1    سخنرانی       
2    ادامه  
3    ادامه
4    ادامه
5    ادامه
6    ادامه     
سخنرانی  زنده یاد رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی) پیرامون استالین و دیکتاتوری پرولتاریا در استکهلم  مه 1987
 

سخنرانی رفیق فریدون منتقمی درمورد اوضاع ایران  دی ماه 1388
فیلم سخنرانی لنین به مناسبت پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر شوروی
تظاهرات زنان ایران علیه حجاب اجباری در سال 1357
مراسم با شکوه سوگواری برای رفیق مهپاره آهنی  درهلند     
جنایت مقدس، فیلمی درافشای تروریسم
دلایل شورشهای دی ماه 96 از زبانhttps://www.youtube.com/watch?v=e_IlCPaTvAc زحمتکشان ایران
سرود شورانگیز و به یاد ماندنی گالیا
فیلمی درتقدیر از زنده یاد دکترفریبرز رییس دانا
مصاحبه تلویزیون چشم انداز با رفیق قدرت قاسمی پیرامون حمله احتمالی به ایران