تابعیت دوگانه و دوگانگی ارزش و اصالتش

 

در عملیات تروریستی که روز ۱۳ نوامبر 2015 در پاریس صورت گرفت،‌ بیش از ۱۳۰ تن کشته شدند. این اقدامات تروریستی داعش که پرورده دست خود امپریالیستها و از جمله امپریالیسم فرانسه بودند، خود مجددا وسیله ای شدند تا با تحریک احساسات عمومی قوانین ارتجاعی و ضد دموکراتیکی را برای مقابله با مبارزه آتی طبقه کارگر در فرانسه تشدید کنند و به سرعت به تصویب مجلس ملی برسانند. پس از این وحشتِ ناشی از تروریسم، فرانسوا اولاند، رئیس ‌جمهور فرانسه با استناد به قوانین موجود، برای چند روز وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد و این حکومت نظامی را بعدا به بهانه عدمِ رفعِ خطر، تمدید نمود و اعلام کرد که قصد دارد اصل برقراری حکومت نظامی را که صرفا جنبه اضطراری دارد به صورت دائمی وارد قانون اساسی فرانسه بنماید و هر وقت خواست با استناد به قانون اساسی آن را مستقر نماید. به این ترتیب کودتا در فرانسه قانونا قانونی است. در کنار این اقدام ضد دموکراتیک که ملهم از آینده تاریک برای بورژوازی فرانسه است، و تحت تاثیر بحران اقتصادی و عدم مهار آن صورت می گیرد، سخن از این می رود که امکان پس‌ گرفتن تابعیت فرانسوی از افراطیونِ محکوم‌ شده نیز یکی دیگر از مفاد لایحه دولت فرانسه باید باشد. در یک همه پرسی از ملت فرانسه که کشوری مهد انقلاب کبیر فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و مبتکر جدائی دین از حکومت است، 86 در صد فرانسوی ها در اثر این تبلیغات با این سلب تابعیت تروریستهای فرانسوهای غیر اصیل، موافق اند. به این پدیده و همه پرسی دموکراتیک باید آن ایرانی هائی پاسخ دهند که مدعی بودند دموکراسی در این کشورها نهادینه شده است و فرانسوی ها ذاتا دموکرات به دنیا آمده و در اثر خواندن تعاریف آزادانه دموکراسی ومتون مربوطه، دموکراسی به ژنهای طبیعی آنها افزوده شده است.

در سال 2003 یک متولد مراکش را که تابعیت فرانسوی را پذیرفته بود از حق برخورداری تابعیت فرانسه محروم کردند که منجر به شکایت وی به شورای قانون اساسی فرانسه شد، استدلالش این بود که اصل تساوی حقوق میان متولدان فرانسوی و کسانی که تابعیت فرانسه را پذیرفته اند نقض شده است. شورای قانون اساسی فرانسه این استدلال را رد کرد و پس گرفتن تابعیت فرانسوی را قانونی و مناسب دانسته و ناقض اصل تساوی حقوق میان فرانسوی ها ندانست.

 

تا به امروز پس گرفتن تابعیت فرانسوی فقط شامل کسانی می شد که دارای تابعیت دوگانه بوده و در فرانسه متولد نشده و در طی زندگی خود در فرانسه آنرا کسب کرده بودند. بر اساس پیشنهاد قانون جدید می توان تابعیت فرزندان خارجیانی که در فرانسه بدنیا آمده اند را نیز پس گرفت و به این ترتیب اصل محل تولد با اصل نسبت خونی جایگزین می شود. با این استدلال فرانسوی کسی است که خونش فرانسوی و یا بخشا فرانسوی باشد!!؟؟؟

بر اساس پیشنهاد دولت آقای اولاند این پس گرفتن تابعیت فرانسوی شامل کسانی می شود که دارای تابعیت دوگانه اند. روشن است که افرادی را که دارای یک تابعیت هستند نمی شود اساسا فاقد تابعیت کرد، زیرا از نظر سیاست عملی فرد بی تابعیت را نمی شود به کشور دیگری پس فرستاد. این فرد در هر صورت مقیم فرانسه باقی خواهد ماند.

 

 

آقای نیکلاسرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه پیشنهاد عملی دیگری کرد که اصل "ناشایستگی ملی" را در فرانسه که در زمان جنگ جهانی دوم در مورد همدستان هیتلر جاری می شد، دوباره برقرار کنیم و محکومان را مانند سابق از تمام حقوق مدنی در فرانسه محروم نمائیم. از این گذشته تصویب این لایحه ی دولت به سه پنجم آراء مجلس نمایندگان نیاز دارد که کسب آن به راحتی ممکن نیست.

این پیشنهاد دولت فرانسه در آلمان هم مطرح شد و آقای بوسباخ مسئول کمیسیون مجلس در امور داخلی آلمان از حزب دموکرات مسیحی طراح آن بود که مجبور شدند به علت سوء سابقه دولت آلمان آنرا مسکوت بگذارند. در کنار فرانسه و آلمان مجلس سنای استرالیا قانونی را تصویب کرد که براساس آن تابعیت دوگانه شهروندان این کشور که مظنون به حضور در فعالیت‌های تروریستی باشند، لغو می‌شود.

سنای استرالیا روز پنج شنبه 12 آذر 1394 با تصویب این قانون به دولت اجازه داد تا تابعیت مظنونان تروریستی را که از ملیت استرالیایی و یک تابعیت دیگر برخوردار هستند، حتی بدون دلیل محکم، لغو کند.

جورج براندیس دادستان کل استرالیا در جلسه رای گیری درباره این قانون گفت: "این قانون به ساختار ضد تروریسم استرالیا قدرت می‌بخشد".

وی با اشاره به اینکه این طرح احتمالا می‌تواند در دیوان عالی نیز رای بیاورد، گفت: "این طرح آن قدر قوی است که می‌توان آن را به یک قانون تبدیل کرد". البته این شتاب در پس گرفتن تابعیت دوگانه تروریستها از زمانی مسئله روز شد که تروریستهای داعش ممالک مادر و تروریستهای دولتی امپریالیستی را مورد حمله قرار دادند. قبل از آن یا مورد مهر و محبت این ممالک بودند و یا اینکه با آنها برخوردهای قاطع که مانع فعالیتهای تروریستی آنها در سوریه و عراق شود، نمی شد. بر اساس اسناد خود دولت استرالیا بیش از 120 تبعه استرالیایی تاکنون به صورت گروه های تروریستی، به داعش در عراق و سوریه ملحق شده‌اند و براساس تحقیق دولت استرالیا بیش از نیمی از این افراد تابعیتی دوگانه دارند. و به گفته دولت استرالیا، همچنین بیش از 150 نفر از اتباع این کشور از تروریست‌های تکفیری حمایت مالی می‌کنند. این اسناد غیر قابل انکار مسببی نبوده اند تا قانون استرالیا را تا این تاریخ تغییر دهند. تروریستها، خوب و بد دارند و تابعیتها نیز بر اساس کیفیتِ "اصالتشان" تقسیم می شوند.

 

 

بحث مربوط به پس گرفتن تابعیت دوگانه در فرانسه به علت سه میلیون انسانی که تابعیت دوگانه داشته و مسلمانند کار ساده ای نیست به همین جهت پس از بحثهای درونی آقای اولاند ابراز داشت که پاتریک ویل،  جامعه شناسی که چند روز پیش با وی گفتگو کرده است نیز بر این باور است که این تصمیم "اصل برابری را از میان می برد". آقای اولاند فراموش کرده است که در مورد شکایت مراکشی تبعه فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه این استدلال کنونی آقای اولاند را رد کرده و پس گرفتن تابعیت فرانسوی را قانونی و مناسب دانسته و ناقض اصل تساوی حقوق میان فرانسوی ها ندانسته است.

 

 

در تمام این بحث ها چه در فرانسه و چه در آلمان و چه در استرالیا و حتی آمریکا که از افراد دارای تابعیت دوگانه در صورت سفر به کشورِ مبنا، باید تقاضای روادید به آمریکا را بکنند، ما با درک و یا روشی نژادپرستانه در برخورد به اتباع یک کشور روبرو هستیم. در مورد مصوبه کنگره آمریکا چنین آمده است: "خلاصه طرح موسوم به اچ آر 158 مصوب مجلس نمایندگان آمریکا که برای قانونی ‌شدن باید به ‌تصویب سنا و امضای رئیس ‌جمهوری آمریکا نیز برسد، این است که ازین پس علاوه بر ایرانیانی که برای سفر به آمریکا باید روادید بگیرند، تمامی ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه 38 کشوری هستند که این کشورها با آمریکا قراردادِ "لغو متقابلِ روادید (Waiving Program)" دارند، نیز ناگزیرند برای ورود به آمریکا، تقاضای روادید کنند؛ مشروط بر اینکه در پنج سال اخیر به ایران، سوریه، عراق و یا سودان سفر کرده باشند. این طرح همچنین اتباع عراق، سوریه و سودان را نیز شامل شده است که دولت‌هایشان، از دید وزارت ‌خارجه آمریکا، حامی تروریسم نامیده شده ‌اند."

 

 

صرفنظر از اینکه سرانجام، این کشورهای امپریالیستی چه نوعِ خاصی از این تبعیضهای نژادپرستانه را ابداع می کنند، روشن است که در قاموس و تفکر این دولتمردان و اندیشمندان آنها، اصل تابعیت هنوز به مفهوم امنیت فردی و یک ارزش غیر قابل تغییر محسوب نمی شود و تابع مصالح سیاسی عمومی این کشورهاست. با درک آنها یک آمریکائی و استرالیائی زمانی آمریکائی و استرالیائی است که اساسا از "اصالت" آنگلوساکسونی برخوردار باشد و یا آن تابعیتی در آلمان خدشه ناپذیر بوده و موجب امنیت فردی افراد است که از نژاد ژرمن نشات گرفته باشد. آنچه را که امپریالیستها با یاری اندیشمندان خویش به نام "قانونها و حقوق مدنی" به شما می فروشند ارزش خوردن یک آب هویج را هم ندارد. از امروز به فردا می توانند با توافقِ بین خودشان، همه ارزشهای ادعائی و حقوق های به رسمیت شناخته شده را با یک اتهام تروریستی ملغی کنند، بویژه اینکه هر انقلابی ضد امپریالیست و ضد صهیونیست برای آنها تروریست خطرناکی است. از این ببعد شمشیر داموکلسِ پس گرفتن تابعیت، برای متزلزل کردن زندگی انسانها، برای استقرار آنها در برزخ زندگی و سرزمینِ نااطمینانی و ترسِ از آینده و سربزیری، بر بالای سر هر پناهنده، هر مسلمان و یا هر انسان مبارزی در حرکت است. اصل تابعیت دوگانه، دیگر یک دستآوردمترقی اجتماعی نیست، چماق ارعاب است و به تابعیتِ خوبِ اصیل و تابعیت بدِ بَدَلی تبدیل می شود. ما ایرانی ها در ممالک امپریالیستی دارای تابعیت موقت بَدَلی هستیم و باید مواظب باشیم که دست از پا خطا نکنیم. روشن است که این برخورد تبعیض آمیز و دوگانه و نژادپرستانه در آینده نزدیک می تواند شامل همه حقوق دموکراتیک و حق حیات شما نیز بشود. هنوز بحران نامتناهی در راه است. هرگز به ادعاهای امپریالیستها نباید اعتماد کرد. ماهیت همه این حقوقها و وعده ها طبقاتی است.

 

بر گرفته از توفان شـماره 191بهمن ماه  1394ـ فوریه سال 2016

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

..........................

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts