر سال 2014، ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

 

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

 http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts