توفان درفیسبوک                        توفان شماره 292 تیر ماه 1403 منتشرشد          توفان در تلگرام     توفان درتوییتر
توفان الکترونیکی شماره 215 خرداد ماه 1403 منتشرشد
                    

 

اطلاعیه
حزب کارایران(توفان) به مناسبت درگذشت رفیق فریدون منتقمی

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 215 خرداد ماه 1403
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت اول ماه مه
فرخنده باد روزجهانی طبقه کارگر

***
امنیت ملی خارجی تنها مکمل امنیت ملی شهروندان وزحمتکشان درداخل است
مقاله از ارگان مرکزی حزب کارایران-توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 214 اردیبهشت ماه 1403
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
قرآن سوزی سرآغاز کشتار وسوزاندن مسلمانان است
مقاله ای از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 212 اسفند ماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 211 بهمن ماه 1402

نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 210 دی ماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 209 آذرماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 204 تیرماه 1402
 نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
نقدی بر منشور مطالباتی حداقلی تشکل های مستقل صنفی ومدنی ایران 
 حزب کارایران-توفان
    
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 199 بهمن ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
درمورد عصیان و شورش اخیر

بیانیه شماره 2 حزب کارایران- توفان


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 196 آبان ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 194 شهریور ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 191 خرداد ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
فرخنده باد اول ماه مه، روز اتحاد وهمبستگی کارگران جهان
بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت اوال ماه مه

***
این یک قتل عمد سیاسی است نه یک مرگ"طبیعی" /اعلامیه
اعلامیه حزب کارایران دررابطه با قتل بکتاس آبتین

***
درحاشیه بحراب آب وزمین لرزه اصفهان
حزب کارایران-توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 185 آذر ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 184 آبان ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 183 مهرماه 1400

نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
ی
ادداشتی پیرامون اعتراف جوبایدن به شکست آمریکا در افغانستان
برگرفته از کانال تلگرام توفان  

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 181 مرداد ماه 1400

نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 180 تیر ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
تحریم فعال انتخابات تقلبی وسیاست ما درقبال اوضاع کنونی
حرب کارایران-توفان


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 179 خرداد ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
ا
طلاعیه

بمباران نوارغزه، جنایت علیه بشریت است،آن را قویا محکوم می کنیم


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 178 اردیبهشت ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
بیانیه حزب کارایران(توفان) درمورد تفاهم نامه ایران وچین
 برخورد اصولی وواقع بینانه به قرارداد همکاری 25 ساله ایران وچین


***
چه چیز پشت کارزار "نه به جمهوری اسلامی" پنهان است؟
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره
177

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 175 بهمن ماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 173 آذر ماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون جنگ قره باغ
به دشمنی درقفقاز پایان دهیم، برسنت دوستی مردم تکیه کنیم

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 171 مهرماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

اعدام نوید افکاری را قویا محکوم میکنیم
اطلاعیه حزب کارایران-توفان

***
    مقالات توفان الکترونیکی شماره 170 شهریورماه 1399
 
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 169 مرداد ماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
"یبانیه حزب کارایران(توفان) درمورد سند" برنامه همکاریهای 
ایران وچین
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 166 اردیبهشت 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

اطلاعیه به مناسب درگذشت دکترفریبرز رییس دانا
حزب کارایران-توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 164 اسفند ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کار ایران
***
فراخوان
برعلیه جنگ افروزی ومداخلات امپریالیسم آمریکا درخاورمیانه بپاخیزیم
تظاهرات بر ضد تحریم وتجاوز به ایران درچند قاره جهان

***
بیانیه حزب کارایران(توفان) درمورد تحولات اخیر منطقه
ترورقاسم سلیمانی وتبعات آن
درباره خبردردناک اصابت موشک به هواپیمای مسافربری

***
شعار "همه باهم "شعاری ارتجاعی و درهم ریختن مرزهاست
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره 162 دی ماه 1398

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 162 دی ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
به مناسبت درگذشت رفیق هادی جفرودی

اطلاعیه حزب کارایران-توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 160 آبان ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***

احکام ضد انسانی وسنگین به جرم حق طلبی را قویا محکوم میکنیم
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) دررابطه با احکام سنگین علیه کارگران هفت تپه

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 158 شهریورماه 1398

نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
بیانیه پیرامون افزایش تنش آمریکا علیه ایران
 
حزب کارایران-توفان

***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 157مرداد ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
چالش حجاب اجباری وراننده "آتش به اختیار" اسنپ
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 156


***
درحاشیه قتل علیرضا شیر محمد علی
  
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 156


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 156 تیرماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 155 خرداد ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت اول ماه مه
خجسته باد اول ماه مه


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 154 اردیبهشت ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

هدف امپریالیستها از تروریستی خواندن سپاه پاسداران چیست؟
مقاله ای از توفان شماره 118 ارگان مرکزی حزب کارایران


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 153  فروردین ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
اعلامیه درباره فاجعه سیل
به یاری هموطنانمان بشتابیم

***
 خجسته باد 8 مارس روز بین المللی زنان
بیانیه حزب کارایران-توفان


***
دخالت بیشرمانه وتروریستی آمریکا درامورداخلی ونزوئلا را محکوم میکنیم

اعلامیه حزب کارایران-توفان


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 151 بهمن ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
فراخوان بین المللی حزب کارایران-توفان
در محکومیت ضرب وجرح وشکنجه اسماعیل بخشی
 
***
عملیات تروریستی چابهارعملی جنایتکارانه درخدمت ارتجاع وامپریالیسم
اعلامیه حزب کارایران (توفان) درمورد عملیات انتحاری چابهار

***
فیلم :مروری برتاریخچه نیشکر هفت تپه ومبارزاتش تا به امروز
***
صدور حکم بربرمنشنانه برای 15 تن ازکارگران هپکورا قویا محکوم میکنیم
اعلامیه حزب کارایران-توفان

***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 148 آبان ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران


حرکات کور تروریستی وجنایتکارانه محکوم است
اطلاعیه حزب کارایران(توفان)در مورد اهواز


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 146 شهریور ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 145 مرداد ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
راه حل کدام است؟
پیرامون اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی 

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 144 تیرماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
درحاشیه دیدار رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ
مقاله ای تحلیلی از حزب کارایران-توفان 


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 143 خردادماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران 
***
پیکار متحد مردم  کازرون علیه گرازهای اسلامی وعقب نشینی رژیم

اعلامیه حزب کارایران -توفان


***
نتایج خیانت هیات حاکمه ایران به منافع ملی کشور ما واعتماد به امپریالیسم
بیانیه  حزب کارایران پیرامون خروج آمریکا از برجام***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 142 اردیبهشت 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

بازهم با یک دروغ آغاز شد
اعلامیه حزب کارایران (توفان) درمحکومیت  بمباران سوریه


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 140 اسفند 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
به مناسبت سی ونهمین سالگرد انقلاب بهمن 57
سخنی با روشنفکران خودفروخته وجاعل


***
سخنرانی رفیق  فرزاد رادمهر به مناسبت سی وهشتمین سالگرد انقلاب بهمن
سخنرانی در شبکه تلگرام
***
اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین درمورد بیانیه دونالد ترامپ

ترجمه وتکثیر ازحزب کارایران-توفان


یاد داشتی درمورد کودتای اخیر درزیمباوه وبرکناری رابرت موگابه
نقل از توفان الکترونیکی شماره 137


***
به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
انقلاب کبیر اکتبر وپیروزی حزبیت


***
مارکس، انگلس ولنین وتاسیس کردستان بزرگ در منطقه
مقاله تحلیلی درمورد حامیان ناسیونال شونیستها  

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 135 مهرماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
تجزیه طلبی کردستان عراق با پرچم همه پرسی  
بیانیه حزب کارایران- توفان


***
 قتل کولبران زحمتکش را محکوم میکنیم

اعلامیه حزب کارایران-توفان

***
برای آزادی کارگران دربند بکوشیم
اطلاعیه حزب کارایران- توفان

***
جان رفیق حما همامی در خطر است
اطلاعیه حزب کارایران-توفان

***
تهدیدات جنون آمیز وسیاست جنگ افروزانه امپریالیسم آمریکا

علیه کره شمالی محکوم است
اعلامیه حزب کارایران- توفان
 
***
درمورد رویدادهای ضدانقلابی اخیر درکشور مستقل ونزوئلا
ا
علامیه حزب کارایران(توفان) و بیانیه نشست احزاب مارکسیست لنینیست آمریکارلاتین

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 133 مرداد ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
گزارش مختصری از مراسم با شکوه سوگواری
برای رفیق مهپاره آهنی درهلند

 

***
گزارش ازوضعیت کارگران ایران به اجلاس  سازمان جهانی کار
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 132

***
بیانیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین
به مناسبت پنجاهمین سالگرد شکست ژوئن 1967

چرا تحریم ؟
اعلامیه حزب کارایران (توفان) پیرامون انتخابات تقلبی ریاست جمهوری اسلامی

***
پیرامون مرگ جانگداز کارگران معدن یورت

اعلامیه حزب کارایران(توفان) 15 اردیبهشت 1396
 

***
فرخنده باد اول ماه مه
اعلامیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت روز جهانی کارگر 

***
مصاحبه با هوشمند حسنی کارگر با تجربه وقدیمی درجنبش کارگری ایران  
درمورد وضعیت کنونی جنبش کارگری


***
بمباران سوریه را قویا محکوم می کنیم
اطلاعیه حزب کارایران-توفان جمعه هیجده فروردین


***
فرخنده با 8 مارس روزجهانی زن

****
به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر شوروی
تجلیل از میراث جنبش انقلابی کمونیستی ایران از دوران حزب کمونیست تا به امروز
بری استقرار سوسیالیسم ، علیه ارتجاع، سرمایه داری، امپریالیسم ورویزیونیسم
شنبه 27 ماه مه در شهر ماینز آلمان ساعت 6 بعد ازظهر

 
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 128 اسفند ماه 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
شکست مبارزات خلق کرد ریشه در ناتوانی شناخت ازدشمن دارد
مقاله از توفان شماره 199 ارگان مرکزی حزب کارایران

***
درحاشیه کودتای نافرجام نظامیان ترکیه
ترکیه پدرخوانده داعش درمنجلاب آشوب وتشنج


***
زمین لرزه ای در اتحادیه اروپا
سیلی محکمی بگوش اتحادیه  نئولیبرالیستی
 

مقالات توفان الکترونیکی شماره 120 تیرماه 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
احکام  بربرمنشانه شلاق علیه کارگران آق دره
 شرم آوراست وبی پاسخ نمی ماند

نقل از توفان الکترونیکی شماره 119

***
نوروزتان شاد ومبارک باد
شادباش نوروزی حزب کارایران-توفان


***
فرخنده باد هشتم مارس روز بین المللی زنان سراسر جهان

***
سخنی کوتاه درمورد نتایج انتخابات
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره 116
***
این مضحکه را تحریم کنیم
خیمه شب بازی امروز ادامه خیمه شب بازی دیروز است
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) درمورد اتنخابات  مجلس شورای اسلامی


***
ای کشته کرا کشتی تاکشته شدی زار
پیرامون جنگ تروریستهای داعش با تروریسم دولتی فرانسه

***
امپریالیسم سر منشاء تروریسم است
ا
طلاعیه حزب کارایران(توفان) درموردترورهای بربرمنشانه درپاریس
***
اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا

اعلامیه هوا داران حزب کارایران(توفان) دراروپا

***
اعلامیه
درمحکومیت کشتاراعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه لیبرتی
***
فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است
اعلامیه حزب کارایران(توفان) پیرامون عملیات تروریستی در ترکیه


***
سوء استفاده ازفضای "مهاجرت"! برای توجیه تجاوز وتدارک جنگ
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره 111

***
بحران پناهندگی ، بحران امپریالیسم است
اطلاعیه حزب کارایران پیرامون مرگ صدها پناهنده

***
بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای دروین
توافق دوطرفه یا تحمیل یکطرفه؟


***
تسلیم خفت بار جمهوری اسلامی
 درحاشیه توافقنامه هستنه ای وین

***
در حاشیه ترورهای اخیر در فرانسه و تونس
سرمنشاء تروریسم امپریالیسم است

***
درحاشیه رشوه خواری درفیفا
امپریالیسم آمریکا پلیس جهانی ودادستان جهانی
سیاستی برای تحکیم سر کردگی وقلدری درجهان


***
گزارش تازه ای از اوضاع کنونی ایران
گزارشی از سرزمین مقاومتها
***
داعش دست دراز شده امپریالیسم وصهیونیسم درمنطقه
مقاله ای تحلیلی ازتوفان شماره 181 ارگان مرکزی حزب کارایران


تخریب آثارفرهنگی توسط داعش
***
پیام حزب کارایران(توفان) به مناسبت اول ماه مه
روز نمایش جهانی همبستگی پرولتاریا

***
بیانیه خفت انگیز لوزان در فروش همه حقوق قانونی ایران

بیانیه حزب کارایران- توفان


***
بمباران یمن توسط عربستان سعودی، نقض حقوق بین الملل
ویک اقدام تجاوزکارانه است

بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون بحران یمن


***
بیانیه حزب کارایران-توفان به مناسبت روزجهانی زن
 
فرخنده باد 8 مارس روز بین المللی زن

***
درحاشیه اشک تمساح امپریالیسم فرانسه
بیانیه حزب کارایران(توفان) درمورد عملیات تروریستی درپاریس


تصویری از تظاهرات درپاریس باشرکت نتانیا هوصهیونیست  
***
انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر شوروی ناقوس مرگ سرمایه داری بود
بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت نودوهفتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر شوروی


فیلم
سخنرانی لنین به مناسبت پیروزی انقلاب اکتبر را تماشا کنید
لطفا برای دیدن فیلم  برروی نوشته کلیک کنید
***
پشتیبانی ازمبارزات انقلابی کردهای کوبانی الزاما مخالفت با داعش نیست
مقاله ای از توفان شماره 176 ارگان مرکزی حزب کارایران

***
مسبب کیست؟
درحاشیه جنایت اسید پاشی به روی زنان در اصفهان


اسید پاشی دست آورد رژیم  جمهوری اسلامی
***
پیشگفتاری پیرامون کتاب تحریف کنندگان تاریخ

سندی تاریخی از اتحاد وزیران شورای اطلاعاتی دفتر انتشارات
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درفوریه 1948

برای دریافت این سند نوشته را کلیک کنید

***
داعش "وطنی" وحکم شلاق برای فعالان کارگری
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) درمحکومیت حکم شلاق برای کارگران پتروشیمی
***
درود برکارگران معدن سنگ آهن بافق
اعلامیه حزب کارایران{توفان)  پیرامون تحصن پنج هزار کارگرمعدن


تجمع خانواده های کارگران درمقابل فرمانداری
***
درحاشیه سناریوی دخالت"بشردوستانه" آمریکا وبرکناری نوری مالکی
راه مردم عراق راه اتحاد برای عراقی یک پارچه ودمکراتیک ومستقل است واین جز پیکارعلیه امپریالیسم ومزدورانش ناممکن است. هر طرح سیاسی درچهارچوب سیاست استعماری امپریالیسم و صهیونیسم برضد منافع مردم عراق ومنطقه است وباید محکوم گردد

***
بیانیه ای در تائید موذیانه کشتار مردم فلسطین وتبرئه امپریالیسم وصهیونیسم
 یا با امپریالیسم وصهیونیسم برضد خلق قهرمان فلسطین وهمدستی با دشمنان بشریت ویا درکنار جبهه مقاومت مردم فلسطین برای رهئی از اسارت، راه دیگری وجودندارد

حزب کارایران-توفان
ده مرداد 1393

***
فلسطین ودوقطب ارتجاع!؟
درنقد نظریه های ارتجاعی ترتسکیستی سازمانهای وطنی در مورد فلسطین
کنفرانس مشترک احزاب و سازمانهای مسلح فلسطین در غزه خاری در چشم دشمنان ملت فلسطین


***
سازمان «فدائیان اقلیت» وموضع شبهه انگیز بر ضد مبارزات مردم فلسطین
این سازمان اخیرا اطلاعیه ای دررابطه با تجاوز اسرائیل به نوار غزه منتشر کرده است که ارزیابی حزب ما را دررابطه با سقوط  اینجریان  به آغوش نیروهای امپریالیستی صهیونیستی  نظیر حزب «کمونیست کارگری» ایران  وپیروان منصور حکمت تائید میکند***
جنگ مذهبی درعراق توطئه ای امپریالیستی
پیرامون گروه "داعش"  واوضاع بحرانی عراق


***
نئو لیبرالهای سلطنتی هوادار طبقه کارگر ایران نیستند
درحاشیه جمع آوری کمک مالی برای کارگران ایران     
***
دولت سرمایه داری ترکیه مسبب کشتار کارگران معدن است
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) وهمبستگی با کارگران ترکیه


***
بیانیه وحدت 
تشکل مارکسیستی لنینیستی توفان وراه آینده براساس سه اصل ایدئولوژیک، سیاسی وسازمانی کمونیستی بر مبنای خط مشی، برنامه واساسنامه حزب کارایران(توفان) به وحدت سازمانی نایل آمدند وهمه کسانی را که دل درگرو رهائی پرولتاریا دارند، فرا می خوانند با ما همراه شوند
***
بیانیه وپیام

تشکل مارکسیستی لنینیستی توفان وراه آینده دردرابطه با وحدت با
حزب کارایران-توفان
      
***
زنده باد اول ماه مه بشارت دهنده بهاررهائی کارگران ایران
بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت اول ماه مه***
اعلامیه حزب کارایران(توفان) درمحکومیت حمله مزدوران رژیم به
زندانیان سیاسی در زندان اوین
   هجوم عوامل اطلاعاتی رژیم به زندانیان سیاسی را قویا محکوم میکنیم
 

***
دخالت امپریالیستهای غرب درامورداخلی اوکراین
عامل بی ثباتی دراروپاست

کمونیستها درشرایط کنونی باید از صلح جهانی و تقبیح جنگ حمایت کنند
حفظ صلح ورفع خطرجنگ به نفع خلقها وطبقه کارگر جهان است

***

اطلاعیه حزب کارایران(توفان) درمورد جریان جعلی وزارت اطلاعات رژیم 
"سازمان پیشگامان آزادی ملت ایران"


***
تجاربی آموختنی از رویداد های اوکرائین
 تحلیلی ازحزب کارایران(توفان)  پیرامون اوضاع  کنونی اوکرائین


تظاهرات فاشیستها دراوکرائین
***
درونزئوئلا چه میگذرد؟
سال 2014 سالی سرنوشت ساز برای ونزئولاخصوصی سازی صنایع نفت ملی شده ایران خیانت به منافع ملی است
مقاله ای از توفان شماره 168 ارگان مرکزی حزب کارایران

***

هویجی برای هنرمندان و روشنفکران قانونمدار وچماقی برای کارگران
 
روحانی وهنرمندان ونویسندگان ایران

***
به مناسبت نودمین سالگرد مرگ لنین آموزگار پرولتاریای جهان
بیست و یکم ژانویه 1924 ، رفیق لنین رهبرانقلاب کبیر اکتبر شوروی و
آموزگار کارگران و زحمتکشان جهان درگذشت


***
بیانیه نهایی نوزدهمین نشست بین المللی
احزاب وسازمانهای مارکسیست لنینیست دراکوادور

ترجمه وتکثیراز حزب کارایران-توفان


***
درپس پرده روابطه ایران و آمریکا
مقاله ای  ازتوفان شماره 165 ارگان مرکزی حزب کارایران آذر 1392

***

بیانیه حزب کارایران- توفان 
پیرامون تسلیم خفت آور جمهوری سرمایه داری اسلامی
به صهیونیسم وامپریالیسم جهانی ونقض حق مسلم ایران درمسئله هسته ای***
درافشای ماهیت"حزب کمونیست کارگری ایران"
و نظریات ضد کمونیستی آن

جلد اول.ازانتشارات حزب کارایران-توفان
پیشگفتار

برای دریافت این کتاب ارزشمند به کتابخانه اینترنتی توفان رجوع کنید
***
مرگ الزاما پایان زندگی نیست
به مناسبت درگذشت رفیق بهمن سرائی مقدم

***
تسلیم زبونانه به خواست های امپریالیستهاو
خشونت سرکوبگرانه درمقابل زحمتکشان

مقاله ای از توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 87 مهرماه 92


***
تعیین سیاست راهبردی امپریالیسم،به لبخند ولحن وابسته نیست
تحلیلی درمورد اوضاع کنونی ایران وسیاست تسلیم طلبانه جمهوری اسلامی

مقاله ای از توفان 163 ارگان مرکزی حزب کارایران
***
دستها ازسوریه کوتاه باد
گزارشی ازفعالین حزب کارایران(توفان) در آمریکا وکانادا پیرامون اعتراضات مردم
علیه جنگ افروزی آمریکاعلیه بربریت و تجاوز امپریالیستی به سوریه بپاخیزیم
حزب کارایران-توفان هرگونه تجاوز نظامی به سوریه را محکوم میکند و این اقدام را ادامه  سیاستهای تجاوزکارانه  علیه عراق،افغانستان و لیبی ارزیابی میکند


***
مورچه ها و زنبورها شاه دارند، چرا ما شاه نداشته باشیم
یادآوری تاریخی بمناسبت شصت سالگی کودتای خائنانه
 و ضد ملی 28 مرداد 32
مقاله ای از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 162

***
پهلوی ها قاتلین دستآوردهای انقلاب مشروطیت
بمناسبت صدو هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران


***
مشروعیت بخشیدن به تفتیش عقاید توسط آمریکا و متحدانش
مقاله ای درمورد ادوارد اسنودن و افشای امپریالیسم .حجم مقدار اطلاعاتی که آمریکا از راههای غیر قانونی ازسایرین کسب کرده به حدود هفت صد  میلیارد میرسد

 نقل ازتوفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 161 مرداد ماه 1392

***
انقلاب درمصر، علیرغم کودتای نظامی تداوم دارد
ورشکستگی حکومت مستبد دینی درمصر نیز آموزنده است

جمعه چهارده تیر 1392
***
امپریالیسم و "کودتای دمکراتیک" درمصر
پنجشنبه 13 تیر 1392

***
اعلامیه حزب کارایران(توفان) دررابطه با جانباختن افشین اسانلو درزندان رجائی شهر
رژیم منفور جمهوری اسلامی مسئول جانباختن افشین اسانلو کارگرازندانی است

وآن را شدیدا محکوم میکنیم

***
ممانعت از حضورزنان در استادیوم صد هزارنفری آزادی شرم آوراست
د
رحاشیه پیروزی تیم  ملی فوتبال ایران برکره جنوبی و مراسم جنش استقبال از بازیکنان تیم فوتبال دراستادیوم صد هزارنفری تهران

***
.مشروعیت مردمی" برای روحانی به نفع جنبش دمکراتیک نیست
"
سخنی درمورد انتخابات مهندسی شده بیست چهارم خرداد ماه نودودو

***
بن بست رژیم جمهوری اسلامی
راه نجات ملت ایران راه تسلیم درمقابل زورگوئیهای اجانب نیست
یکشنبه بیست وششم خرداد ماه نودودو
***
تصویری ازآکسیون فعالین حزب کارایران- توفان و
سایر نیروهای سیاسی علیه انتخابات تقلبی
 درمقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم جمعه 24 خرداد 1392
رفقا با پرچم مستقل حزب و پخش اعلامیه افشاگرانه علیه جمهوری اسلامی و با شعار انتخابات قلابی را تحریم کنیم و سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را بدست مردم ایران فریاد زنیم آکسیون را با موفقیت به پایان بردند

***

فراخوان فعالین حزب کارایران- توفان درسوئد دراعتراض به انتخابات قلابی
این آکسیون روز جمعه 14 ژوئن درمقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزارمیگردد
***
  فراخوان به تظاهرات علیه  خیمه شب بازی انتصابات  درهلند
این آکسیون  روز جمعه 14 ژوئن با همکاری هواداران حزب کارایران- توفان و رفقای میز کتاب آمستردام درمقابل سفارت جمهوری اسلامی دردن هاخ برگزارمیگردد

***

انتخابات تقلبی را تحریم کنیم و تحقق آزادیها وحقوق دمکراتیک را
 برای خلق ایران طلب نمائیم


***
شصتمین سالگرد درگذشت رفیق استالین و بروز رویزونیسم خروشچفی
استالین در 1938 درپاسخ نویسنده ای که نقش تاریخی اورا ستود به سادگی گفت»

«من فقط شاگرد لنینم و هدف زندگانیم این است که شاگرد شایسته او باشم

***
برای آزادی کارگران دربند بکوشیم، بکوشیم فریاد کارگران زندانی باشیم
  
درآستانه اول ماه مه خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی و همه
ز
ندانیان سیاسی را برجسته کنیم


***
این بلای زمینی تا کی؟
اعلامیه حزب کارایران(توفان) بمناسبت زلزله استان بوشهر
فاجعه ای دیگر که جان بسیاری از هموطنان
 ما را گرفت و صدها مجروح بر جای گذاشت


.***
کلوخ انداز را پاداش سنگ است
سند سازی بر ضد دولت کره شمالی ادامه دارد
مسئله کره شمالی دوباره داغ شده است و اوباما هرروز ازانبان حمایت ازحقوق بشرش کلوخی به سمت کره شمالی پرتاب میکند و جایزه صلح نوبلش را گردگیری می نماید

***
د
اد خواهی برای مردم عراق

فراخوان شبکه بین المللی ضد اشغال بمناسبت دهمین سالگرد بمباران عراق
مسببین این فاجعه باید محاکمه شوند***
نوروزبرهمه مردم ایران مبارک باد
پیام شادباش حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


***هم غزه،هم ایران،هم همه جهان،وحدت زحمتکشان علیه ستمگران،علیه امپریالیسم و صهیونیسم
***
مقالات توفان الکترونیکی  شماره 213 فروردین ماه 1403
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 208 آبان ماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***

چپ ضد کمونیست صهیونیستی را افشا کنیم
مقاله ای تحلیلی دردفاع ازجنبش مقاومت فلسطین ودرنقد چپ ضد کمونیست
 حزب کارایران-توفان


***
کودتای نیجر با تاثیرات راهبردی برجهان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 207 مهرماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 206 شهریورماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 205 مرداد ماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
شورشی که اقتدار پوتین را بیشتر خواهد کرد
مقاله  ای ازتوفان الکترونیکی شماره  204 تیرماه 1402


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 203 خرداد ماه 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره  202اریبهشت 1402
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 201 فروردین ماه 1402
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 200 اسفند ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
اطلاعیه درمورد محکومیت پارلمان اروپا
تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط پارلمان اتحادیه اروپا

اعلان جنگ به ایران است

***

مقالات توفان الکترونیکی شما ره 198 دی ما ه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 197 آذر ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***

چند درس مهم ازاعتراضات مردمی اخیر

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 195 مهرماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
هیچ ملتی بالا آورده خود را دوباره نمی  بلعد
سخنی کوتاه پیرامون هیاهوی بقایای نظام پهلوی


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 193 مرداد ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 192 تیرماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
نکاتی چند پیرامون جنگ اوکرائین
حمایت از نازیسم دمکراسی نیست، بربریت است

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 190 اردیبهشت ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 189 فروردین ماه 1401
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 188 اسفند ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
زمین لرزه ای درقزاقزستان وسوء استفاده ازجنبش حق طلبانه زحمتکشان
مقاله ای از حزب کارایران

***
زنده با اعتصابات سراسر کارگران نفت ایران
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره 180

***
مقالات توفان الکترونیکی  شماره 187 بهمن ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 186 دی ماه 1400

نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 182 شهریورماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 177 فروردین ماه 1400
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
قطعنامه کنفرانس بین المللی احزاب وسازمانهای مارکسیستی لنینیستی درحمایت ازمبارزه کارگران ایران
ترجمه وتکثیرازحزب کارایران-توفان


***
جمهوری اسلامی بازهم جنایت آفرید
درحاشیه تیراندازی وکشتار چندتن از هموطنان سوختبر

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 176 اسفند ماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
سخن هفته
بازارتوطئه ورقابت وشایعات بر سرواکسیناسیون داغ است
حزب کارایران-توفان


***
بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون تحولات آمریکا
ترامپ استثناء نیست،محصول وضعیت کنونی جهان وآمریکاست

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 174 دی ماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای ایران ترور شد
اطلاعیه حزب کارایران-توفان
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 172 آبان ماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
به
مناسبت درگذشت محمدرضا شجریان
حزب کارایران-توفان

***
طغیان اجتماعی درقلب سیستم سرمایه داری امپریالیستی
بیانیه کنفرانس بین المللی احزاب برادر درمورد اعتراضات مردم آمریکا

***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 168 تیرماه 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 167 خرداد 1399
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
بادسیسه سرکوب بورژوازی مبارزه کنیم وراهکارهای مناسب را برگزینیم
مقاله ای از توفان 243 ارگان مرکزی حزب کارایران خرداد ماه 1399
***
فرخنده باد اول ماه مه
بیانیه حزب کارایران(توفان)به مناسبت اول ماه مه
***
139
9 مقالات توفان الکترونیکی شماره 165 فروردین
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
آخرین سخنرانی دکترفریبرز رییس دانا دردانشگاه امیر کبیر 30 آذر 98
سخنانی درمورد سوریه وفلسطین


***
به امید فراز آمدن نوروز مردم ایران، به استقبال سال نو رویم 
پیام نوروزی حزب کارایران-توفان

***
تحریم کوبنده انتخابات وبی اعتباری نظام
مقاله از توفان الکترونیکی شماره 164
***
بیانیه حزب کارایران(توفان ) درباره انتخابات دوره یازدهم

انتخابات آنها را تحریم کنیممقالات توفان الکترونیکی شماره 163 بهمن ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
شیوه مبارزه ما و شیوه آنها دریک جنگ زودرس ونابرابر
مقاله ای توفان ارگان مرکزی حزب کارایران دی ماه 1398

***
مبارزه مردم برحق است، اما باید هوشیار بود تا این فداکاریها به یغما نرود
اطلاعیه حزب کارایران- توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 161 آذر ماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
آیا جنگی صورت خواهد گرفت؟ اگر جنگ رخ داد وظیفه ما چه خواد بود؟
مقاله ای ازتوفان الکترونیکی شماره 155

***
درحاشیه خروج ارتش اشغالگر آمریکا ازخاک سوریه وخلع سلاح نیروهای کرد
مقاله ای از توفان الکترونیکی حزب کارایران شماره 160
***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 159 مهرماه 1398
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***

کارگران ایران ومسئله تجاوز احتمالی امپریالیستی
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره 155

***
ندای دانشجویان ندای رهایی است ونه ارتجاع وانقیاد
مقاله ای ازتوفان الکترونیکی شماره 155

شعار دانشجویان: نه ارتجاع ونه انقیاد
نه به مسیح علینژاد
***
اعلامیه

حزب کارایران(توفان) تعرض وحشیانه به کارگران را بشدت محکوم میکند

***
جولیان آسانژافشاگر مداخلات تبهکارانه تروریست دولتی بازداشت شد
اعلامیه حزب کارایران

***
اعلامیه درباره ترور در نیوزلند
منشاء اسلام هراسی، راسیسم وفاشیسم امپریالیسم است

***
گردهمائی ضد ایرانی در لهستان، تروریسم بین الملل است
مقاله ای توفان ارگان مرکزی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 152 اسفند ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 150 دی ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه درمورداعتراضات جلیقه زردها

ترجمه وتکثیر از روابط بین المللی حزب کارایران- توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 149 آذر ماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
اطلاعیه

دستگیری و ضرب وشتم کارگران هفت تپه را شدیدا محکوم میکنیم

***

دورجدید تحریمهای جنایتکارانه،زورگویانه وغیر قانونی امپریالیسم
آمریکا علیه مردم ایران را قویا محکوم میکنیم
بیانیه حزب کارایران- توفان


***
درسهایی ازکودتای "دمکراتیک" در برزیل
مقاله ای تحلیلی درمورد انتخابات  برزیل وقدرت گیری فاشیسم

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 147 مهرماه 1397
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
اعلامیه
حزب کارایران(توفان) درمحکومیت اعدام سه تن
پیرامون اعدام سه زندانی سیاسی


***

 ایران درسراشیبی یک قمار
گزارشی درمورد اوضاع بحرانی کنونی

***
ازاعتصابات سراسری رانندگان وکامیونداران حمایت میکنیم
اعلامیه حزب کارایران- توفان

***
فرخنده باد اول ماه ماه مه روزنمایش پرقدرت اتحاد کارگران
بیانیه حزب کارایران-توفان
اردیبهشت ماه 1397

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 141 فروردین 1397
نشریه الکترونیکی  حزب کارایران

***
نابود با رژیم صهیونیستی اسراییل چماق دست امپریالیسم آمریکا
اعلامیه حزب کارایران-توفان
 
مارس 2018

 
***
پیام نوروزی حزب کارایران-توفان
نوروزتان پیروز، هرروزتان نوروز

***
سخنی پیرامون طرح مضحک رفراندوم برای تغییررژیم
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره 140 اسفند 1396
***
چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است
مقاله ای ازتوفان ارگان مرکزی حزب کارایران در مورد خیزش دی ماه  
***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 139 بهمن 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
بیانیه 21 تشکل مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم
یازده دی ماه 1396

***
دلایل شورشهای کنونی اززبان زحمتکشان ایران

برای دید ن فیلم  روی متن را کلیک کنید

***
زنده باد جنبش توفنده مردم ایران
اطلاعیه شماره 3 حزب کارایران درمورد وقایع اخیر

***
باید هشیار بود

اطلاعیه شماره 2 حزب کارایران پیرامون اعتراضات مردم ایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 138 دی ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***

تظاهرات اعتراضی مردم مشهد وسایر شهرها برحق است
بیانیه حزب کارایران-توفان

***
پیرامون زلزله مرگباردر منطقه غرب کشور

اعلامیه حزب کارایران-توفان


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 137 آذرماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 136 آبان ماه  1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 134 شهریور ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
پنجاهمین سالگرد پایه گذاری تشکیلات توفان بر طبقه کارگروتمامی کمونیستنها
 وانقلابیون ایران مبارک باد

اعلامیه حزب کارایران-توفان


***
حمله وحشیانه به تجمع کارگران اخراج شده معدن طلای آق دره
را محکوم می کنیم
برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی  شماره 132

***
آتش به اختیار
اعتراف به جوازهرج ومرج ونشانه ضعف وورشکستگی سیاسی است
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 132 تیر ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
گزارش مختصری از برگزاری مراسم موفق تجلیل از انقلاب کبیر اکتبر سوسیالیستی
و تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی وضد رویزیونیستی

شنبه 27 ماه مه  2017 میلادی

***
درمحکومیت حمله تروریستی جنایتکارانه داعش درتهران
اعلامیه حزب کارایران- توفان

***
به مناسبت سی امین سالگرد ترور جنایتکارانه رفیق حمید رضا چیتگر
درافشای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 131 خرداد ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 130 اردیبهشت ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 129 فروردین ماه 1396
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
شادباش نوروزی
حزب کارایران(توفان) به مناسبت فرا رسیدن سال نو

***
نامه به احزاب برادر و سازمانهای مترقی وکارگری در حمایت از رضا شهابی
حزب کارایران-توفان

***

مقالات توفان الکترونیکی شماره 127 بهمن ماه 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
مسبب ومسئول اصلی فاجعه پلاسکوجمهوری اسلامیست
اعلامیه حزب کارایران(توفان) جمعه اول بهمن  1395

***
هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک وخون اسلامی درگذشت

رفسنجانی عالیجناب سرخبوش عضو شرکت سهامی بابک زنجانی
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 126 دی ماه 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
پیروزی مردم سوریه درحلب، پیروزی مردم جهان
درنبرد بر ضد امپریالیسم، صهیونیسم وتروریسم جهانی است

بیانیه حزب کارایران-توفان


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 125 آذرماه 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا درسن نودسالگی درگذشت
اعلامیه حزب کارایران-توفان


***
انتخابات آمریکا وپدیده ترامپ
مقاله ای ازتوفان شماره 201 ارگان مرکزی حزب کارایران


****
حزب توده ایران دارای دودوره متفاوت تاریخی است
مقاله ای از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 200 آبان ماه 1395
  درمورد حزب توده ایران به مناسبت هفتاد وپنجمین سالگرد تاسیس آن

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره  124 آبان ماه 1395
نشریه الکتر.ونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 123 مهر ماه 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

 ***
قطعنامه کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) پیرامون مسئله ملی
***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 122 شهریور 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***

اعدامهای جنایتکارانه در زندان رجایی شهر را محکوم می کنیم
اعلامیه حزب کارایران- توفان

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 121 مرداد 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران
***
پنجمین کنگره حزب کارایران(توفان) با موفقیت برگزارشد
فرخنده باد پنجمین کنگره حزب کارایران


***
مقالات توفان الکترونیکی  شماره 119 خرداد 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
مقالات توفان الکترونیکی شماره 118 اردیبهشت 1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسرجهان
بیانیه حزب کارایران-توفان


***
مقالات توفان الکترونیکی شماره  117 فروردین  1395
نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
قلب " حق مسلم ایران دراستفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای" را درآوردند
بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه برجام

***
نقاب حمایت از محیط زیست یک ابزار نوین استعمار امپریالیستی
مقاله ای از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران***
درحاشیه اقدامات تروریستی دولت ترکیه وسرنگونی جت جنگی روسیه
بیانیه حزب کارایران(توفان) درمورد نقش خرابکارانه دولت اردوغان درمنطقه


***
رفیق نیما کوهبنانی، یکی از امیدهای جنبش کمونیستی از میان ما رفت
چقدر کلمات معصوم اند! خواندن این مقاله ارزشمند وماندگار
 از رفیق نیما را به همه
دوستان ورفقا توصیه میکنیم


***
شکست امپریالیستهای غرب به سرکردگی آمریکا درسوریه
وبن بست سیاست تجاوزکارانه آنها
اعلامیه حزب کارایران(توفان) پیرامون اوضاع سوریه


***
آغاز سال تحصیلی جدید وآفتهای باقیمانده سی وشش ساله

***
مسئول مرگ شاهرخ زمانی، رژیم منفور جمهوری اسلامیست
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) درمورد جانباختن شاهرخ زمانی  

***
تحولات اخیر ترکیه را چگونه باید ارزیابی کرد
مقاله ای از حزب کارایران(توفان) درمورد تحولات اخیر ترکیه

***
سی و چهارسال از تیرباران قهرمانان توفانی گذشت
ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم...

***
درحاشیه پیروزی حزب دمکراتیک خلق درترکیه
اردوغان شکست خورد، مردم سد را شکستند


***
فرخنده باد هفتادمین سالروز پیروزی بر فاشیسم


***
فیلم زیبا وبه یاد ماندنی  دیدار پس از پیروزی بر فاشیسم مه 1945
برای تماشای فیلم نوشته را کلیک کنید

***
سومین پلنوم وسیع حزب کارایران(توفان) بعد از کنگره چهارم
برگرفته از ارگان مرکزی حزب کارایران فروردین ماه 1394

***

ویژه نامه توفان پیرامون توافقنامه ننگین لوزان
افشاء نظریات آمریکائی پسند و ضد ملی حزب رویزیونیستی توده و سردرگمی اپوزیسیون سیاسی 
ارگان مرکزی حزب کارایران اردیبهشت 1394

***
مناقشه هسته ای فقط یک بهانه است
آیا با عقب نشینی رژیم و امضای پروتکل الحاقی قضیه پایان میگیرد؟
  نقل از توفان الکترونیکی شماره 105 فروردین ماه 1394***
نوروزتان مبارک باد
شادباش نوروزی حزب کارایران-توفان

***
مصاحبه هئیت تحریریه توفان
با رفقای تشکیلات برای باز سازی حزب کمونیست یونان
درمورد تحولات اخیر یونان


***
توهین به مقدسات ادیان وبرخورد حزب کارایران(توفان) به آن
حزب ما مطالعه این مقاله ارزشمند را به همگان توصیه میکند

***
اعتراف به شکنجه گری، نعل وارونه امپریالیسم
بیانیه حزب کارایران(توفان) دررابطه با گزارش سازمان سیا درمورد شکنجه

***
میخ آخر به تابوت قانون کار

***
آیت الله صانعی: شرم برما
درحاشیه دهن کجی به خلفای حاکم به بهانه مرگ یک خواننده جوان

زنده یاد مرتضی پاشائی
***
اعدام ریحانه جباری اوج بربریت وتوحش قرون وسطائی
اعلامیه حزب کارایران(توفان) درمحکومیت جمهوری اسلامی

***
فیلم تظاهرات با شکوه مردم اصفهان دراعتراض به اسید پاشی
زاینده رود خشک شده    اسید پاشی مد شده
مرگ بر تفکر داعشی
 امنیت امنیت   اسید پاشی جنایت

لطفا برای دیدن فیلم بر روی نوشته کلیک کنید

تظاهرات با شکوه مردم اصفهان علیه اسید پاشی
***

گزارشی ازایران پیرامون اوضاع ورشکسته اقتصادی وسیاسی
وشرایط روحی واجتماعی مردم
برگرفته از توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران
شماره 98 و99 شهریور ومهرماه 1393


ا
فزایش فقر و شکاف طبقاتی درایران
***
تصاویری دلخراش از قتل عام بربرمنشانه کودکان فلسطینی
قتل عام کودکان فلسطینی وتخریب فاشیستی حیات مادی مردم غزه عملی تبهکارانه و یک جنایت جنگی است.امپریالیستهای غرب پشتیبان این وحشیگری وکشتار وبربریت هستند. لطفا متن را کلیک کنید  تا تصاویر را ببینید
زنده باد ملت قهرمان فلسطین
ننگ ونفرت بر رژیم صهیونیست اسرائیل وحامیانش***
درهم شکستن افسانه شکست ناپذیری صهیونیستها
اطلاعیه شماره 3  حزب کارایران(توفان) پیرامون بمباران وحشیانه غزه

***
بمباران نوارغزه وکشتار بربرمنشانه مردم فلسطین را محکوم میکنیم
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) درمحکومیت رژیم جنایتکار صهیونیستی

***
توافقنامه بین حماس والفتح و دسیسه های رژیم صهیونیستی
مصاحبه با ابو مسروق عضو دفتر سیاسی فلسطینی  جنبش حماس

***
اکثریت مردم به سیاست اقتصادی نئولیبرالی نه گفتند
درحاشیه انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا

***
شصت ونهمین سالروز پیروزی برفاشیسم

دربزرگداشت نبرد استالینگراد
بیانیه حزب کارایران-توفان

***
فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگران ایران
ویژه نامه اول ماه مه

***
ازکارگران زندانی ومبارزاتشان حمایت کنیم
فراخوان بین المللی حزب کارایران(توفان) به احزاب و سازمانهای برادر و 50 تشکل کارگری
 در حمایت از شاهرخ زمانی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران
زندانیان سیاسی بی قید وشرط آزاد باید گردند

***
به مرگ بگیر تا به تب راضی شود
مقاله ای تحلیلی از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 169 فروردین 1393
***
پیام نوروزی حزب کارایران(توفان) به مناسبت سال نو
با امید و آرزو به استقبال نوروز رویم

***
فرخنده باد هشت مارس روزهمبستگی زنان سراسر جهان
ا
علامیه حزب کارایران-توفان

***
به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن 57
درسهایی ازانقلاب ونگاهی اجمالی به اوضاع کنونی
***


***
یک سند افشاگرانه
وینستون چرچیل واستفاده از سلاح شیمیایی علیه بلشویکهای شوروی

***
روشنفکر کیست؟
بحثی درمورد روشنفکری وروشنفکران
***
سخنان دشمنان ودوستان استالین درمورد شخصیت استالین
به مناسبت صد و سی و ششمین سالگرد تولد او

***
روح روحانی با نئو لیبرالیسم عجین است
درحاشیه سخنرانی حسن روحانی در اجلاس داووس

***

مواضع صریح ضد استبدادی وضد امپریالیستی وعدالتخواهانه
وجه مشخصه سندیکای واقعی است
مقاله ای از توفان الکترونیکی شماره 89 نشریه الکترونیکی حزب کارایران

***
به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا
(فراموش کنید وببخشید. توصیه ای سازشکارانه  برای توجیه  وتداوم سلطه طبقاتی )

***
آمریکا از ایران چه می خواهد
 
درحاشیه نشست 5+1

***
بمناسبت نودو ششمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر شوروی
انقلاب اکتبر ناقوس مرگ سرمایه داری بود

***
اشک تمساح نهنگان زمینی وخوراک نهنگان دریائی
دریای مدیترانه گورستان پناهندگان

***
کمونیستها وانتخابات پارلمانی

کمونیستها مخالف پارلمانتاریسم هستند ونه مخالف شرکت در پارلمان
 سخنی درمورد درستی تحریم انتخابات تقلبی ومهندسی شده خرداد 92

***
به مناسبت بیست وپنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

نه می بخشیم ونه فراموش میکنیم
***
گزارش مختصری ازتظاهرات درسوئد بر ضد باراک اوباما
نه به جنگ امریکا علیه سوریه
***
فراخوان به تظاهرات علیه باراک اوباما در سوئد
فراخوان فعالین حزب کارایران(توفان) در استکهلم علیه
نماینده بزرگترین تروریست بین المللی
چهارشبنه 4 سپتامبر 2013 ساعت 17


***
بمناسبت شصتمین سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد
درافشای امپریالیسم و سلطنت طلبان مزدور


تصویری از دفاعیات دکترمصدق در بیدادگاه شاه
***
شکست ارتجاع امپریالیستی درکشور مستقل سوریه و سوگواری
خودفروختگان ایرانی

به پاره ای ازاسنادی را که درباره جنایات سوریه منتشر شده است دراین مقاله ملاحظه فرمائید


***
مخملباف ضد انقلاب سراز آخور اسرائیل صهیونیست درآورد
درحاشیه سفر مخملباف به اسرائیل و تقاضای کمک از آدمحواران متجاوز

نقل از توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 85

***

فراخوان حزب کارایران(توفان) به احزاب برادر و بیش از  پنجاه تشکل کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به قتل افشین اسانلو و ضرب و شتم
 فعالین کارگری درایران

 بیستم تیر ماه 1392
***
راهزنی هوائی، عبور ازمرز بی شرمی و نقض مقررات جهانی
حزب کارایران(توفان) این راهزنی هوائی دولتی را محکوم کرده و حمایت بی دریغش رااز

مبارزات مردم بولیوی و استقلال بولیوی وحق حاکمیت آنها اعلام می دارد.توهین به

مورالس توهین به همه ملتهای جهان است


***
چهارده میلیون نفر نمایش انتخابات را تحریم کردند
وقتی جمهوری اسلامی جگر گوشه من را میکشد، من چطور می توانم رای دهم"
 
مصاحبه با پدر ندا سلطان، علی آقا سلطان بابی بی سی"

 بررسی آرا داده شده از نگاه توفان
برگرفته از توفان شماره 160 تیرماه 1392

***
"کلید امید و تدبیر"حسن روحانی
 روحانی برنده نمایش انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمههوری اسلامی شد

***
انتخاب نوکری مطیع برای دیکتاتور و موضع طبقه کارگر
بر کارگران و همه مردم شریف ایران است که به این نمایش مسخره و ارتجاعی نه بگویند و با تحریم گسترده خود سیلی محکمی بر صورت ولی فقیه و همه دارودسته های دزد و فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی بکوبند

***

پیرامون تحولات جاری در ترکیه
مقاله ای از حزب کارترکیه

***
زنده باد همبستگی بین المللی با  مبارزات مردم ترکیه
ترجمه متن بیانیه انگلیسی حزب کارایران -توفان
به فارسی درمورد تحولات جاری در ترکیه

***
زنده باد همبستگی با خلق قهرمان ترکیه
اعلامیه حزب کارایران-توفان


***
فیلم تظاهرات خیابانی

فیلمی از نبردهای خیابانی مردم بویژه جوانان علی ارتش فاشیستی ترکیه، نبردهایی که

یا آور مبارزات درخشان جوانان ایران درخرداد ماه 88 علیه جمهوری جنایتکار اسلامی می باشد.برای دیدن فیلم روی متن را کلیک کنید
***
بن بست حاکمیت اسلامی بن بست همه رژیمهای ارتجاعی است که به
 مردم تکیه ندارند

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و رحیم مشائی نشان از بحران عمیق نظام جمهوری اسلامی است وازضعف و ترس جناح حاکم از شورش مردم سرچشمه میگیرد


***
بمناسب بیست و ششمین سالگرد ترور جنایتکارانه رفیق حمید رضا 
چیتگر- بهمنی 


 بیست و شش سال پیش درچنین روزی، 19 ماه مه رفیق حمید رضا چیتگر توسط عوامل تروریست جمهوری اسلامی دروین اطریش به قتل رسید.
***

اعلامیه حزب کارایران(توفان) در محکومیت بمباران دمشق توسط رژیم
 صهیونیستی اسرائیل


***
تصاویری از تظاهراتهای کارگران سراسر جهان در اول ماه مه امسال
برای تماشای این تصاویر که در شکل یوتیوب تهیه شده روی نوشته را کلیک کنید


***
بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت روزجهانی کارگر
خجسته باد جشن اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی
 بین المللی کارگران سراسر جهان علیه سرمایه داری


***
چه حکومتی در ونزوئلا بر سرکاراست
به بهانه درگذشت رهبرملی ودمکرات ونزوئلا


***
در تونس چه خبر است؟

باریکاد بندی خیابانی دهها هزار نفر علیه رژیم ارتجاعی اسلامی تونس را در لینک زیر تماشا کنید. این قصه سر دراز دادرد و به این زودیها پایان نمی گیرد. انقلاب تونس با تمام قوا ادامه دارد. حزب کار تونس، حزب مارکسیست لنینیست تونس هر روز گسترش می یابد و رهبری جبهه خلق تونس را هدایت می کند. با انقلاب خلق تونس ابراز همبستگی کنیم و مزدوران قمه کش اسلامی را محکوم نمائیم
زنده باد انقلاب تونس
 مرگ برارتجاع و امپریالیسم
http://www.youtube.com/watch?v=66lMbGS8kYs

***
اطلاعیه حزب کارایران- توفان
درمحکومیت ترور نفرت انگیز شکری بلعید رهبر حزب متحد میهنی تونس


***
ادامه مقالات و اعلامیه ها